Výskyt zápalu srdcového svalu bol pravdepodobnejší po injekciách mRNA

Ide o vakcíny vyrobené spoločnosťami Pfizer, BioNTech a Moderna a zvýšené riziko určitého typu krvnej zrazeniny v mozgu sa potvrdilo po podaní vakcín s vírusovým vektorom, ako je napríklad vakcína vyvinutá Oxfordskou univerzitou a vyrobená spoločnosťou AstraZeneca.

Injekcie s vírusovým vektorom boli tiež spojené so zvýšeným rizikom Guillainovho-Barrého syndrómu, neurologickej poruchy, pri ktorej imunitný systém omylom napadne periférny nervový systém. Nový výskum od Global Vaccine Data Network, vykonaný medzi 99 miliónmi očkovaných jedincov v ôsmich krajinách, bol publikovaný v časopise Vaccine.

Najvyšší nárast tohto ochorenia bol pozorovaný po druhej dávke Moderny. Prvá a štvrtá dávka tej istej vakcíny bola tiež spojená so zvýšeným výskytom perikarditídy alebo zápalu vaku obaľujúceho srdce.

Informáciu priniesol aj týždenník TREND