fbpx
reč srdca sa nedá nijako maskovať

Reč srdca sa nedá nijako maskovať

Raz  večer som v aute zažila zvláštnu synchronicitu. Už nejakú chvíľu mi z mysle neschádzali medziľudské vzťahy. Rozmýšľala som, ako si niektorí ľudia nevedia nájsť k sebe cestu, otvoriť sa jeden druhému, pochopiť sa, uľahčiť si to navzájom. Zapla som si v tej chvíli rádio a hrala tam skladba Roba Opatovského „Keď muž miluje ženu“.

Už som tú pesničku počula hrať, ale až teraz som si uvedomila hĺbku jej hudby aj slov. Spôsob, akým Robert vedel vyjadriť svoje momentálne cítenie, zložiť túto skladbu a stotožniť sa s jej textom, svedčí o jeho jazyku lásky.

Som žena a zrejme preto intenzívnejšie vnímam, ako sa prejavujú muži.

Poznala som chlapca, ktorý nevedel povedať :„Mám ťa rád, milujem ťa“, on písal básne, ale nikdy tie krásne slová nepovedal, vyjadroval sa nepriamo opisným spôsobom. Poznám muža, ktorý nádherne rozpráva aj celé hodiny a sú to hlavne slová uistenia. Ale poznám aj muža, ktorý udržiava kontakt cez rôzne pozornosti a tiež muža činov, ktorý mlčí ako partizán, ale keď niečo vykoná, stojí to naozaj za to.

Podobný typ muža mal nedorozumenia vo vzťahu s mojou známou, ktorá túžia po slovných uisteniach lásky, ale od neho sa ich nedočkala. Avšak keď prišla domov, našla vykachličkovanú kúpeľňu, vybetónované základy plotu či perfektne vykosenú záhradu. Týmito skutkami jej dal najavo, že ju miluje a záleží mu na nej.

Možno sa vám stalo, že ste niekedy cítili k nejakému človeku nádhernú hĺbku a na druhý deň akoby všetko zmizlo?

Zamysleli ste sa nad tým, akým spôsobom udržať s človekom, ktorého máte radi, úplné spojenie a neprerušiť kontakt porozumenia ? Nie vždy sa nám to darí. Niekedy povieme alebo urobíme niečo, čo na druhého, nech ho máme akokoľvek radi, pôsobí zraňujúco. Potom sa čudujeme, ak reakcia dotyčného je prinajmenšom zvláštna.

To isté platí opačne a pýtame sa, prečo nám to ten druhý robí. V ideálnom stave by to mohlo vyzerať takto :

„Povedz mi, aké prejavy lásky máš rád a ja ti poviem, čo mám rada ja.“

Ale to je asi utópia. Avšak pochopenie toho, čo má ten druhý rád, môže predísť mnohým sklamaniam či nedorozumeniam, ktoré môžu byť následne často vo vzťahoch nezvratné.

Kniha Garyho Chapmana „Päť jazykov lásky“ vám môže pomôcť zlepšiť vaše vzťahy k ľuďom, na ktorých vám záleží.

Nemusí ísť len o vášho partnera, ale o priateľov, ktorých máte radi alebo ich celým srdcom milujete. Medzi jazyky lásky podľa Chapmana patria Slová uistenia, Pozornosť, Prijímanie darov,  Skutky služby a Fyzický kontakt.

Napriek tomu si však myslím, že Gary Chapman nepíše o láske, ale o láskavostiach, ako prejavoch lásky, ktoré si ľudia prejavujú na fyzickej úrovni. A tak je všetkých jeho päť jazykov lásky vlastne prejavmi určitých našich túžob, snov a očakávaní, čo by sme radi dostali od toho druhého a akými prejavmi by sme ho radi zahrnuli.

Všimla som si, že niektorí ľudia nevedia prijať určitý druh láskavosti, ak sa nezhoduje s ich očakávaním.

Takéto dištancovanie sa od druhého, uzatváranie sa a či priame odmietanie je pestovanie si strachu z dôverného vzťahu. Ak odmietame druhých, odmietame seba a ak odmietame seba, odmietame druhých. Oboje je prejavom nedôvery v život.

Ak chceme celým srdcom prejaviť lásku druhým, je dôležité, by sme sa naučili mať radi samých seba. Pretože reč srdca sa nedá nijako maskovať. Keď nie sme šťastní sami v sebe, ani iní nemôžu cítiť vyžarovanie šťastie z nás. A tak je to aj s láskou. Keď sme naplnení láskou, v harmónii so samým sebou, všetci okolo nás to cítia.

Keď pochopíme podstatu nezištnej lásky a uvedomíme si, že je to záležitosť srdca, zistíme, že je to o prijatí seba samého a rešpekte toho druhého.

Potom môžeme druhého človeka zahrnúť svojou  láskou už len tým, že sme. Naučiť sa žiť  v láske znamená, že máme pred sebou veľkú úlohu. Naučiť sa lásku nielen dávať, ale aj prijímať je výsledkom trpezlivého a liečivého procesu nášho vnútra.

Zora Vypušťáková

Podporte špeciálny deň narcisov online