Aj vám dáva nadriadený nezmyselné úlohy? Čo robiť v takej situácii? Radí psychológ Jozef Čuha

Čo robiť, ak nadriadený požaduje plniť úlohy, ktoré nedávajú zmysel?Čo robiť, ak nadriadený požaduje plniť úlohy, ktoré nedávajú zmysel?

Dialóg:

On – Tak čo bolo dnes nové v práci?

Ona – Ale zase ten neschopák ma zavalil primitívnymi úlohami bez zmyslu.

Možno poznáte takýto či podobný dialóg medzi partnermi, priateľmi alebo kolegami.

Tu vidíme niekoľko rovín riešenia:

  • Právny.
  • Nadriadený je majiteľ a vie, ako postupovať.
  • Nadriadený nie je majiteľ, ale má od majiteľa úlohy, a vie, čo treba robiť, napriek tomu, že nám sa to zdá nezmyselné.
  • Nadriadený naozaj nevie a skôr len hľadá cesty, ako splniť úlohy, s ktorými si nevie rady.
  • Nadriadený šikanuje a snaží sa podriadeného znemožniť.
  • Je to mobing, bossing.

Všetky typy hovoria o určitých vzťahoch na pracovisku, či už pracovno-právnych, odborných, manažérskych, alebo osobných. Venovať sa všetkým je nad rámec tohto príspevku.

Venujme sa preto jednému druhu, a to spôsobu vedenia ľudí.

Ak je niekto spokojný s prácou, aj s odmenou za ňu, s pracovným prostredím, kolegialitou, a napriek tomu chce z pracoviska odísť, tak je tu nepísané pravidlo, že pracovník neodchádza zo spoločnosti, z firmy, ale odchádza od svojho nadriadeného.

Tých dôvodov je veľa, žiadny z nich nie je osamotený, ale je to súbor niekoľkých podmienok. Patrí sem aj nezmyselnosť plnenia úloh, zadávaných nadriadeným.

Jedným z nich je orientácia len na výsledky a postupy, ale hlavne z hľadiska času, ktorý na to potrebujete.

Treba sa pripraviť na to, že zamestnanec bude dostávať nezmyselné úlohy v šibeničných termínoch (čo by na tom mohlo toľko trvať, nie?). O každom zadaní, ktoré vám dá, má vlastnú predstavu.

Je ťažké s tým niečo robiť, k zmene klímy vašou zásluhou asi nedôjde a ak vám to neskutočne vadí, radšej si nájdite iné pracovné uplatnenie.

Ďalším typom je ten, ktorý sa tvári, že tomu rozumie…

…má naštudované niektoré postupy z odbornej literatúry a pristupuje k vám s benevolentnosťou, predstavujúcou strach zo zlyhania. Ak potrebujete pokoj a profesionálnu stagnáciu, tak u takéhoto šéfa vydržíte pomerne dlho. Nezmyselnosť úloh vám postupne zabrzdí zdravé uvažovanie a stanete sa rezistentným.

No a na záver ešte opačný typ

Ide o človeka, ktorý sa v neskutočne krátkych sekvenciách snaží všetky nové poznatky okamžite realizovať, uviesť do praxe, preskakuje z jednej úlohy na druhú, nedoťahuje veci do konca, pričom vaše vnímanie postupu realizovaných úloh je roztrieštené, nevidíte v tom postupnosť, systematickosť ale hlavne dôvody, ktoré nedokáže správne vysvetliť. Jeho heslo „keď viem ja, vedia všetci“ je kontraproduktívne. Dajte mu spätnú väzbu, nedajte sa zmanipulovať do jeho hystérie a netrpezlivosti a venujte dostatok času dokončovaniu úloh, aj s rizikom konfliktu.

Vyrovnať sa so syndrómom svojich nadriadených, ktorí z rôznych dôvodov ventilujú svoje problémy a možno neschopnosť ukladaním nezmyselných zadaní a úloh, je na vašich vnútorných postojoch, hodnotách, úcte k sebe a poslaniu, pre ktoré ste si zvolili vašu vysnívanú kariéru.

Jozef Čuha

Kto je Jozef Čuha?

Psychológ, ktorý sa venuje vzdelávaniu v oblasti riadenia a vedenia, osobnostného rozvoja, koučingu, manažmentu, leadershipu, psychoterapii,  psychodiagnostike a poradenstvu v oblasti personálneho, biodromálneho a vzťahového života.

„Najväčším zdrojom mojich vedomostí stále zostáva kontakt s ľuďmi, ich príbehy a skúsenosti, z ktorých sa stále učím.“

Korektúra: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorkaMáte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: 

https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať