Rodičovstvo? Rodič nemusí zabezpečovať bývanie dieťaťa v čase jeho dospelosti. Nemusí mu kupovať auto.

Rodičovstvo

Ako terapeutka sa dlhodobo venujem systemike, a v rámci toho aj staviam rodinné konštelácie. Organizujeme približne raz do mesiaca aj otvorený workshop.

Čo to však je SYSTEMIKA? Aké pravidlá uznáva? 

Prinášam dnes úvod do témy, ktorá sa týka takmer každého z nás. Rodičovstvo.

Všetci do jedného sme DETI SVOJICH RODIČOV…

Základné ŽIVOTNÉ PRINCÍPY sú aj princípmi systemiky.

Rodičia sú VEĽKÍ, deti MALÉ. Oni prišli PRVÍ, deti AŽ potom.

Tieto základné paradigmy spúšťajú ďalšie postupnosti.

Rodič vytvára priestor, bezpečie, pravidlá, teplo…

Rodič túto energiu DÁVA, dieťa ju BERIE.

Avšak toto celé nevylučuje chyby rodiča, ani jeho neistotu či strachy.

Naopak, rodič môže byť dávajúci, aj keď práve sám nemá či nevlastní čosi, čo by bolo v realite potrebné.

Tieto princípy sú často oveľa viac ENERGETICKÝMI záležitosťami, než čímsi, čo sa premieta do hmoty.

Inými slovami…

  • Rodič nemusí byť kýmsi, kto zabezpečuje bývanie dieťaťa v čase jeho dospelosti.
  • Nemusí mu kupovať auto. Alebo financovať podnikateľský zámer svojho dieťaťa.
  • Či automaticky robiť opatrovateľa svojim vnúčencom.
  • Nemusí dokonca ani spravodlivo deliť svoj majetok ako dedičstvo pri príprave závetu pre svojich potomkov.
  • Rodič nemusí vedieť viac ako dieťa a už vôbec nie ho zabezpečiť.

Táto energetická rola je o pomyselnej ruke položenej na ramene dieťaťa.

Pevnej láskavej ruke, ktorá dáva silu.

Ruke, vďaka ktorej teplu a podpore sa potom ľahšie hľadá smer v živote.

Ruke, ktorá umožňuje, aby rodičovská energia prúdila smerom k deťom bezpodmienečne.

Rodič svojou rukou dodáva DÔVERU vo vlastné sily.

Je teda úplne v poriadku, ak prizná, že v danej situácii nevie, ako ďalej. Alebo prizná strach, úzkosť či obavu. Čo by však nemal dovoliť, je to, aby dieťa automaticky prevzalo rolu záchranára. Rolu, ktorá mu nepatrí.

Rodič (ako postava z pohľadu dieťaťa) sa o seba postarať dokáže, je veľký. Dôveruje svojim schopnostiam a, navyše, plne dôveruje schopnostiam svojho dieťaťa. 

A práve táto DOVERA je tá kotva – a to aj v čase neistoty – vďaka ktorej prúdi zdravá, vyvážená energia medzi rodičom a dieťaťom.

Kotva, ktorá pomáha uzemniť, prináša stabilitu, oporu a bezpečie.

Písané s láskou,

Nina Menkynová

Korektúra: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorkaMáte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať