Workshop / Životopis, ktorý vás zamestná

Koľko verzií vlastného životopisu aktuálne máte? Jeden? Dva? Desať? A ako váš životopis vyzerá? Použili ste šablónu z internetu alebo ste sa spoľahli na vlastný štýl? Prečo niektoré životopisy končia vo virtuálnych košoch na personálnych oddeleniach skôr, než sa personalista dočíta do konca? Ako si vytvoriť ten správny životopis, keď už máte bohatú pracovnú históriu a personalisti  majú málo času čítať si o vašich skúsenostiach? Čo je dôležité a kedy? Na tieto a ďalšie otázky nájdete odpovede na workshope Inštitútu trvalého rozvoja 40+. Workshop povedie naša spolupracovníčka,  úspešná personálna poradkyňa Mgr. Dagmar Sliacka.

Termín: Pripravujeme
Miesto konania: HUB Bratislava, Černyševského 10, Bratislava – Petržalka
Cena workshopu: 19,90 EUR . Maximálny počet účastníkov 20.

PROGRAM WORKSHOPU
Privítanie hostí
Ako si správne pripraviť svoj životopis
Fotografia – áno či nie?
Nové trendy
Prečo si písať Motivačný list a kedy?
Ako správne posielať CV a kedy
Odporúčania pre účastníkov, ktorí si prinesú svoje CV (krátke konzultácie)
Diskusia

Účastníkom odporúčame, aby si na workshop priniesli svoj aktuálny životopis, ktorý používajú v komunikácii s potenciálnymi zamestnávateľmi. Počet miest na workshope je limitovaný.

Lektorka: Mgr. Dagmar Sliacka

Vyštudovala som FF UK v Bratislave, odbor psychológia. Vo svojej odbornej príprave som sa venovala témam najmä z oblasti ľudských zdrojov, psychológie, personalistiky a Assessment / Development centier. Už počas vysokoškolského štúdia som sa pripojila k tímu odborníkov – psychológov, ktorí viedli prvý klub nezamestnaných na Slovensku.

Počas svojej profesionálnej dráhy som pôsobila v rôznych pozíciách ako metodik, lektor, senior konzultant a neskôr aj na manažérskych pozíciách, či už ako vedúca oddelenia ľudských zdrojov v sektore printových médií a tiež ako riaditeľka personálneho odboru v sektore bankovníctva alebo ako riaditeľka personálnej agentúry. Medzi oblasti, ktorým som sa venovala boli nábor a výber, adaptácia, vzdelávanie, rozvoj, hodnotenie a motivácia zamestnancov. Bola som zodpovedná za rozvoj personálnej politiky a stratégie spoločnosti vo viacerých spoločnostiach. Úspešne som realizovala mnohé projekty Assessment / Development centier, Personálnych auditov a Outplacementov. Na manažérskych pozíciách sa mi podarilo úspešne zaviesť nové personálne procesy a projekty, ku ktorým patrili okrem štandardných aj prieskumy spokojnosti, zavedenie systému odmeňovania a hodnotenia zamestnancov.

Vlastnú spoločnosť Developing Support som založila v roku 2010, kde sa snažím  využiť všetky nadobudnuté profesionálne skúsenosti. Dnes ponúkam služby firmám rôznej veľkosti aj zamerania. Pomáham im vyberať vhodných zamestnancov, vyškoľovať ich či nastaviť personálne procesy, ktoré sú podporné pre všetkých. Formou individuálneho poradenstva, či koučingu sa snažím podporiť potenciál každého človeka. Často sa venujem kariérnemu poradenstvu, kde pomáham záujemcom o novú prácu, nájsť spôsob ako si nájsť vhodné zamestnanie a úspešne sa odprezentovať, či identifikovať dôvody, prečo sa mi zatiaľ nedarí prácu si nájsť.

V lektorskej činnosti sa zameriavam na rôznorodé témy, či už z oblasti HR procesov, rozvoj soft skills, komunikácie, obchodných aj manažérskych zručností, prípravy uchádzačov o zamestnanie, alebo aj na prípravu manažérov na proces Outplacementu a pod.

Široký záber v oblasti HR a skúsenosť na strane zamestnávateľa aj dodávateľa služieb mi umožňuje komplexný pohľad na riešenie problémov a možnosť poskytovať poradenstvo a služby na profesionálnej úrovni.

Mohlo by vás zaujímať