Ženská integrita a dopad nedostatku integrity na ženské zdravie. Čo robiť, ak integrita chýba?

Ženská integrita

Čo je to ženská integrita? Ako sa pozerať na  možnosti dosiahnuť stav integrity? A aký je dopad na zdravie, ak je jej nedostatok? Tieto aj ďalšie otázky zodpovedala Zora Vypušťáková a Vlado Červeňák v rozhovore, ktorý pripravili v rámci seriálu na kanáli YouTube.

V rozhovore sa rozprávali aj na tieto témy:

 • Túžba žien byť videná a počutá.
 • Integrita ako súlad medzi myslením, cítením a konaním.
 • Ako dosiahnuť stav integrity ženským spôsobom.
 • Mužská a ženská polarita.
 • Bojovníčky za práva žien.
 • Ženské „zbrane“: intuícia, citlivosť, schopnosť vidieť prospech celku.
 • Pasivita je obrovský potenciál energie.
 • Prijatie ako cesta k životnej zmene, je kľúčom k porozumeniu života.
 • Čo životnej zmene bráni.
 • Odpor a lipnutie – príčiny bolesti, utrpenia, pocitu prázdnoty, osamelosti, závislostí straty zmyslu života.
 • Strach zo zmeny a strach z nepoznaného, čo zmena prináša.
 • Dopad nedostatku integrity na ženské zdravie – psychosomatika.
 • Vďačnosť, trpezlivosť, spomalenie na ceste k zmene.
 • Ako nájsť pre seba to pravé povolanie.
 • Poslanie ako životná misia.
 • Autenticita ako pravdivosť k sebe samej.
 • Radosť ako kritérium rozlišovania priestoru, v ktorom žijeme a ktorý si tvoríme.
 • Zodpovednosť za seba, za svoj radostný a šťastný život.

Celý rozhovor si môžete pozrieť aj priamo tu…

Pripravila: Martina Valachová

Mohlo by vás zaujímať