Odpovede Juraja Mesíka na otázky čitateľov v súvislosti s možnosťami lieku IVERMECTIN proti Covid-19

Článok (https://www.40plus.sk/vakcinacia-ivermektin-a-vitamin-d-sa-nevylucuju-ale-doplnaju/) má doteraz veľký ohlas a prináša so sebou aj ďalšie otázky, ktoré neviem zodpovedať a v záujme podania presných informácií a faktov som sa rozhodla posunúť ich autorovi Jurajovi Mesíkovi, so žiadosťou o odpovede.