Narodil som sa do rodiny, ktorá nebola rozprávkovo nádherná. Mojou úlohou je napraviť pokrivenia rodu…

Vzťahy mužaVzťahy muža

Silnou stránkou mojej osobnosti je naučiť sa spravovať vzťahy. Sem patira aj vzťahy muža. Čo to vlastne znamená?

Narodil som sa do rodiny, ktorá nebola rozprávkovo nádherná a kvetnatá.

Mala svoje problémy, chyby a nedokonalosti podľa duchovných zákonov a pravidiel. Mojou úlohou je napraviť cez seba a svoje vzťahy tieto pokrivenia a stať sa nositeľom správneho a spravodlivého života.

Dostal som aj obrovské dary tohto rodu, vďaka ktorým môžem pomáhať a rozvíjať veľmi veľa úrovní života. Som úprimne vďačný za podporu môjho rodu, aj za to, že som si vybral práve tento rod, tento klenot.

Spočiatku moja osobnosť nechápala, čo sa to deje.

No postupné vhľady do princípov života ma dostávali a dostávajú do presných vhľadov a okolností, ktoré je potrebné zvážiť a prepustiť, alebo zmeniť.

Ako dobre vieme, každý jeden vzťah nás niečo v živote učí. Či už to podporné, alebo deštrukčné. Náš prvotný pozemský vzťah je so sebou samým, stvoriteľom, planétou Zem. Následne s mamou, otcom, súrodencami, prarodičmi, priateľmi, učiteľmi atď. Každodenná interakcia s ľuďmi nás formuje podľa toho, ako na nich reagujeme, a tak sa odvíja aj náš život.

Stretávame len takých ľudí, ktorí nám odzrkadlia potrebné a našou úlohou je na to patrične reagovať alebo nereagovať vôbec.

Podrobný návod nájdete vo svojom vnútri a v napojení na život. Dovolil som trošku si zavtipkovať, no podstata je vlastne taká. Myslím si, že doposiaľ nie som úplným vzorom ideálneho partnerského vzťahu. No viem, že to nie je ani mojou úlohou. Mám napraviť v tomto rode všetko, čo budem vládať, a následne to aj žiť. Milujem slobodu, milujem partnerstvo, milujem rodinu, milujem vzťahy. Som za nich vďačný, za každého z vás, ktorého poznám alebo len spoznám. Dávate mi možnosť rásť a meniť sa. Spoznávať nové a nové životné príbehy a nachádzať rozmanitosť života vo všetkom a v každom.

Vzťahy muža a cesta vedomého muža

Sprevádzam mužov k ich celistvosti, tak ako som aj ja našiel svoju celistvosť.

Nedávam vám návody, ale ukážem vám to, ako ich nájsť v sebe, aby ste sa stali celistvými a plne napojenými na svoju podstatu. Začať môžete priamo tu, kde môžete vystúpiť zo svojich každodenných zaužívaných koľají života: VEDOMÁ ŠKOLA / CESTA

Život je v podstate naozaj veľmi jednoduchý. Je len na nás, či si ho dovolíme tak vidieť a následne aj podľa toho konať.

Vzťahy sú klenoty, perly a diamanty života. Môžeme ich zašpiniť, zaniesť posudkami, ohováraniami či domnienkami. No pod tým všetkým nánosom a balastom budú jasne žiariť svojou podstatou, takou, aká môže byť len v pravde.

Teším sa na vás všetkých, ak sa stretneme a vymeníme si zopár slov alebo len pohľad z očí do očí.

Prajem vám šťastný život.

Branislav Rybička

Korektúra: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorkaMáte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať