fbpx

Čo s láskou, keď stále neprichádza? Kde môže byť príčina? Z akého dôvodu sa nám vyhýba?

Ako nájsť partnera a životnú láskuČo s tou láskou, keď neprichádza?

Máj – lásky čas. Nadčasový titulok, predstava slnkom zaliatych dní, zamilovaných pocitov a lásky. Ale čo s  ňou, keď stále neprichádza? Ako nájsť partnera a životnú lásku?

Kde môže byť príčina? Z akého dôvodu sa nám vyhýba?

Myslím, že pre mnohých z vás nie je žiadnou novinkou, že zdrojom našich terajších problémov v partnerstve je naše detstvo. A že si odtiaľ ťaháme skopírované vzory správania všetkých, ktorí  mali na nás najväčší vplyv. Najdôležitejšie sú samozrejme vzory správania našich rodičov vzájomne medzi sebou ako partnerov, vzťahy rodičov k nám samým a ďalšie blízke vzťahy.

Nám sa tento obraz potom odzrkadľuje v našich súčasných partnerstvách. A keď na ne pozrieme trocha z nadhľadu, môžeme pekne pozorovať prebiehajúci dej ako na filmovom plátne, čo sa nám tam z detstva opakuje, aj konkrétne koho  kopírujeme. A s kým.

Ďalším dôležitým faktorom, kedy dlhodobo nie je niekto schopný nájsť si partnera či aktuálne partnerstvo zdravo nefunguje, sú tiež nespracované negatívne zážitky z predchádzajúcich partnerstiev. Tie väčšinou smerujú človeka k tomu, aby si pritiahol rovnaké situácie, alebo sa ďalším partnerstvám a s nimi súvisiacim bolestiam vyhýbal.

Takže tu máme dve hlavné príčiny: programy z detstva a nespracované predchádzajúce partnerstvá.

Ja k tomu pridávam aj tretí, veľmi dôležitý faktor či skôr blokátor zdravých partnerských vzťahov. A tým je nespracovaná zrada vo vzťahu s dôvernými kamarátmi či kamarátkami.

V poslednej dobe sa mi totiž pri debate s pár klientkami  zopakoval takmer rovnaký scenár:

Inteligentné, životaschopné a k tomu ako bonus dobre vyzerajúce ženy nielenže nemali dlhodobo partnera, ale nejavili o nové partnerstvo záujem, tvrdiac, že nikoho nepotrebujú, je im dobre tak, ako to je. Takéto vyhlásenie je super, ak je myslené úprimne a skutočne odzrkadľuje ich vnútorné nastavenie v zmysle: “Je mi v živote fajn s partnerom i bez neho“.

Problém nastáva, keď toto vyhlásenie riadi a partnera nenápadne odmieta skôr ich podvedomie, než ozajstná spokojnosť s tým stavom.

Záhadné na týchto klientkach mi bolo, že mali v podstate spokojné detstvo a predchádzajúce partnerstvá emočne úplne spracované, bolesti zostali len na informatickej úrovni. Ale zmienka o dávnych dôverných kamarátoch a kamarátke im bola dosť nepríjemná a vždy sa od tejto témy snažili odviesť pozornosť.

Keď sme sa pustili nakoniec do tejto horúcej témy, zistili sme, že tieto kamarátstva prechádzali aj končili hlbokým sklamaním a absolútnou stratou dôvery. Keďže sa neskôr v živote zameriavali vždy na partnerský život, upadli takéto zážitky do zabudnutia.

S klientkami sa nám podarilo spracovať tieto staré zranenia, uvoľniť potláčané emócie a na moje potešenie sa im do života vrátila schopnosť dôvery, otvorenosti a predstavy nového partnera po ich boku ako úplne prirodzenej súčasti života.

Ako je vlastne možné, že to môže mať až taký vplyv?

Dôvodom je to, že tie blízke kamarátske vzťahy sú svojou dôvernosťou a otvorenosťou minimálne na úrovni partnerských vzťahov. A dovolím si tvrdiť, že často aj nad nimi. Kamarátovi či kamarátke sa úplne otvoríte, na nič sa pred nimi nehráte, skrátka pred takým dôverným kamarátom máte naozaj svoje vnútro úplne odhalené.

Pozná vás aj v najhorších krízových a depresívnych obdobiach. Pozná vás ako ženu bez make-upu, chlapov v stave ťažkého alkoholového opojenia, pozná všetky odtiene vašej povahy a nálad. Prežíva s vami najzúfalejšie stavy, ale aj stavy euforickej radosti. Vzájomne si pred sebou nedávate žiadne masky. Ak potrebujete pomoc, ste jeden pre druhého hneď poruke. To, čo ste povystrájali vo svojom živote a najradšej by ste na to zabudli, držíte v tajnosti pred celým svetom. S výnimkou tohto dôverného kamaráta/kamarátky.

Než sa do tejto fázy dôvernosti dostane partner, trvá to zvyčajne dlhšie.

Niekedy sa mu ani nepodarí dozvedieť sa všetko o  vašich pocitoch, postojoch, dokonca aj o pochybnostiach o ňom samotnom. Ale dôverní kamaráti to vedia, oni sú tou  bútľavou vŕbou, ku ktorej sa idete posťažovať po hádke s partnerom a otvorene úprimne vyjadríte všetky pocity, ktoré v tej chvíli k partnerovi máte.  A tam má dôverný kamarát „navrch“ oproti vášmu partnerovi, minimálne o tie informácie o tom partnerovi samotnom. V tom je potom aj tá dôvernosť väčšia a hlbšia. A pri zrade a sklamaní o to bolestivejšia.

Ukončenie takéhoto vzťahu znamená, že ten blízky kamarát si odchodom ako keby odnášal to vaše odhalené vnútro. Všetky vaše tajomstvá zrazu prestali byť chránené. Odnáša si so sebou úplne všetko. Doslova vám vybieli váš trezor. Preto to môže mať pre vás horšie a ďalekosiahlejšie následky než zrada partnerská.

Výsledkom môže byť strach znovu dôverovať a pustiť niekoho do svojho vnútra. Mozgu je jedno, nerozlišuje, či zradil partner alebo kamarát, je tam tá nevyliečená zradená dôvera s hlbokými následkami, a tak vás radšej naviguje vyhýbať sa novým vzťahom. Urobí všetko pre to, aby vás ochránil.

Ale sme párové bytosti, každý jeden hľadá tú svoju pomyselnú druhú polovicu.

Je v poriadku žiť a cítiť sa spokojne aj bez partnera, ale stále by to malo byť s možnosťou, že s partnerom to bude ešte aspoň o trošilinku spokojnejšie. Odmietanie partnerstva je totiž smerované proti životu, stavia nás samých proti našej prirodzenosti.

Takže ak sa pozastavujete nad otázkou, prečo ten pravý či pravá vám do života stále nechodí, skúste zapátrať vo svojej minulosti. Tentokrát aj v tej dôvernej kamarátskej, aj tam môže byť kľúč k odstráneniu prekážky na ceste za novým vzťahom. A zase bude určite o niečo lepšie.

Monika Pišteláková

Autorka je motivačná koučka  –   www.monikapistelakova.sk    

Mohlo by vás zaujímať