fbpx
So zvyšujúcim sa vekom stúpa riziko rakoviny

So zvyšujúcim sa vekom priamo úmerne stúpa aj riziko výskytu rakoviny.

Ženy sú podľa štatistík zodpovednejšie, čo sa týka prevencie. Napriek tomu sa čoraz viac hlásia onkologické ochorenia. Podľa štatistík sa do roku 2040 predpokladá o 100% viac onko ochorení. Rozprávali sme sa s Pavlom Demeterom, primárom oddelenia klinickej a radiačnej onkológie, ktorý sa venuje onkologickým ochoreniam v Nemocnici Komárno a bude aj spíkrom na konferencii Pre zdravie ženy.

Pavel, čím to je, že počet onkologických ochorení stúpa?

„Rakovina“ – ľudový názov pre onkologické ochorenia je tzv. multifaktoriálne ochorenie. Má mnohoraké príčiny, ktoré často nemožno jednoznačne špecifikovať a môže ísť o kombináciu rôznych činiteľov. Najpodstatnejšie sú: genetika, životný štýl, úroveň a spôsob spracovania stresu, životné prostredie, strava, vek. Existujú tvrdenia, že len úpravou životného štýlu a obmedzením expozície karcinogénov z vonkajšieho prostredia by bolo možné znížiť riziko rakoviny až o 40%. Zjednodušene by sme mohli každému faktoru priradiť váhu cca 15-20%.

Karcinogény sú látky vyvolávajúce v bunkách zmeny, napr. zmeny štruktúry DNA, ktoré môžu viesť k vzniku nádoru. Doteraz bolo objavených okolo 3000 takýchto látok a s pokrokom vedy, výskumu a priemyslu toto číslo stále rastie.

So zvyšujúcim sa vekom priamo úmerne stúpa aj riziko výskytu rakoviny. Dôvod je, že bunky potrebujú istý čas, kým sa zmenia – zmutujú a stanú sa rakovinotvornými. A taktiež, čím je človek starší, tým dlhšie je jeho organizmus vystavený karcinogénnym látkam. Tým je následne vyššia pravdepodobnosť genetickej zmeny v bunkách. Na základe toho sa choroba začne rozvíjať.

Genetická predispozícia – genetické mutácie závisia od mnohých faktorov. Môžete sa s nimi už narodiť, to ale ešte neznamená, že sa musí táto predispozícia aj nutne prejaviť. Množstvo ľudí ani nikdy nezistí, že má zvýšenú pravdepodobnosť vzniku rakoviny.

Životný štýl a strava – medzi najdôležitejšie negatívne vplyvy patria: fajčenie, nevhodná strava, nedostatočná fyzická aktivita, nadmerná konzumácia alkoholu, pôsobenie vírusov a infekcií, radiácia, mnohé chemikálie.

Všeobecné odporúčania sú: obmedziť prísun tukov, najmä živočíšnych, pravidelný pohyb, nefajčiť, jesť viac zeleniny, ovocia, strukovín, celozrnných výrobkov, celkovo zvýšiť príjem vlákniny, vyhýbať sa nadmernému pitiu alkoholu, jesť najmä biele mäso a ryby, obmedziť množstvo červeného mäsa, upraviť príjem potravy tak, aby sme sa vyhli obezite.

Často sa stretávam s vyjadrením, že je to zlým nastavením mysle. Čo si o tom myslíte?

Áno, ukazuje sa, že v mnohých prípadoch sa dá pozorovať tzv. psychosomatická závislosť. Neadekvátne vyrovnávanie sa so stresom, nech je akéhokoľvek pôvodu, môže cez „negatívne nastavenie mysle“, najmä ak trvá neúmerne dlhú dobu, viesť aj k somatickým (telesným) prejavom ochorenia organizmu. Nemusí ísť priamo o rakovinu, ale aj o celý rad iných ťažkostí a ochorení.

Aký podiel majú onkoochorenia u žien?

Podľa údajov z roku 2013 zhubné nádory ženských pohlavných orgánov predstavovali okolo 2 200 prípadov ročne, čo znamenalo viac ako 15 % zo všetkých zhubných nádorov u žien. Najčastejšími lokalizáciami sú pritom nádory tela maternice, krčka maternice a vaječníkov. Zvyšné lokalizácie sa podieľali na celkovom počte všetkých zhubných nádorov ženských pohlavných orgánov u žien cca 7 %.

Najvyššiu úmrtnosť spomedzi všetkých gynekologických malignít dosahujú nádory ovária v rozvinutých krajinách a v rozvojových krajinách sa umiestňujú na 2. mieste, po úmrtiach na nádory krčka maternice. Incidencia karcinómu ovária v SR bola cca 16/100 000 a mortalita cca 8/100 000. Najčastejšiu gynekologickú malignitu v SR však predstavujú zhubné nádory tela maternice, celosvetovo sa však v incidencii aj v absolútnych počtoch výskytu umiestňujú až za zhubnými nádormi cervixu. 

Čo všetko dokáže prevencia zachrániť?

Odpoveď nie je jednoduchá a jasná. Čiastočne je odpoveď obsiahnutá už v odpovedi na 1. otázku. Zjednodušene je potrebné: vyvarovať sa obezite, venovať sa rôznym fyzickým aktivitám každý deň, zvyšovať svoj denný príjem ovocia a zeleniny, dbať na ich pestrosť, obmedziť príjem potravín obsahujúcich živočíšne tuky, nefajčiť a minimalizovať príjem alkoholu. Hranica množstva alkoholu, teda koľko je ešte prípustné, neexistuje. Je to individuálne pre každý organizmus.

Lístky na konferenciu - budete presmerovaná/ý priamo na web prezdraviezeny.sk
Lístky na konferenciu – budete presmerovaná/ý priamo na web prezdraviezeny.sk

Tieto opatrenia predstavujú primárnu prevenciu. Sekundárnou prevenciou môžeme rozumieť pravidelné preventívne lekárske prehliadky a aktívne vyhľadávanie niektorých nádorových ochorení a ich diagnostika vo včasnom štádiu (skríning Ca krčka maternice, Ca prsníka, Ca kolorekta). Ak sa totiž rakovina zistí, jej prognóza klesá s narastajúcim štádiom ochorenia. Prognóza vyliečenia je cca 85-98% v 1. štádiu, o ďalších 30-40% menej v 2. štádiu, o ďalších 30-40% menej v 3 .štádiu, až po jednociferné číslo v % pri 4. štádiu.

Telesná inaktivita vraj zvyšuje riziko vzniku rakoviny hrubého čreva, prsníka, tela maternice a prostaty. Môže pohyb pomáhať prevencii?

Áno, o tom že pohyb výrazne znižuje úmrtnosť na nádorové ochorenia hovoria aj viaceré štúdie. Jeden prieskum cca 13 tisíc mužov a žien ukázal, že výskyt všetkých typov rakoviny dosť jasne závisel od nedostatku pohybu. Neaktívni jedinci mali o 300 % vyššie riziko rakoviny. Ďalšia štúdia potvrdila pokles výskytu rakoviny prsníka a ženských orgánov pri pravidelnom, aj keď miernom cvičení. Už polhodinka cvičenia niekoľko dní v týždni môže riziko rakoviny výrazne znížiť.

Aktivita a teda pohyb pri nadbytku kyslíka mobilizuje bunky imunitného systému. Jeden z mechanizmov je uvoľnenie prospešných látok, ako i zmnoženie bielych krviniek. Ďalším mechanizmom je regulácia tvorby pohlavných hormónov pri cvičení. Pri redukcii nádorov hrubého čreva má preventívny význam aj zvýšenie pohyblivosti čreva. Cvičenie zvyšuje hladinu sérotonínu v mozgu, čo je výborné na zvládnutie stresu, napätia a úzkosti.

Niektoré odporúčania týkajúce sa pohybovej aktivity: dospelí minimálne aspoň 30 minút 5x týžd., optimálne aspoň 45 minút 5 x týžd., stredne ťažkej intenzity, deti minimálne 60 minút 5 x týžd., aspoň stredne ťažkej intenzity. Protektívny účinok na vznik Ca kolorekta však môže mať napr. aj káva, čo sa vysvetľuje jej laxatívnym účinkom a zrýchlením črevnej peristaltiky. Na druhej strane však má negatívny vplyv na sliznicu žalúdka. A takých príkladov môže byť viac…

Rozhovor pripravila: Martina Valachová

Ak rozmýšľate, že sa zúčastníte konferencie – chceme pripomenúť, že v cene lístka 26€ budete môcť absolvovať množstvo preventívnych vyšetrení na jednom mieste. Sme partnerom konferencie a vrelo vám ju odporúčame. Tím 40PLUS

Mohlo by vás zaujímať…

Moja diagnóza rakovina ma učí veľa

Zároveň dávame do pozornosti posledné 2 voľné miesta na našom REŠTARTE už od 13.3.2020

ZMENA TERMÍNU Víkendový Reštart Tela a Mysle | Wellness Hotel Kontakt

Mohlo by vás zaujímať