Viete počúvať svoje telo? Ako chápať a počúvať potreby tela vtedy, keď všetko ostatné zlyháva?

Ľudské telo je nesmierne múdre. Dokáže byť tichým radcom, navigáciou a to aj práve vtedy, keď všetko ostatné zlyháva. Vysvetli mne a poslucháčom, ako to myslíš… Potom by predsa nevznikali choroby, nie?