Vplyv psychiky na zdravie v čase pandémie

MUDr. Radoslav Čičala: Mediálne strašenie sa dá prirovnať k hypnóze. Môže viesť až k samovražde…

MUDr. Radoslav Čičala: Mediálne strašenie sa dá prirovnať k hypnóze. Môže viesť až k samovražde…

Možno aj vy vnímate vo vašom okolí, že pod vplyvom rôznych postojov k témam, ktoré hýbu posledné mesiace spoločnosťou, prichádza k radikálnym zmenám vo vzťahoch medzi priateľmi, a dokonca partnermi či rodinou. Čo sa s nami deje? Ako to celé ustáť? A čo hovorí prax? Aký je vplyv psychiky na zdravie v čase pandémie. Aj na to som sa pýtala Radoslava Čičalu, lekára, ktorý pracuje už 8 rokov na psychiatrickom oddelení a ktorý 4 roky pracoval aj v ÚVTOS a ÚVV Ilava.

Pán doktor, na úvod sa spýtam, kde aktuálne pôsobíte a čo je vašou úlohou?

Pracujem aktuálne v nemocnici na psychiatrickom oddelení, kde vykonávam konziliárne vyšetrenia na iných oddeleniach, vyšetrenia na pohotovosti, ale aj prácu na oddelení, kde sú hospitalizovaní psychiatrickí pacienti.

Ak sa napríklad niekto pokúsi o samovraždu, poreže sa doma, ošetrí ho chirurg… Následne potom pošle pacienta ku mne a ja rozhodnem na základe vyšetrenia, či má pacient vážnu psychickú poruchu, napr. depresiu alebo schizofréniu… Alebo to bolo situačné, pod vplyvom drog, stresu a rozhodnem, či bude pacient prepustený domov, alebo pôjde na hospitalizáciu. Podstatné v tomto prípade je vylúčiť, či je toho schopný znova a zabrániť tomu, aby to urobil po prepustení.

Ako vnímate správanie pacientov za posledné mesiace? Zvládali to ľudia? Mám na mysli hlavne obdobie druhej vlny, ktoré bolo dlhé…

Počas kovidových vĺn, keď styky boli obmedzené, bolo menej vyšetrení pacientov. Dôvodom pravdepodobne bol strach pacientov ísť do nemocnice, buď z dôvodu toho, že sa nakazia, alebo boli v tak ťažkom stave, že neboli schopní zájsť na vyšetrenie.

Keďže sa ľudia nenavštevovali, tak človek, ktorý žil sám doma, často bez všimnutia okolia, ostával doma v zlom psychickom stave, ktorý sa zhoršoval. Sú prípady, že skončil aj samovraždou… (toto nie sú domnienky, toto sú výsledky mojej praxe – presné štatistiky ešte nie sú, ale viac informácií nájdu čitatelia aj tu.

Prípadov narušených vzťahov v domácnostiach, samozrejme, bolo veľa. Ľudia nie sú stavaní na to, aby boli v kontakte len s určitou osobou dlhý čas. Väčšinou sme tvory, ktoré potrebujú kontakty, pohyb, slobodu, voľnosť. Akékoľvek potláčanie tejto prirodzenosti vytvára konflikt v jedincovi, ktorý vedie k vzniku úzkosti alebo iným závažnejším psychickým poruchám. To už potom závisí od odolnosti daného jedinca voči stresovým faktorom a od vzťahov, aké má s okolím. Ak sú vzťahy narušené, tak stačí izolácia a „dorazia sa“. Preto toľko rozvodov, konfliktov…

Cítite po uvoľňovaní zmeny správania u ľudí?

Aktuálne, ako sa obmedzenia začali rušiť, začalo pribúdať aj pacientov. Nielen psychiatrom, ale aj iným odbornostiam. Na pohotovosti je násobne viac vyšetrení, ako bolo počas kovidových obmedzení. Prichádzajú ľudia so zameškanými problémami, v neskorých štádiách ochorenia, kedy už často sú v stave neliečenia alebo zlej reakcie na liečbu (informácie priamo od kamarátov a kolegov z odborov somatickej medicíny – chirurgia, neurológia, interná…).

Taktiež je veľká časť vyšetrení rôznych problémov u očkovaných ľudí, či už problémy s chôdzou, strata reči, oslepnutie, ohluchnutie na jedno ucho, tinitus, rôzne prejavy alergií – opuchy, problémy so srdcom, neurologické problémy, problémy s pamäťou, psychické problémy. Tieto problémy však často nie sú lekármi spájané s vakcináciou, i keď sa vyskytli po pár dňoch od podania vakcíny.

Prečo by to lekári robili? V záujme všetkých predsa je hodnotiť skutočnosť a fakty… A máme tu potom ešte Hippokratovu prísahu…

Príčinu vidím v tom, že ak by lekár pripustil, že vakcína má tieto vedľajšie účinky, tak by si priznal, že môže mať tiež zdravotné problémy po očkovaní, a to priznať v rámci pudu sebazáchovy jeho podvedomia nechce a podvedome tieto vedľajšie účinky nespája.

Mnohé tieto údaje, samozrejme, nie sú evidované. Lekári ich nehlásia, mnohí totiž o nich ani nevedia. Odhaduje sa, že nahlasovanie vedľajších účinkov je okolo 10 % z reálneho počtu sa vyskytujúcich. Keď sa nehlásia, nie sú dostupné. Mám však množstvo správ takýchto vyšetrení, ktoré si odkladám za účelom prípadných súdnych sporov v budúcnosti.

Hovoríte to ako fakt alebo skôr ako dedukciu z uhla pohľadu psychiatra?

Mal som viacero prípadov, keď si somatickí lekári nevedeli poradiť s diagnostikou pacienta. Urobili všetky vyšetrenia a nenašli nič, čo by napríklad robilo poruchu reči. Preto sa obrátili na mňa, či to nie je psychického pôvodu. Pritom pacient začal mať problémy hneď po očkovaní, odpadol, poruchy chôdze, epileptický záchvat a reč sa zhoršila.

Napriek tejto informácii, lekári s tým neoperovali. Dokonca pacient, ktorého som vyšetroval, na to nepomyslel, až keď som sa ho spýtal, či by to mohlo súvisieť s očkovaním… Tak pouvažoval a povedal, že áno. Lebo dovtedy tie problémy nemal. V letáku, jednoducho, nenájdete všetky vedľajšie účinky a ich frekvenciu výskytu.

Tiež som mal pacienta, ktorý začal mať hneď po očkovaní problémy s psychikou. Začal byť zmätený, poruchy pamäti. Problémy sa prehlbovali, Išiel za obvodným lekárom, ten mu neurobil žiadne vyšetrenia. Nasadil len ľahké antidepresívum. Asi po 2 týždňoch pacient prišiel za mnou na pohotovosť. Mal už prejavy ťažkej depresie s psychotickými príznakmi, čo je závažný stav, ktorý sa bez liečenia často končí samovraždou. Obvodnému som naordinoval dorobiť vyšetrenia a prípad som nahlásil ŠUKLu, keďže sa problém vyskytol v súvislosti s vakcináciou (v ten deň).

Dovtedy tento pacient nemal žiadne problémy, nič v živote sa mu nestalo, čo by stav mohlo vyvolať. Je úlohou ústavu na kontrolu liečiv, aby všetky podozrenia preveril. Najprv ich však musí mať hlásené!

Má na psychiku vplyv aj stále informovanie o katastrofických scenároch v médiách? Predsa len, dookola už rok a pol počuť takmer to isté a vyzerá to, že to tak rýchlo neskončí…

Mal som pacientov, ktorým sa zhoršil psychický stav pod vplyvom mediálneho strašenia. Mnoho pacientov, ktorí trpia OCD, a napríklad si umývali ruky 20-krát denne, po správach v médiách a strašení, že vírus je všade, si ich začali umývať aj 1000-krát za deň. Tým niektorí mali tak macerované a poškodené ruky, že stačilo málo a dostali nejakú infekciu, ktorá sa už len veľmi ťažko dala liečiť.

Alebo som mal jedného pacienta, ktorý bol počas prvej vlny tiež zavretý doma. Keďže nemal blízku rodinu, tak si ho nikto nejako nevšímal. Doviezla ho sesternica, ktorá mu len tak náhodou zavolala. On jej rozprával, ako všetkých nakazil koronavírusom, ako nakazil svet a ako musí zomrieť. Schudol vyše 20 kíl. A mal jedno šťastie, že sa ozvala sesternica. Už tu nemusel byť.

Príkladov strašenia médiami a dopadu na život jedincov je viacero. Aj na Slovensku jeden občan, ktorý keď zistil, že je pozitívny, spáchal samovraždu.

https://www.noviny.sk/slovensko/550363-muz-z-juhu-slovenska-si-vraj-siahol-na-zivot-po-tom-ako-zistil-ze-je-pozitivny-na-koronavirus

Prípad z Česka:

https://www1.pluska.sk/spravy/zo-zahranicia/tragedia-infekcnom-oddeleni-pacient-pozitivny-covid-19-spachal-samovrazdu

Prečo tomu tak je? Sme až tak ovplyvnení nonstop nádielkou zlých správ?

Prirovnám situáciu k praxi s hypnózou, ak dovolíte. Absolvoval som kurz hypnózy u prof. Kratochvíla. Zúčastnilo sa ho okolo 50 poslucháčov. Profesor Kratochvíl nás skupinovo hypnotizoval. Tretina bola tak hypnabilná, že reagovali už na najľahšie hypnotické formulky. A vykonávali alebo predstavovali si reálne to, čo im profesor povedal.

Ďalšia tretina reagovala len na ťažšie hypnotické formulky, 1/3 až na najťažšie a dvaja, ktorí neboli vôbec hypnabilní. Teraz si predstavte tú prvú tretinu, ktorá je medzi nami – na Slovensku je to možno 1,5 milióna ľudí, ktorí uveria všetkému, čo je v médiách.

Keď média ukazovali ľudí na ventilátoroch, s problémami s dýchaním, tak niekto z tohto 1,5 milióna si to mohol aj nahovoriť, zrazu začal mať dychovú tieseň, šiel na pohotovosť a dokonca si mohol autosugesciou navodiť stav, kedy mal nižšiu saturáciu. Napojili ho na ventilátor, na ňom dostal nejakú nozokomiálnu infekciu alebo COVID-19 (existuje množstvo prípadov infekcie v nemocniciach) a zomrel.

Pritom reálne mu nemuselo byť pri príchode nič. Z praxe som mal viacero takýchto pacientov, že pacienta chceli prepustiť domov a on chcel napojiť na ventilátor, lebo si myslel, že zomiera. V počiatku pandémie, keď vírus nebol známy a nik nevidel prejavy ochorenia, tak bolo množstvo výjazdov záchranných služieb. Prišiel lekár so záchrankou, zmeral tlak, teplotu, saturáciu, upokojil pacienta a problémy pominuli. To sú tie hypnotické formulky u ľahko hypnabilných od autority. Autoritou v tomto prípade je lekár, často sú to médiá, vedci vystupujúci verejne.

Prípadov výjazdov záchraniek bolo veľa. V budúcnosti bude dôležité zistiť, koľko bolo oprávnených.

A prečo si myslím, že išlo o manipuláciu verejnosti prostredníctvom médií? Ak si prečítame definíciu hypnózy:

V priebehu hypnózy sa od človeka vyžaduje koncentrácia (na predmet, myšlienku, spomienku atď.) s cieľom odpútania sa od okolitých rozptýlení.[6] Ľudia v hypnóze sa vyznačujú zvýšenou ochotou reagovať na sugescie.[7] Hypnóza sa začína procedúrou tzv. hypnotickej indukcie, počas ktorej sa hypnotizovaný človek riadi špecifickými pokynmi hypnotizéra.

Moderné štúdie však ukazujú, že používanie hypnotickej indukcie nie je potrebné a hypnotické fenomény je možné vyvolať bežným riadeným rozhovorom.[8]

https://sk.wikipedia.org/wiki/Hypn%C3%B3za

Opakovaním úmrtí, počtov pozitívnych v médiách, došlo k zúženiu pozornosti len na problémy s COVIDom a na túto tému sa zúžila aj naša pozornosť, presne ako vyžaduje proces navodenia hypnózy. Túto tému sme všetci pozorne sledovali, tí ľahšie manipulovateľní hodinu čo hodinu striehli na počty pozitívnych, mali problémy so spánkom.

Téma úmrtnosti a infekčnosti COVIDu ich úplne pohltila. Pokyny hypnotizéra v tomto prípade nahradili médiá a politici na tlačovkách, posilnení nejakou autoritou z oblasti zdravotníctva, napr. profesor Jarčuška alebo Krčméry a ďalší

Ďalšou metódou, ktorá sa využíva aj pri nabádaní ľudí k očkovaniu, je neurolingvistické programovanie. A tam spadajú akty, ako zobrazovanie ľudí v správach, ktorí sú na umelej pľúcnej ventilácii a zvýrazní sa zvuk dýchania pacienta. Opakovanie hypnotických formuliek „vakcína je sloboda“. Tieto metódy manipulácie by mali byť podľa mňa zakázané, obzvlášť ak ide o výrobok vo fáze klinického testovania, určený len na núdzové použitie.

https://www.express.co.uk/news/uk/1388315/coronavirus-feat-tactics-psychology-british-public

A ako z tohto von?

Najdôležitejšiu úlohu tu zohrávajú médiá. Ľudia by mali prestať sledovať médiá, správy týkajúce sa koronavírusu, a odpojiť sa od manipulácie. Mali by sa rozhodovať každý sám za seba a tiež podľa svojej anamnézy a predispozície.

Rozhovor pripravila: Martina Valachová

Korektúry: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať