V živote je najhoršie mlčanie – a to tak vo vzťahoch, ako aj v kritických spoločenských situáciách…

Nadčasové „odklínanie ticha“

V týchto dňoch vyšla vo vydavateľstve Perfekt knižná publikácia „Odklínanie ticha,“ prinášajúca pätnásť rozsiahlych nadčasových profilových rozhovorov s renomovanými osobnosťami spoločenského a kultúrneho života. V tejto súvislosti som položila niekoľko otázok autorovi knihy, publicistovi, pôsobiacemu v oblasti poradenstva a mediálnej komunikácie – Petrovi Škorňovi.

Čo bolo dôvodom, pre ktorý vyšli uvedené rozhovory knižne, nakoľko viem, že boli publikované aj v médiách?

– Ku knižnému vydaniu ma inšpirovali viacerí známi, lebo rozhovory síce vyšli v rôznych špecializovaných médiách, ale predsa len by mohli osloviť väčší okruh ľudí. Definitívne ma „zlomil“ skvelý a skúsený publicista a autor knihy rozhovorov Dáma a zopár správnych chlapov Juraj Mravec, podľa ktorého majú publikované rozhovory takú hĺbku, že by bolo škoda, keby nevyšli aj knižne.

Ako si dosiahol nadčasovosť, ktorá je v rozhovoroch citeľná?

– Každému rozhovoru predchádzala dôkladná príprava naň. Snažím sa vyvarovať kladeniu tradičných, predvídateľných a povrchných submisívnych otázok. Vždy vopred hľadám spôsob, ako sa danému človeku môžem čo najviac priblížiť, dostať „pod kožu“, ako dokážem z neho získať jeho postoje a názory aj na citlivé osobné témy, avšak bez toho, aby som bol neprimerane osobný, či ho urazil. Nikdy nechcem prekročiť určitý rubikon vzájomnej dôvery a rešpektu. Čím som starší, o to radšej mám prirodzenú nenásilnú zvedavosť. Hoci, tá niekedy pôsobí až naivne.

Každý publicista a autor má svoj štýl, resp. niečo, čo je typické pre jeho rukopis. Aký je ten tvoj?

– Sám neviem, ale baví ma počas rozhovorov premýšľať nad tým, čo dotyčný človek hovorí, nadväzovať na jeho slová a myšlienky ďalšími spontánnymi otázkami. Viete, je to vlastne akýsi proces rozvíjania dialógu s človekom, pri ktorom sa snažíte si získať jeho pozornosť a dôveru, a tým ho dostať do situácie, keď nebudete ani jeden myslieť na to, že robíte rozhovor, ktorý bude niekde uverejnený. V takejto situácii a atmosfére následne nastáva postupné rozpletanie klbka jeho myšlienok, a ich následné spájanie do jedného tematického celku.

Takže základom dobrého knižného rozhovoru je zvedavosť autora?

– Neviem, či to platí všeobecne, ale pre mňa je dôležitá zvedavosť – raz detská, inokedy sarkastická. Len na nej sa dajú postaviť zmysluplné rozhovory, ktoré reflektujú skutočné názory ľudí, nie iba naučené frázy či patetické moralizovanie. Práve tie reálne odžité a získané skúsenosti a múdro respondenta ma dokážu neskutočne vnútorne nabiť. Vlastne, dá sa povedať, že podobné rozhovory robím najmä preto, aby  som sa naplnil niečím pozitívnym, čo dáva zmysel, obohacuje vnútro, dušu a má aj hlbší odkaz.

Na základe čoho si vyberáš, s ktorou osobnosťou urobíš rozhovor?

– Čo sa týka rozsiahlejších profilových rozhovorov, tak tu veľkú roku hrá to, či má čitateľovi daný človek čo povedať, či zanechal svojím životom, talentom alebo činnosťou dokázateľne jasne viditeľnú stopu. Dôležité je aj to, či je niečím aj inšpiratívny, že má osobitú charizmu, nepopierateľné renomé resp. nenapodobiteľný rukopis. Teší ma, že stále je ich tu dosť.

Ktorá z osobností je tou, ktorá ťa dokázala zaujať najviac a čím?

– Všetky. Každá z nich je autentická. Viac prezradia samotné rozhovory, ale aj portréty, ktoré vytvoril fotograf Miro Nôta. Tým, ako zachytil ich energiu, človečenstvo, ako  ich videl cez optiku svojho vnímania a pocitov. Aj preto som presvedčený, že jeho majstrovské portréty, postavené na – na prvý pohľad drobných, no v skutočnosti podstatných detailoch – na mimike a výraze ich tvárí, každého, kto knihu zoberie do rúk – úplne pohltia.

Kniha Odklínanie ticha autor Peter Škorňa

Práve Mirove fotky sú akýmsi pomyselným paralelným príbehom knihy, prezrádzajúcim to, čo v rozhovoroch ešte ostalo nevypovedané. A hoci všetky Mirove fotografie v knihe sú samostatným umeleckým dielom, pre mňa osobne si absolutórium zaslúži portrét lesoochranára Juraja Lukáča. Ten si na jednej fotke spokojne a vyrovnane sedí v lese na strome, s ležérne prekríženými nohami, na ktorých má obuté „oldskúlové“ kárované papuče, ktoré si zabudol (a možno aj nie) pred fotením prezuť.

Pri pohľade na tu harmóniu a to, ako pred ním pokojne leží jeho verný pes, prirodzene nadobudnete pocit, že on sa prezúvať vlastne ani nemusel: on je v lese doma…

Prečo má kniha názov Odklínanie ticha?

– Pretože v živote je najhoršie mlčanie – a to tak vo vzťahoch, ako aj v kritických spoločenských situáciách. Hoci je všeobecne zaužívanou pravdou, že mlčanie je zlatom, ja skôr inklinujem k Čapkovými slovám, že: Človek sa nikdy nezbaví toho, o čom mlčí.“  A preto sú situácie – a ja sám si to žiaľ niekedy uvedomujem až ad hoc – kedy je nesmierne dôležité na jednej strane v pravú chvíľu vedieť, čo povedať a na strane druhej – dokázať vnímavo počúvať.

Aj preto, keď máte možnosť prerozprávať myšlienky a názory ľudí, bohatých na životné skúsenosti a osobné múdro, vtedy vlastne odklínate to nevypovedané, čo pomocou čítania s porozumením dokáže človek pochopiť. A nielen to. Verím, že je dosť takých, čo sa nad tým dokážu aj zamyslieť, snažiac sa skultúrniť a skultivovať, nekĺzať po povrchu. Pretože aj pomocou uvedomenia si tohto „odklínania ticha“ sa pomyselná opona vôkol nás ešte úplne nezatiahne…

Zvyčajne bývajú knihy venované niekomu konkrétnemu, no ty si ju venoval „všetkým, ktorí nielenže čítajú, ale aj žijú s porozumením…“. Môžeš vysvetliť prečo?

– Snažím sa, a priznávam, že nie vždy sa mi to darí tak, ako by som chcel, byť o čosi  lepším človekom než som. Za určité pozitívum považujem už len to, že si uvedomujem, čo musím na sebe ešte napraviť a viem, že sám sebe – a najmä ľuďom, ktorým na mne záleží – ešte stále toho dosť dlžím. A nebavíme sa o peniazoch. Práve to je možno aj dôvod, prečo ma baví robiť tieto obsiahle rozhovory.

Pretože ma inšpirujú.

Nie je teda náhoda, že som knihu v jej úvode venoval nielen tým, ktorí dokážu s porozumením čítať, ale najmä tým, ktorí s porozumením dokážu žiť. Lebo aj vďaka stretnutiam a rozhovorom s ľuďmi, ktorí vo mne vzbudzujú prirodzený rešpekt a obdiv si uvedomujem, že aj ja sám mám ešte rezervy a musím na svojom živote s porozumením ešte stále popracovať.

Zhovárala sa: Martina Valachová

Foto: Miro Nôta

Kniha Odklínanie ticha autor Peter Škorňa

Do piatka, 17. 12. 2021 si je možné knihu objednať s 20% zľavou s tým, že Vám bude doručená ešte do Vianoc na adrese:

 https://www.perfekt.sk/kniha/odklinanie-ticha-rozhovory-s-osobnostami#kniha

Po tomto termíne si ju bude možné s uvedenou zľavou zakúpiť len priamo vo vydavateľstve Perfekt – Cukrová 14, 811 08 Bratislava, prípadne bez zľavy vo všetkých kníhkupectvách.

Mohlo by vás zaujímať