Náš tím

Martina Valachová, podpredsedníčka oz 40+
Martina Valachová
Andrea Trávničková, predsedníčka oz 40+
Andrea Trávničková
Koho treba zo svojho života odstrániť?
Monika Macháčková

Naše  občianske združenie má okrem členov, ktorí sú v orgánoch združenia i spolupracovníkov, ktorí  ochotne pomáhajú svojimi skúsenosťami, vedomosťami a praktickými radami najmä v oblasti reštartu, personalistiky a pri hľadaní uplatnenia.. 

Mgr. Mária Harvaníková, PRO Business Solutions s.r.o. ,  personálne poradenstvo, zisťovanie informácií o názoroch a motivácii zamestnancov. www.probs.sk 

Mgr. Zuzana Gažová, T.D.P., personálne poradenstvo, development centrum, koučing 

Mgr. Jana Lazarová, prekladateľka a lektorka anglického jazyka, vedie prípravu na pohovory v anglickom jazyku 

Mgr. Silvia Lidajová, HR konzultantka / lektorka www.hrmaster.sk 

Mgr. Marcela Vlčková,  HR špecialista. Ako externý konzultant poskytuje klientom podporu vo všetkých oblastiach HR. 

Mgr. Patrícia Walsheová, HR Manager BENESTRA 

Mgr. Dagmar Sliacka, recruitment, školenia a manažment personálnych procesov

Martin Stopka, Recruitment consultant, RecruLab www.recrulab.sk 

Anna Janošková, riaditeľka ľudských zdrojov Dr.Max Slovakia 

Mgr. Dagmar W. Polievková, nezávislý HR konzultant a kouč, autorka CAT Coaching www.catcoaching.sk 

PaedDr. Eva Gáboríková, M.A.,PhD.,  kouč a konzultant medzikultúrnej komunikácie na Slovensku a v zahraničí viac ako 15 rokov. V roku 2016 získala významné ocenenie „Great Award“ v konkurencii koučov z celého sveta. 

Miriam Miková, 1.slovenská škola spoločenskej etikety a protokolu, www.1skolaetikety.sk 

Mgr. Andrea Trávničková, Komunikácia a koučing, www.andreatravnickova.sk, Zakladateľka ITR40+ 

Martina Valachová, Managing Partner JUICY, www.juicy.sk,  Zakladateľka ITR40+ 

Pripravujeme projekt Stážista po 40ke

Stážista po štyridsiatke - inšpirované filmom The Intern
FOTO: Ľuboš Guštafík