Prečo to tak je? Prečo je kalendár kalendárom? A prečo je prvý mesiac v roku január?

Koloseum: Valentín sobášil zamilovaných vojakov napriek zákazu cisára Claudia. Koloseum bola známa prehliadka zdatnosti legionárov.

Novoročný január a zamilovaný február

Viete, čo majú mesiace január a február spoločné? Rimania ich dali do kalendára dodatočne.

Najprv bolo v rímskom kalendári mesiacov menej. Január a február sú doplnené. Ste zvedaví, prečo nezačína rok na jar, vo februári sú Hromnice a sviatok zamilovaných?

Január – dve tváre boha Janusa medzi novým a starým

Pôvodne mal rímsky kalendár mesiacov desať a rok 304 dní. Kráľ Numa Pompilius pridal január, február a prispôsobil kalendár cyklu Mesiaca. Odtiaľ mesiac. Nový rok voľakedy v Ríme, podľa ktorého máme kalendár dodnes, začínal jarným marcom. Január je pomenovaný podľa Jána, latinské meno Jánus, Ianus, rímskeho boha dverí, brán, konca, začiatku. Zobrazovali ho s dvomi tvárami. Jednou obrátenou do minulosti, druhou do budúcnosti.

Prečo je kalendár kalendárom?

Prečo je prvý mesiac január? Vtedy volili v Ríme konzulov. Prvý deň roka s novým konzulom nazvali Nový rok. Boh Jánus, jeden z najstarších bohov Panteónu, bol podľa mytológie k ľuďom prívetivý. Jeho symbol: brána a kľúč. Zasvätili mu počiatok vecí. Prvý deň mesiaca, čiže kalendae – z toho kalendár, prvý mesiac v roku – januarius. V jeho sviatok sa ľudia slávnostne obliekali, priali si všetko dobré, odovzdávali dary. Na začiatku každého diela ho prosili o pomoc. Jeho obraz je prítomný dodnes – na najstarších rímskych minciach, assoch.

Veľký Sečeň a 12 mesiačikov

Iné pomenovania prvého mesiaca? Napríklad ľaden v starom slovanskom jazyku – a z toho je leden v českom jazyku. Štúrovské názvy mesiacov – január je Veľký Sečeň. Ich pôvod je v praslovančine, slovese ‪sěkti, sekať. V januári je v stromoch najmenej miazgy – ich krvi – najlepší čas sekať ich. Názov Veľký Sečeň je v rozprávke O dvanástich mesiačikoch, keď na najvyššom kameni mesiac Veľký Sečeň s vatráľom v ruke sedí. V ‪Jungmannovom česko-nemeckom slovníku sa pre zmenu píše: sečen je slovenské ‪a moravské slovo s významom „júl“. Alebo: „Sečen – měsjc, w němž se seno seče.“

Február – Hromnice namiesto pohanských Luperkálií

Sviatok Hromníc 2.2. a obchádzanie kostola so sviečkami zaviedol pápež Gelasius, aby nahradil sviečkový pochod počas Luperkálií, známych aj ako Februa. Sviatky očisty, zasvätené rímskej vlčici. Latinsky Luperca, v mytológii zbožštená vlčica, čo odchovala zakladateľov mesta Romula a Rema. Zvyky mali viesť k čistote duše, nazývala sa Februatio a mesiac sa pomenoval nej.

Rímska vlčica: V Ríme ju objavíte aj dnes na každom rohu – či možno tam, kde by ste nečakali.

Február je podľa gregoriánskeho kalendára druhý mesiac v roku. Má 28 dní, v prestupnom roku 29 dní. Dnes pôvodne latinský názov mesiaca Februarius je známy väčšine európskych jazykov. Nie je jediné pomenovanie. Slovanské názvy: malý sečeň, luteň a snežeň.

 

Valentino z Terni a Claudius

14. február, sviatok všetkých zamilovaných, svätý Valentín. Prišiel na svet v meste Terni, na juhu súčasnej Umbrie. Kňaz a lekár vyhlásený bol v rodnom meste biskup, neskôr v Ríme sledoval, ako sa striedajú cisári. Claudius II. Sledoval, ako mu kňaz nerešpektovaním príkazu narúša disciplínu vojakov. Cisár bol presvedčený, že legionár rodinu mať nemá. Ak je ženatý, nie je ochotný obetovať život tak ľahko. Vojakom manželstvá zakázal.

Valentín ale sobášil dvojice ďalej. Cisár ho dal do väzenia. Tam liečil chorých do 14. februára 269, kým mu meč kata neoddelil hlavu od tela. Hovorí sa, že vyliečil aj slepú hluchú dcéru väzenského dozorcu a zamiloval sa. Schopnosti prinavrátiť zdravie presvedčili otca dievčaťa, aby uveril v moc Ježiša Krista a dal sa pokrstiť. Valentín mal pred popravou napísať milej prvú valentínku, lístoček: „Od tvojho Valentína“.

Staroveký: Večné mesto má v sebe starých bohov, cisárov, pápežov, príbehy a tajomstvá – žije stále.

Sťali ho pri moste zázrakov

Krátko potom ho vyviedli na ulicu Via Flaminio neďaleko Milvijského mostu, kde ho sťali. Most je známy zázrakom. V roku 312 tam bojovali rímski cisári Konštantín I. a Maxentius. Konštantín vyhral a stal sa jediným panovníkom Rímskej ríše. Zázrak?

 

Podľa kronikára Lactantia mal videnie, že zvíťazí, ak si jeho vojaci namaľujú na štít znak chíró kríža. Kristov monogram vytvorený prvými dvomi písmenami gréckej abecedy X (chí) a P (ró), jeden z najstarších symbolov. Konštantínovi sa mal pred bitkou snívať sen: na nebi sa objavilo znamenie XP a ozval sa hlas, čo sľúbil, že bude víťaz. Stalo sa tak, hoci jeho vojsko malo 25-tisíc a súper Maxentius 100-tisíc mužov.

Znamenie XP

Kristov monogram, známy aj ako chí – ró, je jedným z vyjadrení Kristovho mena skratkou. Presne pre grécky zapísané slová Kristus – čiže Χριστός – v prepise Christos. Vytvorený je gréckymi písmenami X (chí) a P (ró), z toho značenie chí – ró, resp. chíró. Monogram je takisto považovaný za prezentáciu vesmírnych súvislostí. Platón pri predstave usporiadania vesmíru hovorí o krížení ekliptiky s nebesami ako o písmene X. Rímska ríša sa stala kresťanskou, cisár Konštantín prijal na smrteľnej posteli krst. Je to rozporuplná osobnosť. Dal zavraždiť nemanželského syna Crispa aj manželku Faustu, kresťanskí spisovatelia vyzdvihli, že zrovnoprávnil kresťanstvo s inými náboženstvami ríše. Kronikár Eusebios z Kaisareie ho prirovnal k „novodobému Mojžišovi“.

Námestie svätého Petra: Po jednom svätom pomenovali námestie vo Vatikáne, iného svätého, Valentína, sťali pri moste cez rieku Tiber, v pozadí.

Odpočíva bez hlavy

Po sťatí previezli telo Valentína do Terni, nad hrobom mu postavili baziliku. Pápež Pavol V. nariadil archeologický prieskum a skutočne našli jeho ostatky. Lebku oddelenú od tela, dôkaz smrti sťatím. Lebka sa ocitla v rímskej bazilike Santa Maria in Cosmedin. Valentín sa historicky objavuje v zozname kresťanských mučeníkov z 5. – 6. storočia. Dnes sa po ňom volajú aj katakomby v Ríme.

Sviatok zamilovaných namiesto neviazaných orgií plodnosti

Valentínsky sviatok začala cirkev sláviť počas úradu pápeža Gelasia I., 14. februára roku 496. Toho, čo zaviedol Hromnice ako náhradu pohanských Luperkálií. V rovnakom čase sa slávilo obdobie bohyne plodnosti Juno. Ženy sa obdarovávali kvetmi, nasledovali orgie na podporu plodnosti. Gelasius oslavy zakázal, ako náhradu dal Valentína. Stal sa z neho patrón snúbencov.

Boh podsvetia a bohyňa horúčka

Február bol voľakedy aj mesiac bohyne Febris, v preklade „horúčka“. Názov má pôvod v latinskom výraze februare, čo takisto znamená „liek na chyby“. V prvopočiatkoch mu takisto vládol etruský boh podsvetia Februus. Podľa legendy boli poslední traja králi Starovekého Ríma Etruskovia. Národ na vysokej životnej úrovni žil na území dnešného Toskánska. Vysokí, čiernovlasí, mali ostrý profil. Pripomína vám ostrý profil Rimanov? Mnohí mali etruských predkov. V roku 510 Etruskov vyhnali, začala Rímska republika.

Podstata sa nemení – energia svetla, stále dobrá voľba

Stále platí, všetko dobré vrátane lásky očisťuje. Dnes sa píše o očiste vedomia, vzdania sa nefunkčných vzťahov, emocionálnych vzorcov, schém, čo zaťažujú. Hoci možno nepotrebujeme silu sviečkových pochodov, energia slnka a radosti je stále dobrou voľbou.

Text, Fotografia © Maja Kadlečíková, novinárka a spisovateľka

Korektúra: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorkaMáte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať