Odpovede na nezodpovedané otázky: Pandémia v kocke, Sloboda prejavu, Globálne súvislosti

Odpovede na doteraz nezodpovedané otázky v Hovorme Spolu už dnes od 19:00

TÉMY
1. Pandémia v kocke
2. Sloboda prejavu
3. Globálne súvislosti
4. Záverečný sumár

Iniciatíva „Hovorme spolu“ prináša tretiu odbornú diskusiu k aktuálnym témam, a to online 16.06.2022 o 19:00.

Po dvoch mimoriadne úspešných vysielaniach v októbri a novembri minulého roka sa iniciátori iniciatívy Hovorme Spolu rozhodli zorganizovať aj tretiu diskusiu.

„Hoci sme po predchádzajúcich reláciách považovali misiu našej iniciatívy za naplnenú, ukázalo sa, že slovenské verejnoprávne médiá si naďalej neplnia svoju zákonnú povinnosť a nezabezpečujú svojim koncesionárom pluralitnú diskusiu v rozsahu, ako im to ukladá zákon. A tak sme opätovne oslovili odborníkov z Čiech a Slovenska, aby sme spolu hovorili o veciach, ktoré ľudí zaujímajú. Napríklad taká ucelená sumarizácia predchádzajúcich dvoch pandemických rokov, ale máme tu aj nové témy, ktoré nám za posledný polrok pribudli.“, uviedol Ladislav Matyinko, spoluiniciátor výzvy Hovorme spolu.

„Je alarmujúce, ako sa nám z médií vytráca vyvážená spoločenská diskusia. Odborníci, ktorí len trochu vyčnievajú z nastavených mantinelov sú ostrakizovaní, zosmiešňovaní a vytláčaní z mienkotvorných médií. Aj preto sme sa rozhodli im dať priestor, aby svojimi vedomosťami a skúsenosťami prispeli k rozšíreniu obzorov našich divákov“, dodáva jeho brat Juraj.

Live stream tejto diskusie bude opäť prístupný zdarma

„Prístupný budše všetkým divákom a tiež aj všetkým médiám, ktoré ho môžu od nás prebrať do svojho vysielania, či na svoje platformy – napríklad na sociálne siete. Našim cieľom je dať možnosť každému, kto má záujem o aktuálne dianie, vidieť necenzurovanú diskusiu, po ktorej si jej diváci budú môcť vytvoriť svoj vlastný názor v súlade s tým, ako to majú ešte stále garantované našou ústavou“, zhodli sa bratia.

Okrem pripravovaného live streamu spustili Matyinkovci pred pár dňami aj portál Znovu Spolu s novou komunitnou platformou pre všetkých, ktorí sa chcú slobodne spájať a združovať bez toho, aby ich niekto limitoval alebo vypínal. Či už sa jedná o osobnosti a ich sledovateľov na existujúcich sociálnych sieťach, alebo médiá, ďalej rôzne iniciatívy, združenia a profesie, či celé segmenty, ktoré boli dotknuté opatreniami a v prípade ich opätovného zavedenia chcú postupovať spoločne. Všetky potrebné informácie sú dostupné na stránke www.znovuspolu.com alebo na FB stránke @hovormespolu.eu.

„V prípade, že máte záujem o prebratie nášho live streamu do svojho vysielania alebo napr. na svoju facebookovú stránku, nás neváhajte kontaktovať pre bližšie informácie. “ Dodávajú bratia.

Želáme pekný deň a zostávame s pozdravomM&M Brothers Team

LINK NA VYSIELANIE: https://youtu.be/9MUmsGNDbnY

HOSTIA
Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc., Dr. SVS.
– hepatológ, internista a gastroenteorológ, bývalý dlhoročný prednosta I. Internej kliniky Slovenskej zdravotníckej univerzity a Univerzitnej nemocnice Bratislava Dionýza Diešku, bývalý dlhoročný hlavný odborník MZ SR pre odbor hepatológia
Prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc.
– imunológ a imunofarmakológ, vakcinológ, nanotechnológ a nanotoxikológ,  Lekárska fakulta University Palackého v Olomouci; vedúci výskumu a vývoja farmaceutickej firmy C2P NEXARS
MUDr. Igor Bukovský, PhD.
– lekár, spisovateľ, Ambulancia klinickej výživy
JUDr. Tomáš Nielsen  
– právnik, predseda Institutu práva a občanských svobod Pro Libertate
Mgr. Judita Laššáková
– právnička, pracovala v Európskom parlamente, spolu s docentom Drgoncom spoluautorka knihy „Míľniky a náhrobky právneho štátu“
JUDr. Erik Schmidt
– advokát, s kolegami Petrom Weisom a Maricou Pirošíkovou podal v apríli 2021 sťažnosť na Medzinárodný trestný súd v Haagu vo veci zločinov proti ľudskosti a vojnových zločinov
Mgr. Petr Bohuš
– novinár, publicista, moderátor, lektor, bývalý šéfredaktor publicistiky Českej televízie v Prahe, bývalý riaditeľ programov v televízii TA3 v Bratislave, spolutvorca etického kódexu pre Syndikát novinárov Českej republiky, prevádzkovateľ portálu Modrý jelen so zameraním na mediálne analýzy
RNDr. Ján Baránek
– politický analytik, majiteľ agentúry Polis Slovakia
Mgr. Alena Maršálková
– mediálna poradkyňa, PR konzultantka, signatárka českej Charty 2022
Ing. Jana Tutková, MA
– Centrum pre bioetickú reformu, expertka na rozvojovú politiku EU a OSN
MUDr. Radoslav Čičala
– lekár v oblasti psychiatrie, Nemocnica s Poliklinikou Havířov

Postupujeme správne? Alebo sa dá aj inak?

 

Mohlo by vás zaujímať