Presviedča vás váš hlas či okolie o tom, že niečo musíte? Máte spasiteľský syndróm? Pozor na vyhorenie

Vyhorenie

Vyhorenie? Presviedča vás váš hlas či okolie o tom, že niečo musíte? Máte spasiteľský syndróm? 

Rozhovory Zory Vypušťákovej s Vladimírom Červenákom pravidelne prinášajú dávku informácií, ktoré poukazujú na silu a možnosti etikoterapie. Témou aktuálneho rozhovoru bolo vyhorenie. V dnešnej dobe je pre obyčajných ľudí, ale, samozrejme, aj pre lídrov, táto téma veľmi častá a vyhľadávaná. Počuť ju zo všetkých strán. Čo robiť, aby ste vyhoreniu predišli a ako sa vyhorenie prejavuje? Ako nájsť inšpiráciu a radosť zo života, keď cítite, že nemáte vnútorné nadšenie a oheň?

Čo to vyhorenie je?

Zora s Vladom sa pozreli na vyhorenie a riešenia z týchto uhlov: 

 • syndróm vyhorenia (Burnout Syndrome) ako emočný, psychický a telesný kolaps viažuci sa na našu prácu,
 • strata zmyslu života, informácia o tom, ako treba zmeniť smer, ktorým ideme,
 • ideme na zdroj, ktorý je vyčerpateľný, nejdeme na zdroj inšpirácie,
 • prejavy vyhorenia ako únava, vyčerpanie, odpor, apatia, demotivácia, bezmocnosť, strata energie až na fyzickej úrovni a celkový stres,
 • vyhorenie u žien, kríza a narušený model rodiny,
 • práca vhodná pre ženu – dáva jej zmysel a cíti pri nej radosť,
 • kompenzácia únavy a vyčerpanosti dovolenkou a rôznymi stimulantmi,
 • zúženie toku energie s dopadom na fyzické telo, vznik ochorení,
 • podporná úloha holistického pohľadu psychosomatiky, celostnej medicíny a etikoterapie,
 • rovnováha medzi schopnosťou napínania a uvoľnenia sa.

Vyhorenie a ako sa môžeme zachrániť?

 • vyhorenie ako niečo, čo nás môže zachrániť – nepotláčať symptómy, pochopiť príčinu,
 • spomalenie životného tempa, zmena spôsobu života,
 • odolnosť postaviť na prevzatí zodpovednosti za svoj život,
 • sebapoznanie – poznať svoje možnosti a sily a primerane svojim schopnostiam a talentom ponúknuť mieru svojej užitočnosti

Pozrite si celý rozhovor: 

Existujú rôzne formy, ako sa môžete vyhoreniu vyhnúť. Napríklad koučing, terapia, etikoterapia a iné metódy sprevádzania na ceste uvedomenia si príčin a súvislostí. Pozrieť si rozhovor môžete aj priamo tu, nižšie.

Pripravila: Martina Valachová

Ďalšie texty od Zory nájdete tu: PRIESTOR PRE ZMENU

Korektúry: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

 

Mohlo by vás zaujímať