Bez zveličovania hodnotím terajší stav kolektívneho vedomia ako paralelnú epidémiu strachu!

Pokora a opatrnosť sú totiž tiež cesta von z tejto epidémie strachu, naozaj je teraz dôležité si pozorne vypočuť všetky argumenty pre a proti. Každý si môže znovu zvážiť a zvoliť sám svoj benefit a profit medzi svojím strachom a neistotou.