fbpx
Domov / BLOG / Realita na trhu práce nás donúti inak nazerať na stereotypy 40 a 50+ ľudí

Realita na trhu práce nás donúti inak nazerať na stereotypy 40 a 50+ ľudí

Rozhovor pre 40plus - Viliam Páleník

S RNDr. Viliamom Páleníkom, PhD., h. doc. samostatným vedeckým pracovníkom, ktorý zastupoval Slovenskú republiku i v  Európskom sociálnom a hospodárskom výbore sme sa  stretli v jedno novembrové popoludnie a spýtali sme sa, ako vidí  problém zamestnateľnosti ľudí po 40ke.

Pán Páleník. Problém 50+ v oblasti zamestnateľnosti je zrejmý a komunikovaný už dlhšie. Do skupiny, ktorá si na Slovensku ťažšie hľadá prácu v posledných rokoch spadajú aj ľudia po 40ke.  Ako to vnímate vy?
Áno problém zamestnateľnosti 50+ je známy u nás ale i v zahraničí. Dokonca tak známy, že je až uzákonený. Dôkazom toho je aj Zákon č. 5/2004 o službách zamestnanosti, konkrétne § 8 definuje pojem znevýhodných uchádzačov o zamestnanie, kde odsek (1) bod b) je “občan starší ako 50 rokov veku”. Pre túto skupinu sú vytvorené a aj sa uplatňujú rôzne opatrenia a nástroje ako je individuálny akčný plán, príspevok na podporu zamestnania, sociálna ekonomika, podpora miestnej zamestnanosti, mobilita za prácou. Čisto právne, ak niekomu chýba čo i deň na dovŕšenie 50 rokov života, má veľmi limitovú dostupnosť spomenutých nástrojov aktívne politiky trhu práce, teda  z tohto pohľadu “má smolu”. Pritom to nezodpovedá realite. Aj ľudia 40+ sú znevýhodňovaní. Náš trh práce extrémne požaduje ideálnych pracovníkov, tj. v ideálnom veku, s ideálnou praxou, či vzdelaním. Pritom reálne takýchto formálne ideálnych pracovníkov niet a na druhej strane formálne ideálny pracovník vôbec nemusí byť ten najlepší pracovník.

Ste človek a odborník, ktorý pôsobí v mnohých projektoch, ktoré prekročili hranice Slovenska. Kopíruje problematika zamestnateľnosti ľudí po 40ke rozvinutejšie krajiny? Alebo je to problém teritoriálne skôr osadený do bývalých socialistických krajín?
V západnej Európe hlavne pod tlakom starnutia populácie prišli na to, že učebnicové poučky o ideálnom pracovníkovi sa jednak nedajú naplniť, lebo takých pracovníkov je málo a jednak si overili, že to v praxi nemusí platiť. Je tam jasný trend napr. vytvárania viac generačných tímov, v ktorých 40+ má svoje významné miesto.

Ako v tomto celom kontexte vnímate, resp. evidujete problém zo zamestnateľnosťou žien. Hranica, kedy ženy odchádzajú na materskú dovolenku sa veľmi posunula. Po materskej dovolenke má často takáto žena malé deti a povedzme 43 rokov. Myslíte si, že je zdravé, aby vedúci HR posudzovali vhodných uchádzačov na rôzne pozície tak, že jedným z hlavných kritérií je vek uchádzačky?
Vplyvom rozšírenia vysokoškolského vzdelávania a odsúva vek vstupu na trh práce, výrazne sa odďaľuje vek prvého pôrodu, ale aj vek odchodu do dôchodku. Kritérium veku uchádzačky pri výbere do zamestnania (napr, žena 40-) je podľa môjho názoru nesprávne, lebo to je proti záujmom zamestnávateľov, ktorí majú záujem prijať najlepšieho pracovníka, a naviac je to aj protizákonné. Podľa mňa to je prejav akejsi zotrvačnosti z porevolučného obdobia, keď sme slepo verili základným ekonomickým poučkám a populácia bola mladá, dynamická a veľkou ponukou práce. Teraz to už neplatí, naša populácia starne, hospodárstvo makroekonomicky rastie a narážame na nedostatok pracovnej sily. Preto si podľa môjho názoru realita trhu práce vynúti toto nazeranie opustiť. Treba však tomu pomôcť a urýchliť akceptáciu 40+ ako kvalitnej a počtom ťažiskovej časti pracovnej sily. Treba jej dať jasnú prednosť pred lákaním pracovnej sily zo zahraničia.

 Jednou z možností, ako človek po 40ke môže zmeniť doterajšiu kariéru je napríklad systém stáží. U nás je takéto osvojovanie praxe zaužívané vyslovene iba pre študentov. Máte informácie zo zahraničia? Ako sa pozeráte na možnosť stáží pre 40 a 50+ ľudí?
Už dlhšie je známy a aj sa vo viacerých krajinách masívne uplatňuje princíp celoživotného vzdelávania. Znamená to, že v dnešnej dynamickej dobe nevystačíme so vzdelaním, ktoré získame v mladosti na celý život. Je potrebné ho neustále dopĺňať, aktualizovať a niekedy aj radikálne zmeniť. Týka sa to rekvalifikácie, ďalšieho štúdia, rôznych odborných kurzov, či jazykového vzdelávania, ale aj/a hlavne neformálneho vzdelávania, zbierania skúseností, poznatkov, osvojovanie nových zručností. Nesporne to platí pre 40-nikov (vrátane stáží), ktorí sú niekde v polovici svoje pracovnej kariéry.

Rozhovor pripravila: Martina Valachová

VÍKENDOVÝ REŠTART II.Po 40ke sa menia naše priority, mení sa telo, mení sa aj rozmýšľanie. Ak ste doteraz napríklad necvičili, cítite, že asi by ste mali. Lebo chrbát bolí. A telo sa tiež ťažšie udržiava v kondícii.

Dámy, ktoré zažili náš jarný reštart už vedia, že na našom pobyte sa nudiť nebudú. A máme pre všetkých absolútnu pecku. V sobotu nás na turistike kombinovanej s Nordic Walking bude sprevádzať Róbert Kormaňák. Oravák znalý prostredia Zuberca a Roháčov. Budeme hľadať aj balans v živote. Víkend bude aj o rozhovoroch s odborníkmi na témy ako sa stravovať, či a ako cvičiť - lektorky Nela Sullens a Elena Bernáthová.  Ujsť z reality a naučiť sa vytvoriť si realitu novú, Aj taký bude náš pobyt!

Pridajte sa