fbpx
Súvisí atraktivita muža a ženy s počtom partnerov?

Súvisí atraktivita muža a ženy s počtom partnerov?

Laura Janáčková je renomovaná česká sexuologička. Sledujem ju na sieti LinkedIn a vždy vie zaujať. Bodaj by aj nie, keď dáva posty, ktoré vás nútia k zamysleniu a navyše sa týkajú vzťahov a vecí s tým súvisiacich. Som rada, že som Lauru nahovorila na rozhovor pre náš magazín. Príjemné čítanie…

Súvisí atraktivita muža a ženy s počtom partnerov?

Laura. Naposledy ma u vás zaujal status, ktorý sa týkal počtu partnerov a atraktivity. Súvisí to?

Studie z roku 2005 ukazuje že atraktivita mužů i žen souvisí s počtem uváděných sexuálních partnerů. U mužů byla atraktivita obličeje i těla spojena s vyšším počtem krátkodobých sexuálních partnerek. Nebyla zjištěna souvislost mezi atraktivitou mužů a počtem dlouhodobých partnerek.

U žen byla atraktivita obličeje spojena s větším počtem dlouhodobých partnerů. Nebyla však zjištěna souvislost s počtem krátkodobých partnerů.
Podle uvedené studie se zdá, že čím atraktivnější lidé jsou, tím více uvádějí partnerů. Počet krátkodobých a dlouhodobých vztahů je rozdílný u mužů a žen. Obecně i další studie ukazují, že atraktivní lidé mají více sexuálních partnerů.

Čo je podľa vás pri výbere partnera najdôležitejšie pre ženu?

Ani  rozsáhlá emancipace žen, nezměnila kriteria  výběru  partnera. Ženy  stále vybírají své protějšky  dle jejich  zdrojů, tudíž preferují  mužovo  společenské postavení a finanční zabezpečení. Hledají muže laskavé a ochotné investovat sebe i své zdroje do rodiny a trvalých vztahů. Přestože dnešní ženy mnohdy dosahují samy vysokých postů a nepotřebují finanční zajištění , preferují muže, který je ve společenské hierarchii nad nimi.

Potřebují ke svým protějškům vzhlížet a oceňovat je za  jejich výkony a to ve všech oblastech.  A právě proto je také výběr vhodného partnera pro ženy daleko složitější.

A čo muži? Vyberajú si najmä podľa vzhľadu? Alebo hľadajú dobrú matku, gazdinú a strážkyňu rodinného krbu?

Muži mají dvě sexuální strategie, které ovlivňují jejich výběr partnerky. Pokud hledají pouze flirt, povyražení či krátkodobou sexuální známost, je jediným jejich kritériem výběru atraktivita ženy. Pokud se nebrání dlouhodobému vztahu jsou kromě atraktivity důležité i jiné vlastnosti, často související s péčí o něj a eventuální potomky. Na inteligenci ženy nejsou mužem kladeny žádné výrazné nároky. Muž sice mají rády inteligentní ženy, ale méně chytré než oni sami.

Podieľa sa pri výbere partnera výchova? V akej miere?

Faktorů, které ovlivňují naši strategii při výběru partnera je celá řada. Výchova a ovlivnění modelem soužití rodičů je jedním z nich. Někdy se v ordinaci setkávám s tím , že výchově připisujeme význam větší než má.

Často klienti říkají, byl jsem tak vychován, proto řeším vztahy tímto způsobem (jsem příliš hodný, sebeobětuji se, mám potřebu někoho „zachraňovat“ apod). Roli zde hraje také náš genetický základ, který si neseme od rodičů. Přesto však i naše zkušenosti v dospělém věku, vědomosti, které získáme, často mohou významně přehodnocovat kritéria a celý náš pohled na výběr životního partnera.

Čo si myslíte o trendoch vo výchove chlapcov a dievčat v súčasnej dobe?

Mnohé trendy ve výchově chlapců i dívek v dnešní době jsou nezdravé a nepřispívají k budoucímu spokojenému partnerskému životu. Příliš volná výchova a život bez řádu posiluje v našich dětech sobectví a „neřád“. Změna tradičních rolí a postavení v rodině jim do jisté míry deformuje očekávání, která se významně podílí na spokojenosti ve vztazích.

Masivní nárůst počítačových volnočasových aktivit u dítěte vede nejen ke zdravotním komplikacím (dětskou obezitou počínaje a psychickou závislostí konče), ale má vliv i na budoucí schopnost navazovat a žít reálné dlouhodobé partnerské vztahy i spokojený sexuální život.  Odráží se totiž také  ve schopnosti komunikace u kluků a mladých mužů,  a ve schopnosti emočního spoluprožívání, verbálního i neverbálního vyjádření, které jsou v počátečních fázích seznamování s dívkami tak důležité.

Navíc i další faktory jako např. vysoké nároky a očekávání rodičů, studijní tlak, stres, nedostatek času pouze pro sebe bez PC, řízené kamarádství atd., vedou k nárůstu problémů v přirozené schopnosti socializace jedince a často se též spolu s dalšími faktory podílí na rozvoji a statisticky patrnému nárůstu psychických poruch (deprese, úzkosti, panické stavy atd.), se kterými se dnes v praxi setkáváme víc než dříve.

Rozhovor pripravila: Martina Valachová

Kto je Doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. 

Laura Janáčková je docentkou klinickej psychólogie a zakladateľkou oddelenia somatopsychiky VFN v Prahe. Dlhodobo sa zaoberá psychológiou v oblasti aplikovanej medicíny, najmä psychológiou u onkologických a inak ťažko chorých pacientov.  Je riaditeľkou Inštitútu partnerských vzťahov a prorektorkou Vysokej školy školy aplikovanej psychólogie. Publikovala  20 monografií venovaných chronickým ochoreniam, bolesti a rodinným vzťahom.

Je autorkou desiatok kapitol  v odborných monografiách a velkého množstva odborných a populárnych článkov.

Mohlo by vás zaujímať…

Ako si nájsť partnera cez zoznamku? (Podcast)

Mohlo by vás zaujímať