Rozdiely medzi domácou dialýzou a hemodialýzou
Rozdiely medzi domácou dialýzou a hemodialýzou

Rozdiely medzi domácou dialýzou a hemodialýzou

Viete, že pacienti so zlyhanými obličkami nemusia chodiť len na bežnú dialýzu, ale že môžu využiť aj domácu dialýzu? O možnosti domácej dialýzy vie ešte pomerne málo ľudí. V súčasnosti je využívaná v omnoho menšej miere ako hemodialýza – aj napriek jej významným benefitom.

Prečo je domáca dialýza menej využívaná?

Je pacient dostatočne informovaný o všetkých spôsoboch liečby? Môže si sám slobodne vybrať liečbu? Má strach starať sa sám o seba a prevziať zodpovednosť za svoje zdravie? Alebo sa iba „bojí“, či to sám zvládne?

Rozdiely medzi domácou dialýzou a hemodialýzou

Súčasne najznámejší a najpoužívanejší spôsob dialýzy – hemodialýza. Hemodialýza sa vykonáva v špecializovaných zdravotníckych centrách na to určených, obvykle 3-krát týždenne, zvyčajne 4 – 5 hodín. K prístroju môže pacienta pripojiť iba úzko špecializovaný personál.

Pri hemodialýze sa filtruje/čistí krv pomocou prístroja tzv. umelej obličky, mimo tela pacienta. Pred hemodialýzou je potrebné vytvoriť cievny prístup, spojku medzi tepnou a žilou, tzv. fistulu. Cievny prístup vytvára chirurg. Na prístroji je umiestnený špeciálny filter (dialyzátor), cez ktorý sa krv filtruje/očistí a očistená sa vráti späť do tela.

Spôsob dialýzy, ktorý dokáže uľahčiť náš život a poskytnúť nám viac času pre seba a našich blízkych – domáca dialýza, nazývaná aj peritoneálna dialýza.

Peritoneálnu dialýzu je možné vykonávať doma – teda nie je nevyhnutný odborný dozor, pacient si po potrebnom školení dialýzu realizuje sám. Jej používanie je prispôsobené na domáce použitie a vďaka tomu dokáže pacientom mnohonásobne skvalitniť ich život.

Dialýza prebieha vo vnútri tela pomocou vnútrotelovej membrány, nazývanej pobrušnica (peritoneum). Má veľké množstvo malých otvorov a funguje ako filter. Cez pobrušnicu sa odstraňujú odpadové látky a prebytočná voda.

Chirurgickým zákrokom je do brušnej dutiny zavedený katéter, cez ktorý sa napustí dialyzačný roztok. Ten zostáva v brušnej dutine niekoľko hodín – vtedy sa pacient dialyzuje. Po niekoľkých hodinách sa roztok nasýti odpadovými látkami a prebytočnou vodou a cez katéter sa vypustí von z tela. Následne sa napustí nový roztok a proces sa opakuje.

Poznáme dva druhy peritoneálnej dialýzy.

Kontinuálna (nepretržitá) ambulantná peritoneálna dialýza (CAPD), kedy si pacient vykonáva štyrikrát denne výmeny dialyzačného roztoku. Dialýza sa teda vykonáva počas celého dňa, presne ako pracujú „zdravé obličky“ – 24 hodín denne.

Druhým spôsobom je automatizovaná peritoneálna dialýza (APD), ktorá sa vykonáva v spánku počas noci, pomocou prístroja nazývaného cyklovač (cycler).

Nočná peritoneálna dialýza je pre pacientov jednoduchšia, pretože si nevyžaduje manuálne/ručné vymieňanie dialyzačného roztoku.

Pred spaním sa pacient pripojí k prístroju, ktorý zabezpečí napúšťanie nového a vypúšťanie nasýteného roztoku odpadovými látkami a prebytočnou vodou z brušnej dutiny.

Počuli ste už aj o nevýhodách hemodialýzy? Pozrime sa na ňu z iného uhla pohľadu.

Mnoho ľudí, hoci o hemodialýze toho počulo veľa, nemá o nej a ostatných faktoroch, ktoré s ňou súvisia utvorený objektívny názor. S dialýzou je spojených mnoho ďalších vplyvov a záťažových faktorov.

Jedným z nich je napríklad reakcia organizmu na mimotelový obeh. V hadičkách na hemodialyzačnom prístroji cirkuluje cca 300ml krvi – to je jedna transfúzia!

Dialýza trikrát do týždňa znamená hromadenie odpadových látok a prebytočnej vody v krvi. Medzi dialýzami krv nie je očisťovaná a pacient musí čakať opäť na ďalšiu dialýzu. Častokrát sa to prejavuje zmenou farby pokožky, ktorá je sivá alebo má farbu bielej kávy.

Dialyzovaní pacienti môžu byť z tak častého vymieňania a cirkulovania krvi mimo tela unavení. K únave spôsobenej dialyzačným procesom sa môže pridať aj únava z cestovania a nekonečného čakania na sanitky.

Častokrát sú pacienti po dialyzačnom ošetrení tak fyzicky unavení, že musia oddychovať niekedy aj celý deň. Mnohokrát nie sú schopní venovať sa bežným domácim aktivitám alebo rodine.

Rovnako sa často kvôli hemodialýze nebudeme môcť naplno venovať svojej práci, štúdiu či záľubám. Krvná dialyzačná liečba/ošetrenie nás bude oberať o značnú časť nášho času.

Poskytuje nám však počas dialýzy neustály odborný dohľad. Stretávame sa tam s ľuďmi, ktorí majú rovnaký problém a mohli sa ocitnúť v podobnej životnej situácii ako my.

Informácie o domácej dialýze, ktoré sme (rovnako) nemuseli vedieť.

Výhodou domácej/peritoneálnej dialýzy je, že nás počas dňa neobmedzuje v našej práci ani štúdiu. Dokonca sa môžeme naplno venovať aj svojim záľubám (pokiaľ nejde o návštevu verejných kúpalísk či aquaparkov). Nemusíme kvôli vykonaniu dialýzy  nikam cestovať. Dokonca nemusíme ani tak často navštevovať dialyzačné centrá/nefrologické ambulancie. Ambulantné kontroly prebiehajú zvyčajne 1-krát za 4 – 6 týždňov.

Peritoneálna dialýza je najlepším premostením k transplantácii obličky – čo je často dlhodobé riešenie chronického zlyhania obličiek.

Keďže na domácu dialýzu nie je potrebný cievny prístup – fistula, pacient je ušetrený od pravidelných vpichov dialyzačných ihiel (pri každej dialýze 2 vpichy). Do transplantácie je pacient dialyzovaný cez jeden a ten istý katéter, ktorý môže byť v brušnej dutine zavedený podľa potreby aj niekoľko rokov.

Pravidelnou dialýzou sa môžeme ľahko vyhnúť stavom nepohody a celkovo sa môžeme cítiť fyzicky lepšie a výkonnejšie. Pacienti na peritoneálnej dialýze môžu podľa možností viesť takmer normálny život. Je jednoduché liečbu prispôsobiť práci, škole, záľubám alebo rôznym cestovateľským aktivitám.

Pacientov, ktorí zvažujú, ktorý spôsob dialýzy by si zvolili radšej, môže rovnako desiť finančná otázka. Avšak úplne zbytočne. Obe metódy liečby – hemodialýza aj peritoneálna dialýza sú plne hradené poisťovňou, takže pacientov finančne nezaťažujú.

Ako sa rozhodnúť?

Pokiaľ máme možnosť rozhodnúť sa medzi uvedenými spôsobmi dialýzy, skúsme aspoň kontaktovať človeka, ktorý má s danou dialýzou nejaké skúsenosti. Jeho rady a postrehy z praxe môžu byť pre nás cennejšie a môžu nám dať omnoho viac informácii ako články z internetu.

Tip: Zlyhávanie obličiek mu bolo zistené pri náhodnej kontrole, život Viliama sa vďaka domácej dialýze takmer vôbec nezmenil.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom domácej dialýzy, neváhajte ich napísať do online poradne – na všetky dotazy zodpovedá kvalifikovaný doktor a primár internej kliniky.

Pripravené v spolupráci s BIOHEM spol. s r.o. https://www.domacadialyza.sk/peritonealna_dialyza

 

Mohlo by vás zaujímať