Nechajte deti rásť vlastným tempom. Nenúťte ich robiť veci, na ktoré majú ešte čas…

Zakázané vzdelávanie

„Nechajte nás rásť vlastným tempom. Nenúťte nás robiť veci, na ktoré máme ešte čas. Nezabúdajte, že sme deti a svet najlepšie objavujeme hrou.“

Toto je jeden z odkazov detí, ktoré nemôžu chodiť do školy, ktorá im umožní rozvoj ich osobného potenciálu.

Ak by som ešte mala deti, robila by som veľa vecí od začiatku inak. 

Od narodenia by som ich učila, že nepotrebujú nič zvonku na to, aby boli šťastné, pretože ozajstné šťastie nájdu sami v sebe. S materským mliekom by nasávali poznanie, že strach je ilúzia a akýkoľvek neúspech je iba fikcia. Dostali by dar – možnosť žitia v hojnosti, ktorej je dostatok všade a pre každého – hojnosti materiálnej, finančnej, časovej, akejkoľvek.

Naučili by sa nehodnotiť, neposudzovať a neodsudzovať a nebáť sa, že budú odsúdení druhými, ak niečo pokazia alebo nesplnia predstavy druhých. Úplne prirodzene by chápali, že byť inými neznamená, že sú menej, ale ani viac, čo by im súčasne umožnilo všetkých, vrátane seba prijímať takých, akí sú.

Odkedy sa naši chlapci narodili, prešla som kus cesty.

Už veľa rokov mi ukazujú, že tak, ako je nastavený školský aj pracovný systém – podporovať súťaživosť, odmeňovanie hlavne toho „prvého“ a „lepšieho“, potreba tlaku na výkon, v skutočnosti neumožňuje náš individuálny rozvoj. Celé roky sme sa potláčali, sústredili sme energiu, čas a peniaze na zlepšenie niečoho, čo neprináša radosť, neumožňuje nám viesť autentický život a robí nás chorými.

 Už dávnejšie som pustila ďalšie presvedčenia. Vďaka tomu, čo sa nám najmä posledné roky dialo, som pochopila, že v skutočnosti neexistuje nič, čo by deti nemohli robiť a čo by im bránilo byť šťastnými. Pochopila som, že najlepšia škola je škola života a tak, ako je dieťa lekciou pre rodiča, rodičia sú lekciou pre deti.
Pustila som tlak na iných, aj na seba, keďže potrebu pustenia tohto tlaku mi deti tak krásne ukazujú.

Nie je podstatné, že to prišlo až teraz, pretože každý rodič koná najlepšie, ako vie – s prihliadnutím na svoje vzorce a všetky životné okolnosti. Viem, že nie je neskoro, vnímam cestu, po ktorej sme potrebovali spolu prejsť a cítim vďačnosť za toto uvedomenie. Je oslobodzujúce vcítiť sa do svojho dieťaťa a súčasne dať mu bezvýhradnú dôveru a lásku. Je liečivé vystúpiť zo starých programov a už iba byť v dôvere, že nech sa stane čokoľvek, nejako to už dopadne.

Držíme vám palce, chlapci, vlastne už mladí muži, ste nádherné bytosti a ďakujeme, že spolu s vami môžeme aj my rodičia, rásť.

Robert Kiyosaki, americký autor povedal, že:

 „Deti trávia roky v zastaralom vzdelávacom systéme, študujú predmety, ktoré nikdy nebudú potrebovať, a pripravujú sa na svet, ktorý už dávno neexistuje.“

Áno, štát podľa Deklarácie práv dieťaťa ručí za to, aby každé dieťa mohlo naplniť povinnú školskú dochádzku bezplatne. Ale obsah kurikula si už nemôže vybrať.

Vlastne čiastočne si vybrať môže, ale koľko rodín si môže dovoliť platiť za súkromné školy? Hlavne pri rodinách s viacpočetnými deťmi…

Nájsť cestu z toho von, aby sa každé dieťa mohlo vzdelávať svojim tempom, zodpovedajúcim rozvoju jeho osobného potenciálu, zároveň za dostupnú cenu je to, čo je potrebné zmeniť.

Hovorí sa, kde je vôľa, je cesta.

Bude mať však štát ochotu v dobe, keď sa všetko mení rýchlym tempom, po rokoch pruského školstva produkujúceho žiaka doslova ako rovnaký produkt, toto zmeniť?

Aj toto je EDUvolúcia, unikátny projekt vzdelávacieho systému, ktorý prináša zásadný obrat vo vzdelávaní (z latinského: edu voluto = obrat vo vzdelávaní).

EDUvolúcia sú ľudia, ktorí chcú tento stav zmeniť. A ako? Podporou nových vzdelávacích prostredí a komunít, kde sa všetci od seba učia, navzájom sa rešpektujú, spolupracujú a spoločne sa rozvíjajú.

Súčasný školský systém to nepodporuje a viaceré doterajšie pokusy naznačujú, že je nereformovateľný. Preto naším cieľom je vytvorenie a legalizácia súbežného systému pre široké spektrum alternatívnych foriem vzdelávania tak, aby si každý našiel to, s čím vnútorne ladí.

Zakázané vzdelávanie…

Ak vám vzdelávanie vašich detí, či vašich vnukov leží na srdci a tiež chcete prispieť k zmene aktuálnej situácie, môžete podporiť jedinečné podujatie s premiérou argentínskeho filmu Zakázané vzdelávanie, v skrátenej verzii. Súčasťou podujatia bude panelová diskusia s českými a slovenskými odborníkmi alternatívneho vzdelávania ako sú Prof. PhDr. Miron Zelina, Prof. PhDr. Karel Rýdl, PaedDr. Karel Kostka a zakladateľmi EDUvolúcie Mgr. Anton Adamčík a Mgr. Miroslav Sopko o tom, aké sú súčasné možnosti.

Film sa stal vo svete doslova fenoménom, volajúcim po nových formách vzdelávania, ktoré sú dnes v konečnom dôsledku zakazované. Preto sme film z vlastných prostriedkov Nadácie EDUvolúcia nadabovali do slovenčiny.

Podujatie a našu prácu môžete podporiť kúpou vstupenky alebo príspevkom ako partner podujatia.

Viac o podujatí, ktoré sa bude konať dňa 1.6.2024, v priestoroch SPACE UP Coworking & Events na Záhradníckej ulici č. 95 v Bratislave a link na kúpu vstupeniek na web stránku podujatia Zakázané vzdelávanie, nájdete tu: https://zakazanevzdelavanie.sk/

V prípade záujmu podporiť nás ako Partner, Hlavný partner alebo Generálny partner podujatia, prosím kontaktujte nás na emailovej adrese:

info@zakazanevzdelavanie.sk

Akciou vás ako moderátorka podujatia prevedie študentka 5. ročníka učiteľstva akademických predmetov Alexandra Múdra.

Je mi cťou, že ako členka tímu EDUvolúcie môžem sprevádzať našich vzácnych hostí panelovou diskusiou.

Naša recenzia ako rodičov už dospelých detí k filmu Zakázané vzdelávanie:

Zora Vypušťáková, life a business koučka, etikoterapeutka, mediátorka

Pripravila: Zora Vypušťáková

Mohlo by vás zaujímať