Aj vám sa vekom zhoršuje zrak? Takto sa môžete vyhnúť operácii vašich očí vďaka cvičeniu!

Operácia očí verzus cvičenie Batesovou metódouAj vám sa vekom zhoršuje zrak? Takto sa môžete vyhnúť operácii vašich očí vďaka cvičeniu!

Čím sme starší, tým horšie vidíme. Možno ste si všimli aj na sebe, že keď chcete niečo prečítať, pre ostré videnie si musíte posunúť text čím ďalej od očí. Až napokon sú vám ruky prikrátke. Alebo máte zhoršené videnie do diaľky?

Operácia očí verzus cvičenie Batesovou metódou…

Oči si môžete precvičovať a samoliečiť. Ako na to? Aj o tom som sa rozprávala s Danielou Maťuchovou, ktorá sa venuje jedinečnej Batesovej metóde.

Danielka, ako funguje Batesova metóda?

Prirodzené zlepšovanie zraku vychádza z učenia amerického očného lekára Dr. Williama Horatio Batesa (1860–-1931), ktorý chápe videnie celostne, ako spoločnú činnosť mysle, tela a ducha, a nielen ako činnosť očí samotných.

Dr. Bates tvrdil, že v každom prípade zhoršeného zraku a očnej choroby je rozhodujúcim faktorom napätie a stres a liekom je vždy relaxácia.

Cieľom praktizovania jednotlivých techník a aktivít Batesovej metódy je naučiť sa pozerať uvoľnene, bez námahy. Ak dosiahneme relaxáciu tela, mysle a následne zrakového aparátu, oči sa začnú regenerovať.

Na rozdiel od pasívneho používania okuliarov si táto metóda vyžaduje aktívny prístup klienta, pravidelné praktizovanie naučených techník a odstránenie zlozvykov pri pozeraní.

Ja ako učiteľ Batesovej metódy učím svojich klientov – študentov, ako správne používať zrak. Vysvetlím im základné princípy metódy a názorne predvediem techniky, ktoré z týchto princípov vychádzajú. Nejde o žiadne zložité cvičenia, ani o „tvrdý dril“. Práve naopak, námaha, úsilie, snaha a pod. v tejto metóde nemajú miesto. Je dôležité, aby jednotlivé techniky či aktivity robil klient so záujmom a na základe motivácie, bez zbytočného stresu a napätia.

Mnohé z aktivít sa postupne stávajú bežnou rutinou, akou je napr. umývanie zubov. Ide o to, aby sa klient naučil používať zrak uvoľnene, bez napätia, čiže pôjde hlavne o zmenu návykov v spôsobe pozerania. Veľmi dôležitú úlohu zohráva aj psycho-emocionálny stav.

Pre koho je Batesova metóda najvhodnejšia? Deti alebo aj dospelí?

Batesovu metódu môžu praktizovať tak deti, ako aj dospelí, bez rozdielu. Samozrejme, dôležité bude zvoliť správnu aktivitu. Dospelí, a najmä starší ľudia, ocenia skôr relaxačné techniky, deti, naopak, radšej niečo akčné. Je dôležité, aby človek robil tieto aktivity so záujmom a vyhol sa nude, ktorá tiež vytvára napätie. Ako som už spomínala, akékoľvek napätie, či už psychického alebo fyzického pôvodu, vplýva na zrak negatívne.

Batesova metóda môže pomôcť pri akomkoľvek zrakovom probléme (pri refrakčných chybách, ako je krátkozrakosť, ďalekozrakosť, astigmatizmus, tiež strabizmus – škúlenie, amblyopia – tupozrakosť atď.) Zlepšenie zaznamenali aj pacienti s diagnózami, ako je sivý zákal, zelený zákal, makulárna degenerácia a pod.

Samozrejme, Batesova metóda nie je všeliek. Tak ako klasická medicína nepomôže každému, rovnako ani tá alternatívna. Výsledky závisia od viacerých faktorov. A hoci k zlepšeniu nedochádza zo dňa na deň, nemá nežiaduce vedľajšie účinky.

Ty si napísala na túto tému aj knihu a aktuálne robíš predpredaj na svoju ďalšiu knihu, ktorá prináša príbehy z tvojej ambulancie. Podeľ sa s nami o niektorý z príbehov.

Moja nová kniha má názov Neobyčajný (zá)ZRAK a obsahuje viac než 50 príbehov z mojej pracovne, prostredníctvom ktorých sa snažím poukázať na najčastejšie chyby a zlozvyky, ktoré vedú k oslabenému zraku.

Čitateľ má možnosť pozorovať, ako okuliare vplývajú na náš zrak, i to, ako rôznorodo ľudia pristupujú k ich používaniu. Jedna kapitola je venovaná aj laserovým operáciám.

V ďalšej časti knihy popisujem, s akými rozmanitými zrakovými problémami sa stretávam vo svojej praxi.

Veľmi zaujímavá časť knihy je venovaná najčastejším problémom u detí, ako aj špecifikám ich zrakového vnímania, ktoré je v mnohom odlišné od vnímania dospelých. Určite ju ocenia hlavne rodičia, ktorých deti majú nejaký problém so zrakom.

Posledná, ale nemenej zaujímavá časť knihy, je vyhradená psychike a jej vplyvu na to, ako vidíme. Možno vás prekvapí, čo všetko môže spôsobiť rozmazané videnie.

Príbehy sú doplnené o moje postrehy a krátke zamyslenia, ale aj tipy a rady, čo môžeme robiť pre svoje oči, aby nám v dobrej kondícii slúžili čo možno najdlhšie.

Vybrala som techniky a aktivity, ktoré sú z môjho pohľadu najefektívnejšie.

Pridala som aj niektoré ďalšie tipy, ktoré v mojej prvej knihe nenájdete.

Na konci knihy je slovníček (aj medicínskych) pojmov, pre lepšie pochopenie toho, o čom píšem.

Nechýba ani test do diaľky a na blízko, pretože tie spomínam v mojich príbehoch veľmi často.

Hovorí sa, že opakovanie je matkou múdrosti. V závere knihy som preto pripravila „ťahák“, v ktorom je v bodoch zhrnuté všetko dôležité.

Kniha je logicky členená do už spomínaných kapitol. Tie sa prelínajú s príbehom Evy, ktorá čitateľa sprevádza celou knihou.

Operácia očí verzus cvičenie Batesovou metódou
Zaujala vás kniha? Kliknite na obrázok – link je priamo na predpredaj

Jeden z príbehov opisuje prípad 18-ročnej dievčiny.

Jej problém spočíval v nerovnakom videní každým okom zvlášť. Odborne sa tomu hovorí anizometropia. Pravým okom dokázala pri teste do diaľky prečítať o niekoľko riadkov viac než je norma. Ľavé oko však zvládlo iba prvé dva riadky. Je jasné, že s takým veľkým rozdielom medzi oboma očami je pre ňu problém spojiť obraz z oboch očí do jedného trojrozmerného a, samozrejme, problematický je aj odhad vzdialenosti a vnímanie hĺbky.

Po úvodnom rozhovore sme prešli na praktické ukážky. Naučila sa tri jednoduché techniky, ktoré praktizovala počas nasledujúcich dvoch týždňov. Po dvoch týždňoch prišla druhýkrát. Keď sme testovali zrak do diaľky, slabším ľavým okom dokázala prečítať štvrtý riadok, teda o dva riadky viac ako minule! Pre dievčinu to bolo príjemné prekvapenie a verím, že aj vynikajúca motivácia, aby vytrvala vo svojom snažení.

Počas druhej konzultácie sme sa zamerali na čítanie. Odmerali sme vzdialenosť, v ktorej vedela prečítať text s veľkosťou 11-bodového písma, čo je bežná veľkosť textu používaná v knihách a časopisoch. Pravým okom to zvládla bez problémov už vo vzdialenosti 20 cm. V prípade ľavého bola schopná prečítať text najlepšie (nie však úplne ostro) vo vzdialenosti približne 50 cm. Pracovali sme teda len s ľavým okom. Celá aktivita trvala asi 30 sekúnd. Opäť sme otestovali, v akej vzdialenosti vie rovnaký text prečítať najlepšie teraz.

Výsledok bol prekvapujúci. Prečítala ho vo vzdialenosti o 29 cm kratšej než prvýkrát! Dokonca mám pocit, že to bolo bližšie než pravým okom. Niekedy sa môže stať, že výsledok uvidíte okamžite, ako to bolo aj u tejto dievčiny. Je však potrebné zdôrazniť, že ide o dočasný efekt, ktorý je potrebné stabilizovať pravidelným tréningom.

Vedia si ľudia poradiť s cvičením na základe knihy, aj bez osobného stretnutia s tebou?

Prvá kniha Lepší zrak prirodzene je písaná ako príručka, podľa ktorej by si mal človek vedieť pomôcť sám. Mnohí z mojich klientov si zvolili tento spôsob a potom mi napísali spätnú väzbu, ako im kniha pomohla. Samozrejme, každý z nás je iný. Nie každému stačí kniha, niekto potrebuje vidieť, počuť, vysvetliť. V takom prípade si môže zvoliť osobnú návštevu u mňa v Banskej Bystrici alebo online konzultáciu z pohodlia svojho domova.

Kedy pripravuješ tlač a kde si môžu ľudia knihu v rámci predpredaja objednať?

Knihu Lepší zrak prirodzene – Praktický sprievodca na ceste za lepším zrakom je možné kúpiť si na mojej webovej stránke www.provitalis.sk

Druhá kniha Neobyčajný (zá)ZRAK – Príbehy z mojej pracovne je práve teraz v tlači a momentálne prebieha jej predpredaj, ktorý končí 15. 5. 2021. Po tomto termíne by už kniha mala putovať k svojim čitateľom. Aj túto knihu je možné objednať na spomínanej stránke www.provitalis.sk .

Rozhovor pripravila: Martina Valachová

Korektúry: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

 

 

Mohlo by vás zaujímať