Žena sa radšej zoderie od roboty, ako by mala prísť o pochvalu. Platí to aj pre vianočné pečenie…

Vianočné pečenie

Je pár dní pred Vianocami a až teraz začínam piecť. Stará mama mávala o tomto čase umyté okná, vyleštené parkety a napečené 30 druhov vianočného pečiva. S tým zďaleka nedokážem držať krok. Mama ako lekárka a žena vyťažená na 150 % ju úspešne napodobňovala. V čase, ktorý mohla venovať sebe, pendlovala medzi plnením potrieb rodiny a požiadaviek iných. Odišla nám skoro, v dôsledku choroby a vyčerpania…

Dnes len začínam, pretože chcem piecť z čistej radosti.

Nie preto, že sa to patrí a ak nenapečiem veľa, budú ma porovnávať s inými ženami, ktoré dokážu lepšie plniť potreby svojej rodiny.

Je to starý vzorec, ktorým sme naprogramovaní. V skutočnosti to nie sú potreby rodiny, ale ega samotnej ženy, ktorá sa ide zodrať od roboty, aby sa jej dostalo vďaky, obdivu a úcty za všetko, čo robí. Ak ju pochvália, má dobrý pocit, že vďaka pozitívnemu hodnoteniu jej hodnota ako ženy, matky, či gazdinej je vyššia. A tak si nevedome kŕmi ego.

Ten vzorec je založený na závislosti, snaží sa naplniť staré potreby, v ktorých bola žena dlhé roky trénovaná.

Ale keďže ide o potreby priam archaické, vedomá žena už rozpoznáva, že ich naplniť nejde, pretože závislosť je ako hladný démon. Funguje tak, že ak mu dáme nažrať emócií, pozornosti a teda energie za „tanier“, bude chcieť viac, hoci za „lavór“ a potom až za „vagón“. No nikdy mu nebude dosť. Kým bude žena lipnúť na pochvale a ohodnotení, bude robiť všetko pre to, aby ho mala stále viac. A tak sa radšej zoderie od roboty, ako by o pochvalu zvonka mala prísť. To samozrejme platí aj pre iné situácie ako vianočné pečenie.

Závislosť preskúmame, ak u seba objavíme oblasti, kde u niekoho hľadáme súhlas, odobrenie alebo pozitívne hodnotenie alebo kde máme pocit, že sme na niekoho či niečo vnútorne odkázaní a bez toho sa necítime dosť dobrí, spokojní, šťastní či naplnení.

Môžeme si položiť otázky:

  • Od koho sa pokúšame získať lásku, pozornosť, obdiv, rešpekt, úctu?
  • Kto sa bude cítiť lepší, keď niekto ocení všetku tú snahu ?
  • Kto má strach, že ak nenapečie veľa druhov vianočného pečiva alebo nesplní iné požiadavky zvonka bude druhými posúdený ako nedostatočný?
  • Žeby to bolo naše (vianočné) ego?

‌Od minulosti sa oslobodíme už len tým, že si tento vzorec zvedomíme. ‌

A tak si dovoľujem robiť to, čo mi robí radosť a v čom vidím zmysel. Pretože v skutočnosti nikto doma nepotrebuje 30 druhov koláčov. Dokonca nikto nepotrebuje také koláče, z pečenia ktorých by som ja sama nemala čistú radosť.

vianočné pečenie

Takže – ešte len začínam piecť.

A nepotrebujem si za to odpúšťať, pretože už neexistuje dôvod viniť sa. Cítim v sebe tú veľkú premenu. A ďakujem ženám môjho rodu za všetko, čo ma naučili, pretože aj vďaka nim mám možnosť spoznať túto vnútornú zmenu. Myslím na ne so súcitom a s láskou, pretože konali najlepšie ako vedeli, pričom viem, že v tej dobe naozaj nevedeli inak.

Pripravila: Zora Vypušťáková

transformačná koučka, etikoterapeutka, autorka, www.priestor.plus 

Mohlo by vás zaujímať