Ste na pustom ostrove a môže vás zachrániť vrtuľník. Jeden riadi blázon a druhý zlodej. Čo si vyberiete?

Ste na pustom ostrove a môže vás zachrániť vrtuľník. Jeden riadi blázon a druhý zlodej. Čo si vyberiete?

Referendum. Ísť či nejsť? Nechcem  sa pridať k filozofujúcim, chcem vám povedať, prečo by ste sa nemali hanbiť, keď k referendu pôjdete. Áno správne čítate. Hanbiť. Lebo v éteri odvšadiaľ a hlavne od mienkotvorných takzvaných elít je počuť buď ticho alebo dôvod, prečo nejsť. A snažia sa povedať, že k referendu teraz pôjdu len radikáli alebo dezoláti … A že referendum je cesta pre výhru FICA.

Podľa mňa ide o akúsi manipuláciu…

Skúste sa sami seba spýtať, prečo toto hovoria? Aký je na to dôvod? Veď elity by si mali ctiť zákony a aj demokraciu. Neodhovárať. A referendum je podstatný pilier demokracie… Tak prečo nám to hovoria, že nejsť na referendum?

Ja mám dva postrehy.

Efekt symboliky

Ide o to, že ak sa referendum podarí a bude úspešné, tak to bude silný podnet aj pre budúcnosť. Už teraz často znie veta, že k referendu ľudia na Slovensku nechodia. A nepôjdu zas. Dopredu je na tento inštitút pripevnená nálepka neúspechu. A tiež, že je to zbytočné vyhadzovanie peňazí. Áno stojí to peniaze. Ale pozrime sa, kam idú väčšie peniaze a kam išli aj za posledné roky? To bolo v poriadku? Necháme podobných bláznov a zástancov rôznych nebezpečných nápadov a agend aj v budúcnosti ničiť hospodárstvo a dovolím si tvrdiť, že aj životy ľudí? Ja osobne pôjdem a premýšľajte, prečo by ste mohli ísť aj vy.

Pre lepšie vyobrazenie mi dovoľte uviesť  príklad. Rada rozprávam v obrazoch. Nedávno som počula dobrý „vtip“. Predstavte si, že ste na pustom ostrove a môže vás prísť zachrániť vrtuľník. Vrtuľníky sú dva a vy si môžete vybrať. Jeden vrtuľník riadi blázon a druhý vrtuľník riadi zlodej. Ktorý si vyberiete? Odpovedzte si sami.

Skoro každé voľby stojíme pred touto otázkou. Stále si vo voľbách vyberáme medzi bláznami a zlodejmi a potom čakáme 4 roky na ďalšie voľby. Lebo inak sa nedá. Inštitút tohto referenda však môže do budúcnosti pomôcť v tom, že keď bude treba, tak bude môcť byť na základe referenda vláda blázna či zlodeja ukončená.

Referendum 21.1.2023 vnímam preto aj ako referendum veľmi symbolické. Keď sa podarí, budeme vedieť, že referendum môže byť aj na Slovensku úspešné – teda platné.

Efekt reálnej zmeny

Neberiem aktuálne vypísané referendum ako znovu odovzdanie moci Ficovi. Osobne som stála na každom zhromaždení pred Bonaparte aj Za slušné Slovensko. Nie som volič tejto strany. Ale ak sa to teraz podarí, tak v budúcnosti o veciach verejného záujmu bude môcť rozhodovať občan. Lepšie vysvetlenie nájdete v rozhovore s Jánom Drgoncom tu: https://youtu.be/7roeLMqSz4A.

Ja pôjdem. A všetkým želám premyslieť si, prečo ísť. Peniaze za referendum už nevrátime späť. Sú spláchnuté. Nenechajme si však spláchnuť aj šancu na zmenu…

Predstavte si, že stojíte na vyššie spomenutom pustom ostrove a máte možnosť vybrať si aj vrtuľník číslo tri, ktorý neriadi ani blázon a ani zlodej.

Martina Valachová

Dôvetok – o čom sa bude rozhodovať

V januárovom referende majú občania možnosť rozhodnúť o návrhu na zmenu ústavy v otázke predčasného skončenia volebného obdobia NR SR. Presné znenie otázky, na ktorú budú môcť odpovedať áno alebo nie, je:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: „b) predčasným skončením volebného obdobia,“. Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: „n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

Čl. 98 odsek 2 znie: „Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“

Vaša odpoveď môže byť áno alebo nie.

Mohlo by vás zaujímať