Zvládnu to Slováci? Ceny energií sa môžu pre domácnosti dramaticky zvýšiť o 121 až po 244 eur mesačne.

Ceny energií sa môžu pre domácnosti dramaticky zvýšiť o 121 až po 244 eur mesačne.

Pre roky 2023 a 2024 nebude platiť štandardný mechanizmus cenovej regulácie dodávky elektriny pre domácnosti. Ten je v súčasnosti upravený cenovou vyhláškou Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) a odvíja sa od trhových cien elektriny v indexačnom období niekoľkých mesiacov predchádzajúceho kalendárneho roka.

„V prípade, ak sa ukáže, že za účelom implementácie tohto riešenia je potrebné zmeniť legislatívu, vrátane cenovej vyhlášky ÚRSO, príslušné štátne orgány zabezpečia, že takéto zmeny budú včas prijaté a účinné,“ informovalo Ministerstvo hospodárstva SR.

Ako ďalej uviedlo ministerstvo, súčasné riešenie predpokladá, že zachovanie cien elektriny z roku 2022 bude zatiaľ možné len pre domácnosti.

Domácnosti ročne zaplatia naviac aj 1782 eur, ak sa neprijmú pravidlá pre zastropované trhové ceny elektriny

Objem elektriny prisľúbenej od Slovenských elektrární totiž kopíruje spotrebu domácností. Rezort hospodárstva preto zdôrazňuje a vyzýva odberateľov v domácnostiach, že je nevyhnutné, aby značným spôsobom v dotknutom období nezvyšovali svoju spotrebu elektriny a aby prijali úsporné opatrenia, vrátane opatrení na zvýšenie energetickej efektívnosti.

Ceny energií na Slovensku sa môžu dramaticky zvýšiť, pre domácnosti od 121 do 244 eur za mesiac

Rezort za týmto účelom zvažuje zavedenie takzvanej motivačnej schémy, podľa ktorej by boli odmenení tí odberatelia elektriny v domácnostiach, ktorí by počas obdobia nadchádzajúcich dvoch kalendárnych rokov najviac znížili svoju spotrebu elektriny.

Podmienky Memoranda o porozumení

Ministerstvo hospodárstva SR tiež informovalo, že so Slovenskými elektrárňami (SE) v júli podpísali Dohodu o podmienkach implementačnej zmluvy, kde sa záväzne dohodli na podmienkach Memoranda o porozumení, za ktorých Slovenské elektrárne dodajú v rokoch 2023 a 2024 elektrinu v objeme 6,15 terawatthodín ročne pre domácnosti.

Celú správu nájdete na SITA

Mohlo by vás zaujímať