fbpx

Vitajte v podmienečnom svete a naplňte ho svojou osobitosťou, až sa hranice osobností stratia…

Bezpodmienečná láska

Vo svojej terapeutickej praxi som počul odvolávať sa na bezpodmienečnú lásku práve ľudí závislých na toxickom vzťahu. So súcitom som hľadal formu, akou im ukázať ich omyl.

Slovo láska je abstraktné, a preto sa s takou obľubou zneužíva na pseudo-heslá, ktoré ľudí ešte viac dezorientujú a pripútavajú k chorobným lipnutiam. Na jednej svojej besede som si dovolil v kontexte vyjadriť, že skutočnú lásku prežívam v tak vysokom rozjímacom kmitočte, ktorý sa s hmotným prejavom bežne zjaveného sveta nedá nijako porovnať. Stav lásky sa dá prežiť, no tento zážitok nie je prenosný do kmitočtu vnímania obmedzeného na päť zmyslov.

Láska nemá podmienky. Skutočne jestvuje bez akýchkoľvek očakávaní. Prijíma všetkých bez nárokov na čokoľvek a miluje rovnako. Je to východzí bod všetkého stvorenia a, samozrejme, aj každého zrodenia. Vychádzame síce z tohto bodu všetci, no poňatie lásky môže obsahovať jednoduchý omyl spočívajúci v uhle pohľadu.

Áno, vzchádza všetko z lásky a nesporne aj my. Zrodenie však pre každého zrodeného nie je vzídenie ale vojdenie. To je dosť významný rozdiel.

POCHÁDZAME Z LÁSKY, NO VCHÁDZAME DO SÚVZŤAŽNÉHO SVETA.

Okamihom zrodenia sa ocitáme vo vzťahovom prostredí, ktoré má jasné a prísne podmienky. Môžeme sa stretnúť aj s výrazom podmienečný svet. Beda tomu, kto sa s tým nezmieri a hľadá bezpodmienečnú lásku v tomto svete. To nie láska je v podmienečnom svete, ale podmienečný svet je v láske.

Podmienečný svet sa hýbe/žije skrze podmienky a jedine, keď sa utíši ruch pohybu tohto sveta, môžeme uzrieť lásku. Podobne ako sa zastavíme uprostred lesa, prestaneme na chvíľu dýchať a nastražíme zmysly, môžeme si naplno užívať prirodzeného prejavu prírody okolo nás.

Skúsme sa na tento stav pozrieť ešte skrze jeden veľmi prostý príklad.

Predstavme si, ako by sme sa asi dokázali sústrediť na čítanie tohto textu, keby nám škŕkalo v žalúdku od naozaj silného hladu. Myšlienky by nám behali len po obrazoch rôznych jedál, ktoré by nás mohli nasýtiť.

Predstavme si našu schopnosť pozorne čítať tieto riadky, keby sme mali žalúdok naopak preplnený takmer do prasknutia. Oči by boli síce vypúlené, ale procesy v bruchu by nám stále a neodbytne nastoľovali otázku, či to vyletí cez ústa alebo…

V prípade, keď sme primerane nasýtení, nič nás neruší v užívaní si čítania. Preto iba človek, ktorý vie primerane nasýtiť hladné telo, sa dokáže sústrediť na čokoľvek iné.

Tak isto je to aj s tým naším podmienečným alebo vzťahovým svetom.

Iba vtedy, ak dokážeme vytvárať podmienky pre rovnovážne naplňujúce vzťahy, nakoniec spočinieme v bezpodmienečnej láske, z ktorej sme aj tak všetci vzišli.

K nadobudnutiu rovnováhy vo vzťahu potrebujeme, podobne ako aj pri bicyklovaní, dokázať konať s plnou rozvahou.

Rozvaha je schopnosť rovnomerne nakladať s vlastnou váhou. Váha je sila, ktorou pôsobíme na svoje okolie a keď máme svoje pôsobenie plne pod kontrolou, dokážeme zodpovedať za všetky naše vzťahy rovnako, ako za seba samého. Takéto konanie nie je cnosťou, s ktorou by sme sa rodili. Je to zručnosť, ktorú si musíme osvojiť. Rovnako ako ktorúkoľvek inú zručnosť na svete.

Napriek tomu aj v takomto svete sa dá zažívať láska bezpodmienečne. Kedy? Nuž, ako bolo už vyššie spomenuté. Vtedy, ak sú všetky potrebné podmienky rozvážne naplnené.

Zažívajú to partneri, ktorí spolu žijú, zdieľajú či podnikajú tak dlho a sú tak zohratí, že vedia nadväzovať na toho druhého plynule a bez potreby dohadovania. Všetko sa im odvíja akosi ľahko a samozrejme. Podporujú sa navzájom i poskytujú voľnosť presne podľa miery, akú potrebujú v danom okamihu. Všetko funguje ako povestné švajčiarske hodinky.

Spolupracujú voľne s pocitom slobody a jasne stanovené hranice im poskytujú pocit bezpečia. Áno, títo ľudia nás oprávnene presviedčajú o tom, že žijú v bezpodmienečnej láske. Zopár kontrolnými otázkami však ľahko odhalíme, že tento ich stav je dôsledkom poctivej práce na splnení podmienok. Práve tie konkrétne a merateľné podmienky im umožnili vybudovať dôveru, ktorá ich doviedla do intímneho prepojenia, kde prestali rozpoznávať, čo je koho a všetko spravujú spoločne, naplno využívajúc osobité kvality, ktorými sa navzájom dopĺňajú.

Na takomto vzťahu však, drahé dámy a vážení páni, musíme poctivo pracovať a pri tejto práci sa nič neodpúšťa. Každý, aj ten najjemnejší závan pózy, nepriznanej obavy či nevyslovenej výčitky sa obludne prejaví zradou, krachom, bolesťou alebo iným utrpením, ktoré nás utopí v pocite viny.

Na záver už len správne nasmerovanie.

Nesnažme sa budovať vzťahy bezpodmienečnej lásky, pretože z nej všetky vzťahy vzchádzajú a do nej sa všetky vzťahy rozpúšťajú. Sústreďme sa skôr na pozornú tvorbu rozvážnych vzťahov, kde si vedome vymieňame svoje osobité kvality a dopĺňame sa navzájom vlastnými zručnosťami do takej miery, že splynieme v jeden tvorivý naplňujúci zväzok. Ak sa nám to podarí, potom sa rozhliadneme okolo seba a uzrieme tú božiu dokonalosť jeho diela. Precítime len bezhraničnú vďaku a obdiv k dômyselnosti stvoriteľa. Uzrieme, ako všetko so všetkým súvisí a bezchybne do seba zapadá.

V hmotnom svete sa totiž bezpodmienečnosť zažíva len vtedy, keď sú všetky potrebné podmienky naplnené. K tomuto stavu stačí iba naplno rozvinúť svoje prirodzene od boha nadobudnuté kvality, ktoré sa rovnako prirodzene prepoja s ich doplnením. Aké jednoduché. Rovnako jednoduché ako celý stvorený vesmír.

Vitajte v podmienečnom svete a naplňte ho svojou osobitosťou, až sa hranice osobností stratia. Všetci totiž vzchádzame z jedného zdroja a tiež sa všetci doň i navrátime, keď bude dielo dokonané.

Leri Švec

Autor knihy: ROZPOZNANIE SKUTOČNOSTI

Korektúra: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorkaMáte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: 

https://www.facebook.com/Corectus/

 

Mohlo by vás zaujímať