Ženy v IT. Zriedkavosť či nový trend?

Mirka Uhnak stojí za programom Mini Tech MBA, rozširujúcim obzory ženám, ktoré chcú lepšie pochopiť svet IT. Cieľom programu je poskytnúť účastníčkam komplexný prehľad o informačných technológiách a posilniť ich digitálne zručnosti. Prečo je program určený len pre ženy a zohráva vek rolu? Aj o tom som sa s Mirkou porozprávala.

Mirka, ako vznikol nápad na tento typ vzdelávania a koľko žien ho už absolvovalo?

Približne pred troma rokmi som pracovala v marketingu, kde som začala intenzívnejšie vnímať presah technológií do biznisu a ostatných odvetví. Dovtedy som sa IT vcelku úspešne vyhýbala, ale zrejme bolo iba otázkou času kedy si ma nájdu. V tom období viedla moja kamarátka Mirka personálne oddelenie v jednej úspešnej slovenskej IT firme.

Zaujímavých pracovných príležitostí mali mnoho, ženských uchádzačiek iba minimum. Vtedy vznikla myšlienka otvoriť ženám dvere do sveta IT a dať im príležitosť spoznať ľudí a firmy, ktoré v ňom pôsobia.

Ženy v IT. Zriedkavosť či nový trend?

Programom som si najskôr prešla ako študentka, no jeho myšlienka ma nadchla natoľko, že som sa stala programovou manažérkou. Dnes, ako riaditeľka programu, pracujem na tom, aby sa u nás popri práci či rodine vzdelávalo stále viac žien. Tým, že je program určený iba pre ženy, sa nám podarilo vytvoriť bezpečné prostredie, v ktorom účastníčky nemajú mať obavy klásť otázky a zdieľať svoje skúsenosti.

Dnes sa tešíme už zo šiestich vydaní programu a stovky skvelých absolventiek. Aby úspešné príbehy pribúdali po celom Slovensku, rozšírili sme náš program aj do online prostredia.

Vidím, že v názve je MBA. Znamená to, že ženy, ktoré program absolvujú si môžu za menom uvádzať titul MBA?

Mini Tech MBA je označenie vzdelávacieho programu, ktorý ponúka akési zrýchlené štúdium v IT s použitím praktických prípadových štúdií z biznis prostredia. V zahraničí je tento spôsob doplnkového štúdia populárny najmä ako súčasť celoživotného vzdelávania. Štúdium v našom Mini Tech MBA si môžete predstaviť ako náhľad do celej oblasti IT, ktorý vám pomôže pochopiť, ako jednotlivé časti do seba zapadajú.

Za štyri mesiace dokážete získať komplexný prehľad o informačných technológiách, zlepšiť svoje digitálne zručnosti a rozšíriť si sieť kontaktov. Celková časová investícia je na úrovni približne 100 hodín a po skončení programu získate certifikát o úspešnom absolvovaní. Keďže sa nedržíme štandardných učebných osnov a ani sa nesústredíme na testovanie našich študentiek, otázka akreditácie pre nás nie je kľúčová.

Prioritou zostáva inovatívnosť vo vzdelávaní a zvyšovanie kompetencií.

Ženy v IT. Zriedkavosť či nový trend

Čo všetko štúdium vyžaduje? Musí mať žena, ktorá sa prihlási absolvovanú vysokú školu? Alebo stačí stredná škola a dlhoročná prax?

Najdôležitejšie, čo by žena mala mať, je chuť objavovať informačné technológie. Mať vysokoškolský diplom nie je nevyhnutnou podmienkou pre účasť v programe, ale skôr predpokladom. Dôležitejšia je práve prax, keďže počas lekcií podporujeme zdieľanie pracovných skúseností medzi účastníčkami.

Čo sa týka zručností, očakáva sa samostatná práca s počítačom s bežne používanými programami a ovládanie angličtiny na používateľskej úrovni, keďže IT je plné anglických výrazov. Pre komfortné absolvovanie programu odporúčame mať vlastný počítač a kvalitné internetové pripojenie.

Podľa toho, aký spôsob vzdelávania vám viac vyhovuje, si môžete vybrať z dvoch variantov programu:

Mini Tech MBA PREMIUM je prezenčná forma štúdia so širokou paletou aktivít. Lekcie, workshopy a diskusie sa konajú v Bratislave a vyžadujú si osobnú účasť. Veľkou výhodou je práve silné napojenie na IT komunitu, alumni klub a návštevy IT firiem a podujatí.

Mini Tech MBA ONLINE je diaľková forma štúdia, ktorú môžete absolvovať z akéhokoľvek kúta sveta. Stačí sa dvakrát týždenne pripojiť na lekciu a nechať sa previesť krásami sveta technológií. Aj v online prostredí sa držíme našich zásad- live výučby, interakcie s lektorom a zdieľania skúseností.

Koľko žien už program absolvovalo a ako im je tento typ vzdelania nápomocný v ich kariére?

Doteraz program Mini Tech MBA absolvovala stovka žien. Každá z nich prišla s unikátnym príbehom, no všetky so spoločnou ambíciou- posunúť svoj pracovný a osobný život na novú úroveň. Väčšina našich študentiek potrebuje mať prehľad o technológiách a pokročilé digitálne zručnosti pre svoju prácu. Do programu sa hlásia aj ženy, ktoré si chcú spestriť kariéru, rozšíriť obzory a kontakty.

Našou najväčšou motiváciou je sledovať úspešné kariérne príbehy našich absolventiek. Už takmer polovica z nich si výrazne kariérne polepšila, tzn. posunuli sa na vyššiu pozíciu a viac sa špecializovali na IT. Významný dopad programu možno vnímať aj z pohľadu sebavedomia, spôsobu myslenia a komunikácie našich absolventiek.

Po skončení programu sa stávajú nositeľkami inovácií vo firmách, stoja na čele digitálnej transformácie a efektívnejšie vedú technologické tímy. K celkovému pocitu spokojnosti prispieva aj to, že dokážu viesť plnohodnotnú konverzáciu s IT kolegami a priateľmi.

Ženy v IT. Zriedkavosť či nový trend - absolventky 2019
Ženy v IT. Zriedkavosť či nový trend – absolventky 2019

Spomínala si, že priemerný vek absolventiek je približne 35-40 rokov. Vieš nás inšpirovať príbehom niektorej z žien, ktorá vďaka tomuto štúdiu zaznamenala výrazný posun vpred alebo dokonca začala podnikať?

S našimi absolventkami zostávame v kontakte aj po skončení programu. Vďaka alumni klubu máme možnosť sledovať vývoj ich kariéry a pracovné úspechy. V prvom vydaní programu sme mali napríklad Vlaďku, ktorá sa rozhodla pre zásadnú zmenu kariéry. Po dvoch dekádach práce vo financiách prešla do IT a dnes pôsobí ako IT manažérka.

Účasť v programe jej dodala okrem vedomostí a kontaktov aj potrebnú odvahu urobiť takéto dôležité rozhodnutie. Vlastnú firmu si založila napríklad naša absolventka Martina, ktorá sa rozhodla skombinovať nové vedomosti so svojimi skúsenosťami z HR. Vo svojej firme OFFICE zručnosti dnes organizuje kurzy digitálnych a organizačných schopností.

Zaujímavé príbehy majú aj viaceré absolventky, ktorým sa podarilo k ich špecializácii pridať znalosti z IT, a tým pádom sa intenzívnejšie sústrediť na IT klientov či projekty súvisiace s technológiami.

Ako je to s financovaním? Sú aj možnosti štipendia či inej formy podpory?

Štúdium v programe je spoplatnené, iba takýmto spôsobom dokážeme udržať vysokú úroveň obsahu a zabezpečiť najkvalitnejších lektorov. Ponúkame rôzne formy financovania, pričom berieme ohľad na situáciu každej ženy. Niektorým účastníčkam hradí školné v plnej výške alebo čiastočne firma, v ktorej pracujú. Iné dámy si platia štúdium z vlastného vrecka a práve pri nich zvykneme rozložiť školné na viacero splátok.

K dispozícii máme aj niekoľko štipendií, ktoré sú určené primárne pre dámy na/po materskej, prípadne kariérnej prestávke. Program často slúži na reštart alebo úplnú zmenu kariéry mnohých žien, a práve vďaka štipendijnému programu ich dokážeme podporiť. Napokon, nová či vyššia pracovná pozícia je ideálnou odmenou za úsilie a investície do vlastného rozvoja.

Rozhovor pripravila: Martina Valachová

Korektúry: Katarína Málková

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Potrebujete si oddýchnuť a od 19.6.2020 máte čas? Pridajte sa k nám. Možné uplatniť aj rekreačný poukaz…

ZMENA TERMÍNU Víkendový Reštart Tela a Mysle | Wellness Hotel Kontakt

 

Mohlo by vás zaujímať