Vedeli ste, že na Slovensku otvorili prvú lesnú školu?

Nie je škola ako škola. Na Slovensku je už aj prvá lesná…

V Leviciach prišiel les medzi ľudí a ponúka doplnkové vzdelávanie pre všetkých záujemcov. Deti aj široká verejnosť sa dočkali zaujímavej cesty poznania vzťahu k prírode a lesu. Prvá lesná škola na Slovensku otvára svoje brány a všetci sú v nej vítaní…

Pre koho je určená prvá lesná škola na Slovensku?

Lesná škola je exkurzívno-poznávacia prevádzka pre škôlky, školy a verejnosť v sprievode odborného personálu. Koncepcia prevádzky je na báze exkurzie, názorných ukážok, praktických prác v dielni, hmatovej a vizuálnej ukážke povrchov alebo vzoriek prvkov lesa. Objekt svojou funkciou umožňuje spoznávanie lesa aj vtedy, keď sa tam nedá ísť. Ďalej hravou formou ukazuje deťom, čo les ukrýva a čo obsahuje počas celého roka.

V interiéri na prvom podlaží je diorámová miestnosť (úvodné foto), v ktorej sú vystavené dermoplastické preparáty zverat s popisom. Ďalej sú tu dve miestnosti, ktoré majú praktickú funkciu. Je to kresliareň s maliarskymi stojanmi a tvorivá dielňa vybavená so stolárskymi ponkami. Lesná škola ponúka prácu s prírodným materiálom, rozvoj estetického vnímania, možnosti využívania dreva ako strategickej suroviny.

Štátny podnik sa spojil s partnerom v Maďarsku.

Na projekt získal prostriedky z Európskej únie. Napĺňať ho začali v úvode roka 2018. Pôvodne mal byť ukončený na jeseň 2019. Plánovaný rozpočet cezhraničného projektu je spolu vo výške 1,4 milióna eur, z toho 85 percent, čo je 1,2 milióna eur, bude poskytnutých z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Lesy SR získali čiastku 614-tisíc eur. Zahraničným partnerom je maďarská akciovka Ipeľské lesy.

Tip: V areáli vás obklopí drevo aj v exteriéri. Vo vonkajších priestoroch sú totiž drevené lavičky a preliezačky, altánok, lanová pyramída, slnečné hodiny a tiež priestor, kde si deti vyskúšajú pílenie dreva.

Zaujal vás tento projekt? Všetky informácie o tom, ako prvá lesná škola funguje, priniesol aj portál Lexikon.sk

-Infoservis-

Mohlo by vás zaujímať