fbpx

Sme v pasci nezmyselných nariadení? Púť bude!

Pred pár minútami vyšlo toto upresnenie a vyvstáva otázka, prečo je nebezpečné, aby sa konali koncerty pri dodržaní opatrení, aby sa bežali charitatívne behy – pri dodržaní opatrení, ale veriaci nie sú ohrození? Púť bude!

ÚVZ SR: STANOVISKO RÚVZ V SENICI K PLÁNOVANEJ PÚTI V ŠAŠTÍNE

Púť v Šaštíne organizátori riadne oznámili na príslušný Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Senici. Pracovníci úradu vykonali prvú obhliadku priestorov Baziliky a jej okolia, kde budú zhromaždení veriaci, 8. septembra. Organizátora priamo na mieste oboznámili s podmienkami organizovania hromadného podujatia.

RÚVZ v Senici dnes zopakoval obhliadku priestorov Baziliky a skontroloval dohodnuté pravidlá v zmysle aktuálne platného opatrenia. Ak budú dodržané všetky platné opatrenia, súčasná epidemiologická situácia v okrese Senica umožňuje konanie takéhoto hromadného podujatia.

– Do Baziliky bude umožnený vstup 500 osobám, na špeciálne vstupenky, samostatným vchodom z bočnej strany.
– Veriaci budú sedieť tak, že jedna lavica bude vždy prázdna.
– Všetci veriaci budú mať rúška, alebo inak prekryté horné dýchacie cesty.
– Je zabezpečená dezinfekcia rúk na vstupe do priestorov Baziliky.
– Na viditeľnom mieste je oznam o zákaze podávania rúk, povinnosti nosiť rúško.
– Všetky podmienky púte v Bazilike organizuje farnosť v Šaštín – Stráže.

Na vonkajšom priestranstve pred Bazilikou je vytvorený sektor pre 1000 veriacich. K dispozícii je veľkoplošná obrazovka. Za všetky organizačné podmienky v exteriéri zodpovedá Občianske združenie SEPTIMAVIA.
– Sektor má samostatný vstup (mimo vstupu do Baziliky)
– Všetci veriaci budú mať rúška, resp. inou formou prekryté horné dýchacie cesty.
– Je zabezpečená dezinfekcia rúk na vstupe do sektora.
– Do sektoru bude umožnený vstup 1000 osobám, na špeciálne vstupenky, samostatným vchodom.
– Sedenie v sektore (lavice) je zabezpečené v 2 metrových odstupoch.

Počas konania púte mesto Šaštín nariadením zakázalo poskytovanie gastronomických služieb, predaja suvenírov a podobných stánkov na území mesta. Opatrenia mimo vyhradeného sektora budú zabezpečovať dobrovoľníci a štátna polícia.

Odporúčame, aby veriaci z iných farností zvážili účasť na púti vzhľadom na obmedzený počet osôb, ktoré sa môžu hromadného podujatia zúčastniť.

Koniec citácie…

Zdroj: https://www.facebook.com/uvzsr.sk/posts/1286215408394275

Veriaci teda môžu zvažovať, ostatní môžu krachovať? Kde je miera?
-red-

Mohlo by vás zaujímať