Úradný preklad dostupný pre každý svetový jazyk

Úradný preklad dostupný pre každý svetový jazyk

Úradný preklad môžete získať do niekoľkých hodín aj dní. Všetko záleží od konkrétnych požiadaviek, dĺžky zdrojového dokumentu a od jeho obsahovej náročnosti. Tieto profesionálne preklady s pečiatkou sa však vyhotovujú len u akreditovaných prekladateľov pod záštitou ministerstva spravodlivosti. Pritom to vôbec nie je také náročné, ako sa na prvé počutie zdá. Stačí len patriť k ostrieľaným klientom a vedieť si vybrať!

Rovnaký prístup ku každému súdnemu prekladu – dôkaz, že ide o skúsený postup profesionálnych prekladateľov

Úlohou súdnych prekladateľov nie je rozlišovať klientov na náročných a prispôsobivých, ale každú objednávku vyhodnocovať od konkrétnej situácie. Vyspelý klient nehľadá okamžité riešenia, ale dôveruje len jedinému typu prekladu, ktorý uznáva legislatíva SR. Každý overený preklad býva zviazaný trikolórou s originálom bez ohľadu na to či ide o prvý, alebo ôsmy najrozšírenejší svetový jazyk. Úradným prekladateľom záleží na kvalitne spracovaných prekladoch do ruštiny tak, akoby išlo o expresnú požiadavku na angličtinu alebo nemčinu.

Klient v rokoch sa už ani neskúša uponáhľať, ale zato si spôsob objednávky zbytočne nekomplikuje. Pokojným bezstresovým riešením je prejsť si základné požiadavky aspoň telefonicky. Len podrobná konzultácia zabezpečuje čo najvyššiu preukázateľnú právne zaväzujúcu zhodu prekladu so zdrojovým textom.

Špecifické neznamená náročnejšie na preklad

Žijete už roky u našich najvýchodnejších susedov alebo až ďaleko za ruskými hranicami, kde sa denne stretávate s jedinečnou písomnou komunikáciou v azbuke? Na príklade každoročne žiadaného prekladu výpisu obchodného registra treba rátať nielen so špecifickým prepisom odborných ekonomických a právnych termínov, ale aj mien a priezvisk, ktoré z azbuky do latinčiny nepatria k prvoplánovým pojmom. Rozdielne je ako písmo, tak aj spôsob skloňovania, krátenia koncových dĺžok a pod.

Ale na to sú tu! Úradní prekladatelia, ktorí vám aj na mail zašlú obratom možné termíny a ceny za odborné jazykové služby!

Zdroj obrázku: Chokniti-Studio / Shutterstock.com

-Infoservis-

Mohlo by vás zaujímať