fbpx

Náš tím

Martina Valachová, podpredsedníčka oz 40+
Martina Valachová
Andrea Trávničková, predsedníčka oz 40+
Andrea Trávničková
Koho treba zo svojho života odstrániť?
Monika Macháčková

Kariéru som odštartovala ako 26 ročná v dcérskej spoločnosti švajčiarskeho koncernu ASCOM, kde som pôsobila ako finančná riaditeľka a konateľka do roku 2000. Zároveň som v tom čase založila svoju vlastnú spoločnosť, ktorá sa venuje marketingu a poradenstvu v oblasti obchodu. V rokoch 2002 – 2004 som pôsobila ako marketingová riaditeľka spoločnosti Bartolomei Finance, o.c.p., a.s. V rámci budovania značky som  spustila projekt vzdelávaniav oblasti obchodovania na svetových akciových a devízových trhoch a školenie som i viedla ako lektorka. Po narodení druhého syna som sa venovala poradenstvu v oblasti PR a marketingu, spolupodieľala sa na rozvoji značky JASNA DESIGN a začala spolupracovať s vydavateľstvom STAR PRODUCTION, najmä s týždenníkom SLOVENKA, kde som okrem riadenia projektov viedla i vlastnú rubriku Rodinná peňaženka. Neskôr v spoločnosti STAR PRODUCTION som riadila obchodné a marketingové oddelenie. V rokoch 2010 – 2014 som pôsobila ako mestská poslankyňa v Senci a založila a riadila OZ MOJE Mesto. Som zakladateľkou OZ Chráňme naše deti, ktoré sa v rámci svojho pôsobenia projektom Vymeňme čiapky za prilby zaslúžilo o osvetu a zmenu legislatívy (povinné nosenie prilieb počas zimných športov). V rokoch 2016 a 2017  som viedla marketingové a komunikačné oddelenie spoločnosti ELESKO. Od leta 2017 sa venujem marketingu a poradenstvu v oblasti obchodu a online marketingu ako Managing Partner vo vlastnej agentúre (www.juicy.sk). Som spoluzakladateľkou  OZ Inštitút Trvalého Rozvoja 40+.)
Vzdelanie: Gymnázium Senec, Finančný management – CITY UNIVERSITY. Som akreditovaná účtovníčka pre podnikateľské subjekty a okrem mnohých certifikátov a školení z oblasti obchodu a marketingu disponujem certifikátom pre riadenie projektov (PRINCE2).

Primárnou oblasťou môjho profesionálneho pôsobenia boli viac ako 25 rokov komunikácia, médiá a PR. Svoju kariéru som začínala ako reportérka týždenníka TREND. Ako PR  a marketing manager som pôsobila v nadnárodných spoločnostiach Warner Music a GCI Praha, viac ako 5 rokov som  v pozícii PR managerka viedla komunikačný department v Penta Investments. V roku 2006 som založila poradenskú agentúru zameranú na PR a komunikáciu (1st CLASS AGENCY). Od roku 2011 sa profesionálne venujem koučingu, v rámci ktorého sprevádzam svojich klientov na ceste ich osobného a profesionálneho rastu. Pôsobím ako odborný asistent v Inštitúte Virginie Satirovej.  Som spoluautorkou projektu Inštitút vzdelávania E-žien, formátu, ktorý umožňuje ženám získavať vzdelanie a zručnosti na podporu ich vlastného podnikania. Vzdelávaniu  dospelých sa venujem od roku 2003.  Ako aktívny lektorka a koučka vediem odborné semináre, workshopy a tréningy z oblasti PR, krízovej komunikácie a internej komunikácie (https://www.andreatravnickova.com/). V spolupráci so spoločnosťou CEIT sa venujem rozvoju soft skills pracovníkov vo výrobných spoločnostiach na rôznych úrovniach vedenia formou skupinových tréningov aj individuálnych koučingových sedení. Som spoluzakladateľkou občianskeho združenie Inštitút trvalého rozvoja 40+.

Monika Macháčková je absolventkou strednej knihovníckej školy, pracovala v Československej tlačovej kancelárii a diaľkovo študovala žurnalistiku. 

Neskôr pôsobila ako metodička pre amatérske divadlo a umelecký prednes v Mestskom dome kultúry a osvety v Bratislave, potom v Národnom osvetovom centre. 

Počas existencie Rozhlasového kultúrneho centra pri SRo v Bratislave bola jeho dramaturgičkou. 

Niekoľko rokov učila na základnej umeleckej škole a bola šéfredaktorkou regionálneho mesačníka. 

12 rokov bola redaktorkou časopisu Život.

Od roku 2018 pôsobí ako publicistka a spisovateľka v slobodnom povolaní.

Publikuje v Magazíne 40plus, časopisoch Život a Evita magazin. Je autorkou 9 románov a autorský sa podieľala aj na rôznych iných publikáciách.

Pripravujeme projekt Stážista po 40ke

Stážista po štyridsiatke - inšpirované filmom The Intern
FOTO: Ľuboš Guštafík
Podporte knihu o tom, ako si budovať finančnú rezervu v predpredaji. Ďakujem. Martina Valachová