Žiaci bez psychických problémov bývajú v triede v menšine. Úzkosti a depresie viac postihujú dievčatá

Depresia a úzkosti u detíDepresia a úzkosti u detí? Žiaci bez psychických problémov bývajú v triede v menšine

Keby bol dnes apríl a nie Svetový deň duševného zdravia, myslela by som si, že ide o zlý vtip. Píše Laura Janáčková, docentka klinickej psychológie a pokračuje.

Uvediem vám PRÍKLAD :

V triede máte 20 žiakov.

◾ 6 žiakov vykazuje príznaky úzkosti

◾ 8 žiakov vykazuje príznaky stredne ťažkej až ťažkej depresie

◾ 5 žiakov vykazuje príznaky miernej depresie

Koľko detí v triede je šťastných, radostných a veselých?

Odpoveď je si vypočítajte sami…

Žiaľ, toto nie je matematický príklad, ale krutá realita minuloročných deviatakov. Výskum dnes prezentoval doktor Matej Kučera za Národný ústav duševného zdravia. LINK

Príznaky úzkosti a depresie sa môžu u jednotlivých žiakov prekrývať. Je však badateľné, že žiaci bez psychických problémov bývajú v triede v menšine. NUDZ by odporúčal, aby každá tretia trieda dostala odbornú pomoc!!!

Vo všetkých oblastiach duševného zdravia sú viac postihnuté dievčatá.

Dve tretiny z nich pociťujú nezáujem, beznádej, problémy so spánkom, úzkosť, obavy, nervozitu, podráždenosť namiesto radosti z pohody a zmysluplnosti či šťastia.

Detstvo a dospievanie by mali byť pre naše deti najšťastnejším obdobím. A dnes to tak často nie je. Navyše existuje vysoké, až 70 % riziko, že sa depresia z detstva prenesie do dospelosti.

Často hovoríme o „epidémii“, ale tu jej čelíme naozaj.

Liečba depresie je dlhodobá a zahŕňa psychoedukáciu, individuálnu psychoterapiu, potom zvyčajne rodinnú intervenciu a farmakoterapiu. Celková štúdia ešte nebola publikovaná, ale som zvedavá na odporúčania, ako riešiť epidémiu a hlavne, ako jej predchádzať.

Zdroj: IN Laury Janáčkovej

Pripravila: Martina Valachová

Mohlo by vás zaujímať