Bez zveličovania hodnotím terajší stav kolektívneho vedomia ako paralelnú epidémiu strachu!

Psychika a duševné zdravie pred treťou vlnou pandémie Covid-19

U časti populácie je súčasná pandémia, a s ňou súvisiaci stres, silnou živnou pôdou pre rozvoj rôznych porúch psychiky. Rozprávala som sa s psychiatrom, MUDr. Artúrom Ivančíkom, a verím, že rozhovor a odpovede pomôžu inšpirovať k zamysleniu, prípadne k vyhľadaniu ďalších informácií. Témou je najmä psychika a duševné zdravie pred treťou vlnou pandémie Covid-19.

Pán doktor, ako sa vyvíja počet nových pacientov, ktorí potrebujú psychiatra?

Reakcie ľudí na  obavy z ochorenia a následky dlhodobých opatrení, akými boli tvrdý lockdown, karanténa, pravidelné testovanie s nutnosťou uzavrieť sa do sociálnej izolácie, ako ochranou pred nepoznanou neznámou infekciou, boli pre väčšinu populácie úplne novou a nie práve jednoduchou životnou situáciou.

V mojej ambulantnej praxi v poslednom období pozorujem pomerne stály nárast najmä úzkostných a panických porúch, ale aj rôznych adaptačných porúch.

Z môjho uhla pohľadu k stálemu tlaku na kulmináciu týchto psychických porúch, bohužiaľ, ešte stále nemalou mierou prispieva aj dennodenné sýtenie sa najrôznejšími kontraproduktívnymi informáciami. Neustále sa meniace nariadenia, usmernenia, neraz aj medicínsky nedostatočne podložené, no najhoršie však sú tie nezmyselné, ktorým chýba zdravá a vnútorná logika, tie sú silne malígne a toxicky pôsobiace.

Bez zveličovania hodnotím terajší stav kolektívneho vedomia ako paralelnú epidémiu strachu. Dostali sme sa zrejme aj do bodu, keď je väčšina ľudí už informačne presýtených a, samozrejme, aj unavených z tohto tlaku.

Celosvetový trend riešenia ohrozenia z nebezpečného infekčného ochorenia je síce empiricky a medicínsky podložený, ale mne ešte stále táto cesta skôr imponuje navonok ako len veľmi instantný dizajn ktorý „všetko“ akože automaticky vyrieši. Sme evidentne už všetci pod silným tlakom trendu globálneho celosvetového očkovania, ako omnipotentného riešenia problému.

Bohužiaľ, faktom je a zostáva, že toto konkrétne očkovanie je ešte stále nepopierateľne v experimentálnom a len v treťom štádiu overovania jeho signifikantnej účinnosti aj na nové mutácie, ako aj z hľadiska dlhodobej bezpečnosti.

Ale čo je teraz veľmi zlý smer a ešte horšia tendencia, že pozorujeme v spoločnosti už extrémnu polarizáciu názorov a postojov. Vaxer kontra antivaxer, zodpovedný a nezodpovedný, poslušný a neposlušný či až ignorant kontra arogant – silný rozpor. A pod týmto čiernobielym tlakom sa u určitej časti populácie vytráca schopnosť zmysluplnej a konštruktívnej komunikácie, vyhrocujú sa medziľudské vzťahy. Akoby sa stráca schopnosť kritického myslenia a, samozrejme, zosilňuje sa aj odpor, ktorý vedie niekedy už aj k agresívnemu správaniu a konaniu, ako reakcii na pocit ohrozenia vlastnej integrity.

Cestou von z bludného kruhu, ktorú považujem za výzvu pre každého rozumného človeka, je začať znovu používať svoj zdravý úsudok a intuíciu.

Určite môže napomôcť aj vedome kriticky si znovu vyhodnotiť celú situáciu, určite nie prejsť na pštrosiu politiku, ale pokúsiť sa vedome a cielene sa vyhýbať množstvu apokalyptických a čiastočne aj manipulatívnych informácií, najmä z mainstreamových médií.

Nie je veru na škodu veci vytvárať si svoj vlastný nový a kritický názor aj z iných, ako len z oficiálnych zdrojov. Oplatí sa tiež používať pravidlo deväť k jednej. Z desiatich ľudí sa predsa môže deväť mýliť a len jeden môže mať pravdu, čo platí, samozrejme, aj naopak. Nič viac, iba začať veriť aj sebe a svojim pocitom a používať zdravý rozum.

V médiách už teraz kolujú informácie o možnom povinnom očkovaní. Ako vnímate tému ako psychiater, s ohľadom na psychiku ľudí?

Tlak na povinné očkovanie považujem za to najmenej šťastné riešenie zo všetkých. Jednoznačne som za dobrovoľnosť, lebo tlak len vyvolá rovnako silný protitlak, akcia a reakcia sú postuláty, ktoré nám overila nielen história, fyzika, ale aj medicína.

Strach je najsilnejšia emócia a často býva aj silnou substanciou na najhoršie riešenia a voľby. Očkovanie je nesporne historicky medicínsky osvedčenou cestou prevencie o ochrany pred veľkým množstvom pôvodcov nákazlivých chorôb. Nie je v mojej kompetencii hodnotiť jej bezpečnosť či účinnosť v tomto konkrétnom prípade. Ale som presvedčený, že aj prevencia a posilňovanie prirodzenej imunity, ktorá sa u človeka evolúciou formovala naprieč miliónmi rokov, je tiež jednou z mnohých ciest.

Sú početné vedecké dôkazy z veľmi zaujímavého medicínskeho odboru psychoneuroimunológie. Dlhotrvajúci stres, depresie a frustrácia s úzkosťou vedú po istej dobe k signifikatnému poklesu výkonnosti imunitného systému jedinca v rámci tzv. imunitno-mozgovej slučky. Príroda je proste silnejšia a sama si napokon vyberá cestu.

Je poľutovaniahodné, ako evidujem veľké množstvo silne ostrakizovaných medicínskych odborníkov a špičkových vedcov, ktorí len upozornili napríklad, okrem iných, aj na možné neskoré riziká celoplošnej experimentálnej vakcinácie uvoľnenej v urýchlenom konaní na núdzové použitie. Títo odborníci sú médiami neraz znevažovaní, bez ohľadu na ich bohatú odbornú skúsenosť a vysokú klinickú profesionálnu erudíciu.

Dokonca i oficiálnymi inštitúciami sú označení aj za nekompetentných šíriteľov hoaxov. Veľmi smutnou a pre mňa nepochopiteľnou vecou je, že útok na nich býva aj veľmi osobný, s cieľom spochybniť ich dôveryhodnosť až psychickú spôsobilosť.

Na druhej strane však nerozumiem a neviem ani prijať „bohorovnosť“ niektorých politikov a zástupcov oficiálnych inštitúcií, ako určujú správnosť jedinej cesty.

Pokora a opatrnosť sú totiž tiež cesta von z tejto epidémie strachu, naozaj je teraz dôležité si pozorne vypočuť všetky argumenty pre a proti. Každý si môže znovu zvážiť a zvoliť sám svoj benefit a profit medzi svojím strachom a neistotou.

Nedá mi na záver nepripomenúť múdre slová Hippokrata – „Život je krátky, umenie večné, príležitosť prchavá, pokusy neisté, rozhodovanie ťažké… predsa však musíme liečiť.“

Rozhovor pripravila: Martina Valachová

Pokračovanie nabudúce…

Korektúra: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorkaMáte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

 

Mohlo by vás zaujímať