Lobisti chcú presadiť, že nové GMO sú bezpečné a nemusia byť regulované. Zastavme ich hlad po zisku

Nové GMOGMO NA NAŠICH POLIACH A TANIEROCH – Časť druhá: Hrozba nových GMO – petícia

V predošlej časti sme si predstavili problematiku a riziká pôvodných GMO (geneticky modifikované organizmy). Čert nikdy nespí, a medzitým, čo u nás stále čakáme na zákaz ich pestovania, biotechnologický priemysel prichádza s ďalšou novinkou. Pomocou nových genómových techník (NGT) vyvíjajú GMO novej generácie. Opovážlivo a bez dôkazov tvrdia, že tieto nové GMO sú také bezpečné, že nemusia byť regulované, označované a nemusia mať hodnotené riziká.

Tlak a nekalý lobbing

Ich tlak a nekalý lobbing za ich vymanenie spod EÚ legislatívy o GMO je úmerný ich hladu po zisku, ktorý im zaručia vlastnícke práva a patenty. Robia tak napriek tomu, že Európsky súdny dvor rozhodol, že nové GMO sú rovnako GMO a musia spadať pod GMO legislatívu.

Ideálne by pre nich bolo, aby sa nové GMO vôbec nepovažovali za GMO a zaobchádzalo sa s nimi bez regulácií ako s konvenčnými plodinami.

O to skutočne aj intenzívne usilujú. Bez hodnotenia rizík pre zdravie a ŽP a bez označovania sa tak nezvratne dostanú na naše polia a taniere. Poľnohospodár a spotrebiteľ by stratil právo na výber a vôbec by nevedel, čo pestuje, používa a konzumuje. Hrozí aj kontaminácia krížením nových GMO s voľne žijúcimi druhmi, čím môže nastať v ŽP nežiaduca reťazová reakcia. Okrem toho by členské štáty EÚ takouto dereguláciou stratili možnosť zakázať ich pestovanie.

Pôvodné GMO nezaznamenali v EÚ chcený úspech.

V zmysle GMO legislatívy museli mať hodnotené riziká, museli byť jasne označené a spotrebiteľ ich odmietol kupovať. Zrejme preto volia teraz novú taktiku deregulácie, ktorou chcú obísť GMO legislatívu, aby ich bez povšimnutia dostali na trh. GMO legislatíva je zrejme pre nich brzdou.

Opäť sa uvádzajú nepodložené tvrdenia o ich bezpečnosti a prínosoch pre udržateľnosť, zmeny klímy, zdravie a zníženie množstva pesticídov. Prirovnávajú ich ku konvenčne šľachteným plodinám. Európska komisia (EK) sa na základe takýchto nepodložených, hypotetických a reklamných tvrdení snaží nové GMO prezentovať a označiť ako trvalo udržateľné riešenie a spásu pre poľnohospodárstvo napriek tomu, že sú k dispozícii lacnejšie, ekologické a prírode blízke riešenia.

Nové GMO v laboratóriu

EK sa snaží rôznymi nekalými praktikami nové GMO deregulovať a dostať ich na trh.

Nová technológia CRISPR/Cas, ktorá sa pri modifikácii nových GMO používa, je síce presnejšia ako pôvodné techniky genetickej manipulácie, no už teraz sa preukazuje množstvo problémov a nepresností, ktoré môžu viesť k nepredvídateľným zmenám v DNA, čo môže spôsobiť napríklad syntézu neželaných a škodlivých bielkovín.

Petícia

Producenti musia najprv preukázať úplnú bezpečnosť nových GMO a označiť ich ako GMO (občania EÚ to v prieskumoch vyžadujú). Je preto dôležité, aby aj nové GMO spadali pod bezpečnostné pravidlá zakotvené v súčasnej GMO legislatíve, ktorá nesmie byť v prospech nových GMO ani len oslabovaná a upravovaná. Spoločne pracujú na tom rôzne organizácie z celej EÚ vrátane Slovenska.

Väčšina krajín EÚ je, žiaľ, za dereguláciu nových GMO, a preto po mnohých spoločných aktivitách (napríklad list 162 EÚ organizácií EK) bola spustená aj medzinárodná elektronická petícia „Udržujte prísnu reguláciu a označovanie nových GMO!“, čo je ďalším krokom k preklopeniu misiek váh.

Petícia bude odovzdaná našim národným orgánom a spoločne všetky podpisy z celej EÚ budú odovzdané európskym rozhodovacím orgánom. Jej znenie a možnosť podpísať nájdete na:

https://slovenskobezgmo.org/peticia-za-regulaciu-novych-gmo/

Petícia má spolu už 318 000 podpisov, no počet obsiahnutých podpisov zo Slovenska je nízky.

Ak sa chcete intenzívnejšie podieľať na šírení, propagácii a prípadne odovzdaní tejto petície, kontaktujte apolitickú a nezávislú Občiansku iniciatívu Slovensko bez GMO.

Nehľadajme cesty, ktoré nás vzďaľujú od prírody!

Ing. Peter Sudovský (člen Občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO)

www.slovenskobezgmo.org

Korektúry: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

 

 

Zhoršil sa vám zrak?

Mohlo by vás zaujímať