fbpx

Akej farby je váš okres? Možno už nebudete potrebovať test.

Kde je od 3.5.2021 potrebný testPodľa aktuálnych informácií  už od pondelka 3. mája vo väčšine okresov nebude potrebné ukazovať test v obchodoch, školách a počas dňa ani v práci.

Testy budete potrebovať v bordových okresoch, aj tam však neplatí táto požiadavka pre žiakov a študentov. V ružových a červených okresoch bude treba ukázať test pri vstupe do práce od 21.00 do 1.00 hod. (pozn. redakcie – zasielame mail so žiadosťou o vyjadrenie, prečo medzi 21.00 a 1:00 hodinou sú testy potrebné…)

Ďalej už prikladáme správu Úradu verejného zdravotníctva tak, ako bola zverejnená

Prevádzky, školské zariadenia

Pravidlá pre vstup do prevádzok v okresoch v 3. stupni varovania zostávajú tak, ako boli, teda: pri vstupe do prevádzok bude potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu, ktorý nie je starší ako 7 dní, alebo iným dokladom o výnimke, ktoré sú stanovené vo vyhláške (očkovanie, prekonanie ochorenia, zdravotné dôvody a pod.).

Jedinou zmenou je: bez testu budú môcť vstupovať do škôl a školských zariadení:

  • Žiaci materskej školy
  • Žiaci základnej školy (prvý aj druhý stupeň)
  • Žiaci strednej školy
  • Žiaci špeciálnej školy
  • Poslucháči jazykovej školy
  • Žiaci vstupujúci do priestorov vysokej školy na účel prijímacieho konania.

V okresoch v 1. a 2. stupni varovania sa od 3. mája doterajšie pravidlá pre vstupy do prevádzok rušia, teda: nebude sa pri vstupe vyžadovať negatívny test.

Jedinou výnimkou je vstup študentov vybraných odborov do priestorov a zariadení vysokých škôl. A to výlučne pre čas od 21:00 do 1:00 (naďalej sa bude vyžadovať negatívny test nie starší ako 7 dní alebo doklad o výnimke, v tomto čase platí zákaz vychádzania pre tieto okresy).

Pracoviská

Pravidlá pre vstup na pracoviská v okresoch v 3. stupni varovania zostávajú tak, ako boli, teda: bude potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu, ktorý nie je starší ako sedem dní, alebo iným dokladom o výnimke, ktoré sú stanovené vo vyhláške (očkovanie, prekonanie ochorenia, zdravotné dôvody a podobne).

Pravidlá pre okresy v 1. a 2. stupni varovania zostávajú tak ako doteraz, avšak výlučne pre časový rámec od 21:00 do 1.00 nasledujúceho dňa (v tomto čase platí pre tieto stupne varovania zákaz vychádzania). To teda znamená, že v čase od 21:00 do 1:00 nasledujúceho dňa bude potrebné preukazovať negatívnym testom, ktorý nie je starší ako 21 dní v I. stupni varovania, v II. stupni varovania nie starším ako 14 dní. Rovnako je možné sa výlučne v tomto čase preukázať aj iným dokladom o výnimke.

Cez deň sa v okresoch v 1. a 2. stupni varovania nebude potrebné preukazovať negatívnym výsledkom testu, vzhľadom na to, že cez deň neplatí zákaz vychádzania pre tieto okresy.

Informácia k častým otázkam o preukazovaní sa zákonného zástupcu dieťaťa negatívnym testom:

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR neupravuje preukazovanie sa zákonných zástupcov detí pri ich nástupe do školy.

Upravuje výhradne vstup osôb do prevádzok, vrátane škôl a školských zariadení. Vo vyhláške sa uvádza, že v okresoch v III. stupni varovania je potrebné pri vstupe do priestoru prevádzok preukazovať sa negatívnym výsledkom testu, ktorý nie je starší ako 7 dní. V okresoch v I. a II. stupni varovania nie je potrebné preukazovať sa testom pri vstupe do prevádzok.

Mohlo by vás zaujímať