MUDr. Ivančík: Moja práca ma naučila pokore. Prajem si, aby očkovanie bolo univerzálnym riešením…

Psychika a duševné zdravie pred treťou vlnou pandémie Covid-19

U časti populácie je súčasná pandémia, a s ňou súvisiaci stres, silnou živnou pôdou pre rozvoj rôznych porúch psychiky. Rozprávala som sa s psychiatrom, MUDr. Artúrom Ivančíkom, a verím, že rozhovor a odpovede pomôžu inšpirovať k zamysleniu, prípadne k vyhľadaniu ďalších informácií. Témou je najmä vplyv pandémie na psychiku človeka a duševné zdravie pred treťou vlnou Covid-19.
Prvú časť rozhovoru sme priniesli pred týždňom a nájdete ju tu: ROZHOVOR

Máte klientov, kde bol zaznamenaný zhoršený stav a diagnostikovaná psychiatrická diagnóza po prekonaní korony? 

Áno, priamu súvislosť s akútnou psychickou poruchou či zhoršenie chronického duševného ochorenia po prekonaní covidového ochorenia zaznamenali nielen psychiatri, ale aj neurológovia, ale aj mnoho iných odborníkov. U mladších pacientov v mojej praxi sú to najmä spomínané panikoformné a anxiózne depresívne dekompenzácie.

Výraznejšie zhoršenie psychického stavu majú po prekonaní korony často starší pacienti, kde u nie malej časti dominuje, okrem iných, i evidentný pokles kognitívnej výkonnosti, nezriedka aj vážnejšie poruchy pamäte a orientácie, zaznamenal som však už viackrát aj obraz tzv. akcelerovanej demencie u starších pacientov.

Príčiny sú multifaktoriálne, je viac medicínskych teórií, ktoré sú ale dnes ešte predmetom intenzívneho skúmania a len čas ukáže, ktorá z nich je správna. Až potom budú tieto príznaky a symptómy lepšie ovplyvniteľné adekvátnou liečbou. No mám aj pozitívnu správu z praxe, väčšina týchto postcovidových stavov sa dá pomerne úspešne a dobre ovplyvniť už teraz dobre zabehnutou a osvedčenou psychotropnou liečbou .

Ako sa prejavuje vplyv pandémie na psychiku človeka s OCD? Predsa len časté umývanie rúk vraj u mnohých prerazilo do nonstop umývania… 

Do balíčka rituálov pacientov s obsedantne kompulzívnou poruchou patrí očisťovací rituál tak ako aj strach z infekcie nákazlivým ochorením. Áno, aj v mojej praxi pozorujem teraz výraznejšie zhoršenia ich psychického a telesného stavu.

U niektorých je normou opakované a celodenné 15 až 30-minútové umývanie rúk a sprchovanie a následné použitie agresívnych dezinfekčných prostriedkov na ruky, to všetko obsedantne dokola.

Je bežné, že na moju otázku, ako dlho pacientom s OCD vydrží v domácnosti mydlo, dostanem nezriedka odpoveď, že maximálne jeden deň.

Je bežné, že na moju otázku, ako dlho im vydrží v domácnosti mydlo, dostanem nezriedka odpoveď, že maximálne jeden deň. Samozrejme, ich pokožka je tak zbavená akejkoľvek prirodzenej obrannej schopnosti, ich koža rúk je následne tak mechanicky a chemicky poškodená. Častokrát sa stávajú aj klientami kožných ambulancií. No nutkanie je chorobné, teraz potenciované aj obavou z nákazy covidom. Ovplyvniť ho a zabrániť sa mu dá len adekvátnou psychoterapiou a psychotropnou liečbou.

V ťažkých prípadoch pacient s OCD v obave pred nákazou prestane vychádzať z domu, zostáva uzavretý a žije vo svojom veľmi zúženom životnom priestore. Aby sa uchránil pred infekciou, navyše, chorobne terorizuje aj svoje najbližšie okolie, ktoré núti k nezmyselnému a opakovanému dezinfikovaniu všetkého. Skrátka núti k rovnakej nadmernej osobnej čistote ostatných členov domácnosti. Vo veľmi ťažkých prípadoch si takéto stavy potom už vyžadujú riešenie cestou ústavného psychiatrického liečenia.

Čo si treba z hľadiska psychiky po prekonaní korony alebo po vakcinácii všímať? Predsa len ľudia skôr idú k lekárovi, keď opuchnú alebo majú iný telesný prejav…

Viacerí ľudia po očkovaní na Covid-19, a to nielen tí úzkostnejší a senzitívnejší jedinci, prepadnú nechtiac prirodzenému zvýšenému sebapozorovaniu, pociťujú väčšiu či menšiu telesnú alebo psychickú nepohodu, spojenú často aj s anticipačnou úzkosťou, pod napätím niektorí trpia i nespavosťou, sledujú si svoj zdravotný stav, merajú si telesnú teplotu a krvný tlak, najmä ak sa cítia slabí a unavenejší. V podstate správne, lebo vážnejšie príznaky, ako tras či mravenčenie a silnejšia slabosť v končatinách, môžu byť už varovným signálom vážnejších reakcií na očkovanie.

Tlak na hrudi, s nedostatkom vzduchu s búšením srdca, môže síce imitovať panikoformnú úzkostnú reakciu, no nič netreba nechať na náhodu a nebagatelizovať akékoľvek príznaky a radšej všetko konzultovať so svojím ošetrujúcim lekárom.

Ochorenie Covid-19 je tu už vyše roka a stále je to veľmi nová entita – neexistujú odpovede na všetky otázky. Jedným z vážnych medicínskych problémov sa javia aj telesné následky po prekonaní ochorenia. Pomerne dosť pacientov trápi tzv. long covid, ktorý je charakterizovaný najmä rozvojom chronického únavového syndrómu. Odhaduje sa, že ťažký postcovidový syndróm postihuje až od desať do pätnásť percent chorých. Postcovidový syndróm nezahŕňa, samozrejme, iba pľúcne ťažkosti.

Pomerne často sa môžu objaviť aj rôzne neurologické a reumatologické problémy, dosť závažnou komplikáciou je ale najmä porucha zrážanlivosti krvi. Do postcovidového syndrómu patrí už spomínaná nevýkonnosť a nesústredenosť, horšia vštiepivosť a kapacita pamäte. Spolu s depresiami a úzkosťami je to okruh problémov, ktoré riešim aj u mojich pacientov v mojej ambulancii, a často mojim klientom znemožňuje bez adekvátnej liečby návrat do pôvodnej výkonnosti a do práce. Nosným príznakom postcovidového syndrómu je najmä nepoľavujúca chronická telesná a psychická únavnosť.

Môže niektorým ľuďom  očkovanie pomôcť aj psychicky? 

V žiadnom prípade nie som antivaxer, som len v tomto prípade dosť opatrný a riadim sa celoživotným mottom nič nesiliť, viem, že všetko má svoj čas a s rozvahou si počkám na výsledky masívneho očkovania experimentálnymi vakcínami a, samozrejme, budem sa len tešiť, ak výsledok celosvetovej snahy tejto vakcinačnej kampane bude mať pozitívny efekt v širšom zmysle slova. Moja práca ma naučila trpezlivosti a pokore. Naučila ma pozorne počúvať aj opozičné názory, robiť minimum kompromisov a smerovať a hľadať cestu skôr ku konsenzu.

Nie malá časť mojich pacientov sa najnovšie už pri vstupe do ambulancie s radosťou pochváli, že absolvovala kompletné očkovanie na Covid-19. Ich pocit istoty im aj tak trochu závidím. Platí isto aj tu staré známe, čo neviem, to ma netrápi. Niekto proste za nich vyriešil ich obavy a strach. Vyžaruje z nich často presvedčenie, že už nič nemusia robiť, pocit slobody ktorý im sľúbil „neomylný“ systém si pretavili aj do pocitu ich bezpečia. U niektorých je pocit, že už sú za vodou, miestami až tak bezbrehý, že je až závideniahodný.

To, že RNA vírus Covid-19 vedecky dokázateľne veľmi rýchlo mutuje a mení sa nám priam pod rukami, ich nevyvádza z miery. To, že sekvenovaním sa už aj u nás potvrdil vysoko infekčný Delta variant ochorenia Covid-19, s čiastočne modifikovanými klinickými príznakmi a priebehom oproti pôvodnému variantu, a ktorý vyvolal isté pochybnosti o dostatočnej účinnosti vakcinácie aj v štáte, ktorý sa hrdí celosvetovo najvyššou mierou zaočkovanosti, to nič nemení na ich pocitoch istoty.

Prajem si, aby očkovanie bolo univerzálnym riešením, no skepticky nezdieľam toto priveľké nadšenie a skôr si teraz nastoľujem iba otázky, na ktoré mi iba čas dáva postupne odpovede.

Rozhovor pripravila: Martina Valachová

Korektúra: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorkaMáte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať