Akej farby je váš okres? Možno už nebudete potrebovať test.

Kde je od 3.5.2021 potrebný testPodľa aktuálnych informácií  už od pondelka 3. mája vo väčšine okresov nebude potrebné ukazovať test v obchodoch, školách a počas dňa ani v práci.

Testy budete potrebovať v bordových okresoch, aj tam však neplatí táto požiadavka pre žiakov a študentov. V ružových a červených okresoch bude treba ukázať test pri vstupe do práce od 21.00 do 1.00 hod. (pozn. redakcie – zasielame mail so žiadosťou o vyjadrenie, prečo medzi 21.00 a 1:00 hodinou sú testy potrebné…)

Ďalej už prikladáme správu Úradu verejného zdravotníctva tak, ako bola zverejnená

Prevádzky, školské zariadenia

Pravidlá pre vstup do prevádzok v okresoch v 3. stupni varovania zostávajú tak, ako boli, teda: pri vstupe do prevádzok bude potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu, ktorý nie je starší ako 7 dní, alebo iným dokladom o výnimke, ktoré sú stanovené vo vyhláške (očkovanie, prekonanie ochorenia, zdravotné dôvody a pod.).

Jedinou zmenou je: bez testu budú môcť vstupovať do škôl a školských zariadení:

  • Žiaci materskej školy
  • Žiaci základnej školy (prvý aj druhý stupeň)
  • Žiaci strednej školy
  • Žiaci špeciálnej školy
  • Poslucháči jazykovej školy
  • Žiaci vstupujúci do priestorov vysokej školy na účel prijímacieho konania.

V okresoch v 1. a 2. stupni varovania sa od 3. mája doterajšie pravidlá pre vstupy do prevádzok rušia, teda: nebude sa pri vstupe vyžadovať negatívny test.

Jedinou výnimkou je vstup študentov vybraných odborov do priestorov a zariadení vysokých škôl. A to výlučne pre čas od 21:00 do 1:00 (naďalej sa bude vyžadovať negatívny test nie starší ako 7 dní alebo doklad o výnimke, v tomto čase platí zákaz vychádzania pre tieto okresy).

Pracoviská

Pravidlá pre vstup na pracoviská v okresoch v 3. stupni varovania zostávajú tak, ako boli, teda: bude potrebné preukazovať sa negatívnym výsledkom testu, ktorý nie je starší ako sedem dní, alebo iným dokladom o výnimke, ktoré sú stanovené vo vyhláške (očkovanie, prekonanie ochorenia, zdravotné dôvody a podobne).

Pravidlá pre okresy v 1. a 2. stupni varovania zostávajú tak ako doteraz, avšak výlučne pre časový rámec od 21:00 do 1.00 nasledujúceho dňa (v tomto čase platí pre tieto stupne varovania zákaz vychádzania). To teda znamená, že v čase od 21:00 do 1:00 nasledujúceho dňa bude potrebné preukazovať negatívnym testom, ktorý nie je starší ako 21 dní v I. stupni varovania, v II. stupni varovania nie starším ako 14 dní. Rovnako je možné sa výlučne v tomto čase preukázať aj iným dokladom o výnimke.

Cez deň sa v okresoch v 1. a 2. stupni varovania nebude potrebné preukazovať negatívnym výsledkom testu, vzhľadom na to, že cez deň neplatí zákaz vychádzania pre tieto okresy.

Informácia k častým otázkam o preukazovaní sa zákonného zástupcu dieťaťa negatívnym testom:

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva SR neupravuje preukazovanie sa zákonných zástupcov detí pri ich nástupe do školy.

Upravuje výhradne vstup osôb do prevádzok, vrátane škôl a školských zariadení. Vo vyhláške sa uvádza, že v okresoch v III. stupni varovania je potrebné pri vstupe do priestoru prevádzok preukazovať sa negatívnym výsledkom testu, ktorý nie je starší ako 7 dní. V okresoch v I. a II. stupni varovania nie je potrebné preukazovať sa testom pri vstupe do prevádzok.

Mohlo by vás zaujímať