fbpx

Aj mozog je len sval, ktorý treba precvičovať a my vám prezradíme, ako…

Aj mozog je len sval, ktorý treba precvičovať a my vám prezradíme, ako…

S pribúdajúcim vekom sila pamäti ubúda. Na druhej strane je tu dobrý tréning, ktorý vie byť aj veľmi zábavný. Učenie sa cudzieho jazyka, na ktoré nie je nikdy neskoro.

A pokiaľ si predsa len myslíte, že na to už časové ani mozgové kapacity nemáte, presvedčíme vás o pravom opaku. Práve vo vyššom veku majú ľudia pre dobré osvojenie si cudzej reči, napríklad na kvalitnom kurze španielčiny, oveľa lepšie predpoklady.

Aj keď je v mnohých prípadoch vek len číslo, štúdie dokazujú, že „starší žiaci“ majú oproti mladším v mnohých oblastiach výhodu. Fyzicky aj duševne dospelí ľudia majú širší repertoár jazykových a svetových vedomostí, z ktorých môžu čerpať pri učení a vďaka čomu sú efektívnejšími žiakmi.

Poďme sa o tom spoločne presvedčiť.

Váš pokrok v učení závisí od výberu jazyka

Ak sa rozhodnete naučiť nejaký cudzí jazyk vo vyššom veku, mali by ste vedieť, že váš pokrok v učení závisí aj od jeho konkrétneho typu. Aj keď je to v prípade rodeného Slováka asi málo pravdepodobné, ak váš jazyk, ktorý si osvojujete teraz, súvisí s vaším materinským jazykom (ako napríklad nemčina s angličtinou), pri slovnej zásobe a stavbe viet máte viac paralel, takže sa niektoré prvky nemusíte učiť od začiatku.

Jazyky, ktoré sa viac líšia od vášho materinského jazyka, napríklad jazyk s inou abecedou (ako je ruština) alebo iná gramatika (napríklad turečtina), vám môže spočiatku spôsobiť veľké prekážky a postup učenia trochu spomaliť. Keď však tieto počiatočné ťažkosti zvládnete, radosť a úspech budú o to väčšie a pokroky budú rýchlejšie!

A koniec koncov, na dobrom kurze francúzštiny si osvojíte ľahko nielen ťažkú gramatiku, ale aj tú najnáročnejšiu a špecifickú výslovnosť.

Tiež platí, že rozdiely oproti materinskému jazyku robia nový jazyk a jeho kultúru naozaj výnimočnými a zaujímavými. A to má zase motivačný účinok na vaše učenie. Nenechajte sa preto prvými náročnejšími vecami odradiť a využite rozdiely na lepšie zapamätanie si zvláštností jazyka.

Aký typ študenta ste?

Aj keď od vašej poslednej jazykovej hodiny ubehol už nejaký čas, sami určite najlepšie viete, ako sa čo naučíte. Kedy sa dokážete napríklad lepšie sústrediť a či ste skôr vizuálny typ, ktorý rád kombinuje naučenú slovnú zásobu s obrázkami, alebo vám stačí nové informácie v cudzom jazyku len počuť, prípadne značiť do zošita?

Akokoľvek triviálne sa vám tieto body môžu na prvý pohľad javiť, mali by ste si ešte raz uvedomiť, ktoré stratégie učenia sa vám osvedčili a cielene ich začleniť do procesu učenia sa, keď sa budete  nielen s pomocou tvorby moderného webu snažiť uchytiť na trhu.

Úspech vo viacerých oblastiach sa časom určite dostaví.

Zdroj obrázka: TommyStockProject/Shutterstock.com

-INFOSERVIS-

Mohlo by vás zaujímať