fbpx
Regresná terapia a prístup k liečbe

Regresná terapia a prístup k liečbe

Možno ste už počuli o regresnej terapii. Veľmi veľa ľudí však nevie, čo to je.

V tomto rozhovore aspoň trošku približíme tento terapeutický proces.

Regresná terapia je jeden z prístupov k liečbe, ktorý sa zameriava na riešenie významných minulých udalostí o ktorých sa predpokladá, že zasahujú do súčasného duševného a emočného zdravia človeka. Terapeuti vo všeobecnosti delia RT na dva typy:

  • RT na Minulé životy
  • RT na udalosti z našej vlastnej minulosti – napríklad z nášho detstva

Cez regresnú terapiu sa dajú liečiť fóbie, depresie, úzkosti, problémy s intimitou, blokády, ktoré nám stoja v ceste k úspechu. Ale aj mnoho ďalších obáv a problémov. Klienti môžu vidieť zlepšenie stavu mysle tým, že pomocou terapeuta a pod jeho dohľadom a ochranou prežijú skúsenosti, ktoré ovplyvnili vývoj týchto problémov.

Za pomoci regresnej terapie ich očistia, prehodnotia a prekódujú.

Regresná terapia a prístup k liečbe

Pri regresnej terapii človek nemusí vidieť konkrétnu situáciu alebo reálnu situáciu – či už z minulého života alebo z minulosti, ale môže sa mu ukázať tzv. symbolický obraz.

Naše podvedomie s nami komunikuje rôznymi spôsobmi. Buď nám ukáže v regresnej terapii reálnu situáciu, ktorá sa naozaj udiala, a ktorá nám môže pomôcť pochopiť a vyriešiť problémy v prítomnosti.

Prípadne nám ukáže iným spôsobom každému vlastným. Sú klienti, ktorí vôbec nemajú obrazové zážitky v regresnej terapii, ale môžu mať citové zážitky, zvukové zážitky, či čisto podvedomé pochopenie.

Moderná história hovorí, že regresná terapia sa primárne vyvinula z teórií a techník hypnoterapie a psychoanalýzy. Sigmund Freud vyvinul koncepciu privádzania nevedomia do vedomia. Bol významnou osobnosťou počas rastu psychoanalýzy a mnohé z jeho myšlienok pomohli vo vývoji regresnej terapie. Dôraz na znovuobjavenie detailov minulých udalostí s cieľom vyriešiť súčasné konflikty a emócie, bolo, a stále je, jednou zo základných liečebných metód iných liečiteľských a šamanských kultúr/smerov.

V našej západnej kultúre sa hypnoterapia a psychoanalýza stali populárnymi v 50. rokoch 20. storočia, keď sa oblasť psychológie začala zaoberať vierou, že minulosť bola príčinou nepokojov v životoch ľudí.

Vypočujte si rozhovor o regresnej terapii a o tom, aký je rozdiel medzi hypnózou, regresnou terapiou a meditáciou.

A tiež o tom, čo všetko si môžme vyriešiť a čo môžme očakávať.

Darina Szabó

Kontakt:  DARINA SZABO

Mohlo by vás zaujímať