Ako redukovať nudu a zlepšiť komunikáciu v karanténe

Pravidelný denný a týždenný režim je prevenciou pred nudou a neistotou. Vytvára predvídateľnosť a v neistej situácii ponúka stabilitu a bezpečie. Do denného programu môže patriť osobná hygiena (doplnená o sprchovanie studenou vodou), mentálna hygiena (napríklad v podobe modlitby, rozjímania, meditácie, relaxácie, ukotvenia zmyslami a pod.), jedlo, práca, komunikácia s ostatnými, fyzické cvičenie, zábava, oddych.