fbpx
Zmena lieči a dáva dianie do pohybu

Boj s vonkajšīm svetom nám jasne ukazuje, že nemáme vysporiadaný náš vnútorný svet

Keďže sa vonkajší svet mení a my sme jeho súčasťou,  zmena k lepšiemu by mala začať od nás. Uvedomujúc si vplyvy a dianie okolo, môžeme registrovať, ako sme otvorení prispôsobovaniu sa. Adaptácia zároveň vyžaduje určité predpoklady, pripravenosť.

Kedysi, v dobe istôt, sme boli menej vystavovaní potrebe čosi meniť.

Žili sme akoby zakorenení vo svojich presvedčeniach, ktoré nám dala do vienka výchova, generácie pred nami. To, že zmena lieči a dáva dianie do pohybu, máme možnosť pocítiť  vtedy, keď sa dokážeme na veci pozerať iným pohľadom. Keď dáme myšlienkam nový priestor a zrealizujeme kroky, pre ktoré  sa slobodne, svojprávne rozhodneme.

Takýmto zmeneným postojom sme po každej  skúške o krok ďalej, posúvame sa v sebapoznaní.

„ Pokiaľ hľadáš šťastie, poznaj seba“…hovorí jeden citát.

My si šťastný život vysvetľujeme však inak.

Akonáhle nás situácia vyvádza z našej komfortnej zóny, alebo je pre nás nová, nepoznaná, máme  tendenciu voliť rezignáciu a zostávame v kolotoči. Situácia sa nám javí  na prvý pohľad neriešiteľná, až negatívna. A naše slabé sebavedomie nám vtedy s radosťou pritaká. Práve vtedy si potrebujeme uvedomiť, najlepšie na základe skúsenosti, ako nás už len riešenie situácie , nech je výsledok vo finále akýkoľvek, posúva.

Keď pochopíme, že vesmír nám každý deň prihráva výzvy a možnosti k sebarealizácii a rastu, že je ku nám prajný, silnie zároveň naša dôvera. A toto nech je pre nás motiváciou…možnosť tvoriť si vlastnú realitu, harmonizovať svoje duševné aj telesné zdravie.

Prijímajme zmeny vo svojich životoch a nebojme sa ich.

Na začiatok môžeme začať tým, že vedome zareagujeme inak a následne konáme neobvykle, zmeneným spôsobom. A hneď po takomto skutku sa vyplavujú v našom vedomí jasné vysvetlenia, prečo sa veci dejú takto, čo nám prinášajú, akú stopu, aký osoh. A je len  na nás, aby sme boli vnímaví a všímali si príčiny a dôsledky.

No pokiaľ nové situácie v našich životoch len ťažko prijímame, vysvetlenia a pozitívne impulzy nemáme možnosť zachytiť.  Hodnotíme veci na základe vnímania povrchu, zatiaľ čo vysvetlenia sa ukrývajú hlbšie, pod povrchom diania a majú pre nás hlbší zmysel.

Skúsenosti, vysvetlenia a dôsledky majú možnosť zmeniť naše zabehnuté myšlienkové pochody a dôjsť na príčinu, prečo na situáciu reagujeme tak, ako reagujeme. Prinášajú následne sebapoznanie.

Nové situácie, nám dávajú možnosť zavnímať, či sa nachádzame v priestore dôvery alebo v strachu, ktorý je najväčšou bariérou v slobodnom rozhodovaní a konaní, dokonca aj príčinou vážnych zdravotných ťažkostí. Otvárajú nám možnosť prijať seba, nabrať  silu k uskutočneniu cieľov, odvahu vykročiť novou cestou, keď  už pôvodná známa nikam nevedie.

Máme možnosť chodiť dookola po vyšľapaných koľajach, stagnovať na mieste alebo z nich vybočiť, vypočuť svoju dušu, ktorá volá po zmene.

Možno sa nām zdá veľa vecī nejasných, no dôverujme, že sme si prišli po skūsenosť, ktorá nás odmení v podobe impulzu k uskutočneniu zmeny v našom vedomī, aby sme mohli svet vnímať s nadhľadom.

Pretože boj s vonkajšīm svetom nám jasne ukazuje, že nemāme vysporiadaný nāš vnútorný svet, že sme s ním v diskomforte.

O to viac,  že nás vo veľkej miere ovplyvňuje minulosť. 

To, že  sme v minulosti nevedeli situácie prijať  a spracovať, sa veľmi rýchlo odzrkadlí aj v našom životnom príbehu. Neschopnosť zbaviť sa minulosti, funguje ako zāťaž a na ňu sa odmietaním zmien a žitia v prítomnosti, nabaľujú ďalšie kilečká.

Zbaviť sa tejto záťaže  je len a len v našich rukách. Tak myslime a konajme „po  novom“ , aby sme pocítili  rozlet a ľahkosť v našom jedinečnom bytí.

Duša je iniciátorom zmien.

A keďže potrebujeme rásť, buďme pripravení prijímať zmeny a nové situácie do života, a tak uzdraviť svoje telo.  Trápime sa nad vecami, na ktoré sa stačí pozrieť z iného uhla, nestavať sa do role obete, ale stať sa tvorcom. Snažme sa porozumieť cez životné skúšky  odkazom, pátrajme po príčinách a vysvetleniach, nachádzajme zmysel, žime svoje skutočné ja, buďme tvorcami nových začiatkov.

Janette Navrátilová

Mohlo by vás zaujímať