Prof. Beran o vakcínach a pandémii na pôde parlamentu nahnevaný, ako sme ho ešte nevideli…

Prof. Beran o vakcínach a pandémii na pôde parlamentu nahnevaný, ako sme ho ešte nevideli…

„Veľa informácií bolo ohýbaných. Hlavne sa vôbec nediskutovalo o tom, kto bol rizikovou skupinou. Postupne sme zisťovali, že riziková skupina je naozaj veľmi malá skupina. Zarazilo ma tiež, keď premiér povedal, že prekoval veľmi ťažkú koronu, ale vďaka očkovaniu mal mať ľahký alebo žiadny priebeh. Týmto sa nikto nezaoberá. Najdôležitejšie je to, čo si všimli aj vo Švédsku.

Seminár v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR – Epidemiológ a vakcinológ prof. MUDr. Jiří Beran CSc. hovorí o chybách pri zvládaní epidémií.

Prvou z nich bolo neidentifikovanie rizikovej skupiny a nestanovenie postupu riešenia epidémie pre túto skupinu namiesto zbytočných opatrení pre celú populáciu. Došlo aj k nesprávnemu určeniu príčiny a následku epidémie, čo viedlo k ignorovaniu úmrtia ako následku choroby a kľúčového faktora. Ďalším ignorovaným faktom bola kľúčová úloha včasnej zdravotnej starostlivosti o nakazené osoby a skutočnosť, že existuje generický liek, ktorý je veľmi účinný pri zmierňovaní príznakov covidu.

Profesor Beran tiež uvádza, že ak sa u očkovaných osôb vyskytnú prípady závažných ochorení, tieto komplikácie môžu byť vyvolané očkovaním a spolu s ďalšími signálmi vyvolávajú zásadné pochybnosti o účinnosti vakcín proti covidu.

Na seminári vystúpil aj prof. Čížek…

Krátky zostrih nájdete priamo tu…

Stačí stlačiť play…

Celé vystúpenie prof. Berana nájdete tu: https://youtu.be/zgrmwkUiK2Q?si=nwtURBppn5bRvVe2

Mazanie záznamov na YouTube…

Zo semináru bol urobený aj plnohodnotný záznam s vystúpením všetkých rečníkov.

Tento záznam však YouTube už 2x vymazal… Semináru sa nezúčastnili žiadne hlavné médiá, pretože nazvali toto stretnutie ako stretnutie antivaxerov. V celom tomto je zarážajúce, ako sa dá nazvať antivaxerom epidemiológ a vakcinológ…

Zahraničné publikácie profesora Berana sú zamerané najmä na výskum a klinický vývoj nových vakcín, najmä proti chrípke, vírusovej hepatitíde A a B, brušnému týfusu, besnote, kliešťovej encefalitíde a lymskej borelióze. Počet jeho citácií v medzinárodných časopisoch len za roky 2000 – 2020 je viac ako 3000 záznamov vďaka týmto publikáciám je jeho h-index 29 a i10-index 57. Je pravidelným recenzentom časopisu Vaccine.

Je potrebné, aby sme nechali prehovoriť vždy viacerých odborníkov. Všímajme si a buďme vnímaví, aké informácie sú vyhodnocované ako jediné hodnoverné. Nechávajme priestor diskusii a pluralite názorov.

Pripravila: Martina Valachová

 

Mohlo by vás zaujímať