Aké budú pracovné trendy v budúcnosti? Pripravte sa na zmeny

Aké budú pracovné trendy v budúcnosti? Pripravte sa na zmeny

pracovné trendy v budúcnosti
Zdroj foto: Alexandra Rymšinová

Marcela Havrilová – pracuje v oblasti vzdelávania, nielen pre školy, ale aj pre jednotlivcov, a to aj vyšších vekových kategórií. Vedie tímy, aktuálne v pandemickej dobe z home office.

Jej životnou filozofiou je myšlienka, že ak niečo hovoríme, musí to ladiť s tým, čo robíme.  Lebo je to niečo, čo neviete oklamať. V tom je zosúladená aj s firmou, v ktorej pracuje..

Marcela, začali sme žiť v dobe, v ktorej ľudia prichádzajú o prácu a pre jej udržanie sú schopní a ochotní sa správať inak než štandardne, pretože účty treba platiť… Ako to vnímate?

Ja by som to možno otočila inak. Pandemické obdobie, ktoré prežívame už takmer rok, je nepochybne ťažké pre ľudí, prichádzajú náročné situácie, a nie je nikto, pre koho by to nebolo zložité. Napriek tomu to prinieslo aj isté pozitívum – možnosť, ako sa pripraviť na ten „nový normál“, ktorý príde po skončení pandémie…

Všetci sme dostali čas na revíziu toho, čo robíme, či je to to, čo nás napĺňa, či chceme alebo potrebujeme niečo zmeniť – máme čas vzdelávať sa, učiť sa nové zručnosti a pracovať na sebe, aby sme na ten „nový normál“ boli pripravení. Z minulosti si mnohí pamätáme slovo rekvalifikácia – ak bol niekto, povedzme, kaderníčka a zrazu chcela byť niečo iné, tak sa prerekvalifikovala.

Dnes používame slovo upskilling – nie je to rekvalifikácia, ale zvyšovanie svojich existujúcich zručností, schopností a kompetencií. Ale aj nadobúdanie nových, a to počas výkonu práce, ktorú momentálne robíme. Príklad priamo z našej firmy: v minulosti obchodník z Microsoftu komunikoval v iných firmách prevažne s IT-čkármi. Dnes sa musel naučiť komunikovať s vyšším a najvyšším manažmentom vo firmách. Vedieť odprezentovať ako tvoriť stratégie, ako ukázať klientovi hodnotu bez toho, aby spomenul jeden jediný produkt, ktorý ponúka.

Čiže jeho partnerom sa zrazu stali úplne iní ľudia, ale to sa on musel naučiť a mnohé ďalšie potrebné veci. To všetko popri výkone svojej práce. Zmysel to má však len vtedy, keď firma vie, kde asi bude o rok-dva, päť rokov. A je jedno, o akú firmu ide.

Ako si nájsť dobrú prácu aj v dobe PO KORONE

Nie každý zamestnávateľ však dáva takéto možnosti. Vy máte vyvinutý systém vzdelávania a školení. Čo môže náš čitateľ urobiť, aby sa posunul, ako si môže urobiť prehľad o tom, čo by ho „chytilo“?

Každý rozumný človek, ktorý sa pozerá na to, ako bude vyzerať jeho život v budúcnosti, vidí to, že vo svete sa deje digitálna transformácia, čo nie je nič nové, čo by priniesla pandémia. Je to niečo, čo sa vo svete deje už nejaký čas, svet sa mení. Vytvárajú sa nové pozície, niektoré zanikajú, čo korona v podstate len urýchlila. Trendy sú jasné a hovoria, že budú zanikať miesta najmä v sektore služieb, pretože sú v istom rozmere nahraditeľné technológiami.

Budú sa meniť miesta vo výrobe – vďaka postupujúcej robotizácii. Čo môžeme urobiť?

Pracovné trendy v budúcnosti sa zmenia. Predovšetkým sa pozerať okolo seba, ako sa svet mení, pozerať forecasty vývoja a zmien pracovných miest, na základe čoho môžeme zistiť, či práca, ktorú momentálne vykonávame, tu bude aj o 5 rokov. Na základe tohto je možné zistiť aj to, aké budú pracovné trendy v budúcnosti a pripraviť sa na to – napríklad kóder(ka), pre mňa donedávna povolanie, o ktorom som si myslela, že je to veľmi ťažké a náročné, ale je v tom čistá logika, ktorá sa dá naučiť.

A kde?

Microsoft spustil v minulom roku v júli – aj ako reakciu na pandemické obdobie, iniciatívu s názvom Global Skilling Initiative. V rámci nej sa Microsoft zaviazal, že pomôže asi 25 miliónom ľudí na svete zlepšiť a nadobudnúť nové zručnosti. A deje sa to tak, že v rámci tejto platformy a tiež platformy LinkedIn Learn, ktorá je taktiež prístupná, sme otvorili kurzy, certifikácie, ktoré dovtedy boli platené. Otvorili sme ich na bezplatné používanie pre ľudí, takže sa môžu vzdelávať, nadobúdať zručnosti, mnohé dokonca pod vedením lektora či tútora. (pozn. linky na kurzy sú na konci článku)

Niektoré sú v angličtine, niektoré v slovenčine a češtine (pozn. linky sú na konci článku). A pozor, kurzy majú rôzne zameranie, nielen IT oblasť, ako by si mnohí možno mysleli. Môžete sa napríklad naučiť stratégie, ich tvorbu, marketing a mnohé ďalšie. Na druhej strane, v dnešnej dobe digitalizácie je práve oblasť IT tou perspektívnou. Zároveň je to oblasť, v rámci ktorej sa dajú naučiť naozaj úžasné veci, napriek tomu, že si mnohí myslia, že by to nezvládli.

Dá sa to naučiť napríklad ako jazyk a odporúčala by som to najmä ženám, ktoré sú mamy, lebo táto oblasť im poskytuje možnosť práce z domu, pričom môžu bez problémov kombinovať pracovný a súkromný život. Cieľom tohto všetkého je spokojný človek, tam by sme sa všetci mali uberať.

V dnešnej dobe sa musíme všetci kvázi adaptovať. Kedysi sa meralo IQ, potom EQ, teraz AQ. Ako to vidíte?

V dnešnej dobe sa už prejavuje nový typ inteligencie človeka, ktorá bude dôležitá aj do budúcna, lebo dnes nestačí už len niečo vedieť, ani mať potrebnú úroveň emocionálnej inteligencie, ale k tomu sa v tomto rýchlo meniacom sa svete pridala ešte aj schopnosť adaptability.

Čiže vedieť identifikovať tie základné oporné body, reagovať na nich a prispôsobovať sa.
Mojím veľkým želaním a túžbou je to, aby sa v škole učilo menej vedomostí, pretože tie si dnes vieme nájsť, a viac sa učila práve tá schopnosť adaptovať sa. Aby sme deti a mládež učili v školách, že sa netreba báť zmeny, lebo zmena je, ako sa hovorí, jediná istota, a je veľmi dôležitá.

Zmeny, ktoré sa dejú aktuálne, prišli nečakane a neboli sme na ne pripravení. Ľudia často berú prácu, ktorá ich nebaví, prácu v štátnom sektore, lebo to je pre nich istota… Avšak, podľa mňa, je to istota, ako sa dostať do pekla, lebo keď človek robí niečo, čo ho nebaví, tak z neho spokojný človek zrejme nebude.

Je potrebné otvorene povedať, že to, o čom sa tu rozprávame nie je univerzálny recept. Pretože prvý a najdôležitejší článok všetkého je každý jeden z nás. To je alfa a omega. Nikto nič za nás neurobí – nepríde povedať, že toto miesto sa o 5 rokov zmení, treba sa na to pripraviť, tu ti ponúkame riešenie. Pracovné trendy v budúcnosti sa zmenia. Rozhodnutie je vždy na každom z nás. Ja sama na sebe pracujem a učím sa nové veci, zlepšujem svoje prezentačné a komunikačné schopnosti, pretože svet online, v ktorom žijeme, mi ukázal, že prezentovať na konferencii naživo a cez internet je veľký rozdiel.

V online musíte nahradiť ducha živej prednášky niečím iným. Učím sa teda od špičkových online prezentátorov. Priznám sa, že som si myslela, že ja už som v tom dobrá, ale presvedčila som sa, že je stále priestor na moje zlepšovanie.

Druhým predpokladom je to, čo som hovorila o školách – musíme sa naučiť nebáť sa zmien, nebáť sa zlyhať. Dnes už nehovoríme o fluktuantoch, dnes máte naozaj možnosť zmeniť prácu a ja osobne si nemyslím, že ak je človek v zlej životnej ekonomickej situácii, príjme aj prácu, ktorá ho nenapĺňa, nebaví. Ako dočasné riešenie je to totiž dobre. Popri tom je ale dôležité hľadať ďalej, učiť sa, vzdelávať sa. Vždy je lepšie urobiť niečo, ako neurobiť nič, pretože to vás v tejto ťažkej dobe môže zraziť na kolená, potom už nemáte energiu na nič.

Vypočujte si celý rozhovor tu: 

Aké budú pracovné trendy v budúcnosti? Čo môžu urobiť firmy pre svojich zamestnancov?

V dnešnej dobe by už v manažmente firiem nemal existovať tlak na výkon ľudí.  Predovšetkým by mala existovať jasná, priama, citlivá, ale úplne detailná komunikácia firiem voči svojim zamestnancom. Ďalej starostlivosť o to, aby sa tí ľudia cítili dobre, aby boli fyzicky a psychicky zdraví. Je potrebná schopnosť vytvárať im také podmienky, aby oni ten výkon, ktorí od nich firmy potrebujú, boli schopní podať. A v neposlednom rade je veľmi dôležité pomáhať im vzdelávať sa a nadobúdať nové zručnosti.

Toto sú, za mňa, štyri základné predpoklady toho, že z tej pandemickej doby do toho nového normálu. Ten bude v hybridnom svete práce a vzdelávania, aby sme vyšli fyzicky y psychicky zdraví a posilnení a skutočne pripravení na tú dobu, ktorá nás čaká po pandémii. V tomto som ja veľký optimista, ale bude to fungovať u každého iba vtedy, keď budeme sami chcieť. Inak to nebude fungovať.

To je ale aj normálne, takto fungujú veci v živote aj mimo pandémiu. Ako povedala Adela Vinczeová, ktorá o ľuďoch vo vyššom veku povedala, že mnohí z nich sú aktívni a podľa nej človek musí chcieť byť zapojiteľný.

Viete, bez ohľadu na to, v akej situácii sme momentálne, toto je pravda, ktorá platila, odkedy je svet svetom. Prosto to tak je. Platí staré známe: Pomôž si, človeče, aj Pán Boh ti pomôže. Vždy to bolo a bude o tom, či niečo chcete, alebo nechcete. To je to prvoradé. Samozrejme, je omnoho lepšie, ak niečo chcem a mám na to vytvorené všetky podmienky, ale to už je zodpovednosť vlád, firiem, manažmentov.

Tu však už vstupujú aj ďalšie faktory – v akej krajine žijeme, aké máme vytvorené stratégie, aký máme školský systém. Tomu sa potom musia prispôsobovať všetky akčné plány, kroky vlády, samospráv, zamestnávateľov, freelancerov, rodičov, detí by mali byť také, aby všetko, o čom sme doteraz hovorili, bolo zrealizovateľné.

To všetko sú ale veľmi veľké výzvy, pretože vieme, v akom stave máme nielen zdravotníctvo, ale aj školstvo. Verím však, že sme dnes motivovali ľudí k tomu, aby sa pozreli bližšie na možnosti, ktoré im aktuálne dáva táto doba, čo so sebou prináša a že vzdelaný človek alebo ten, ktorý má chuť sa učiť, bude veľmi dobre zapojiteľný a využiteľný, aj keď táto pandémia skončí. A bude môcť byť spokojnejší a istejší v tom svojom živote.

Presne tak a to je to, čo by som ja všetkým naozaj priala, aby aj v ťažkej dobe mali dostatok odvahy na to, aby sa chceli učiť. Aby sa pozerali okolo seba, čo sa deje, lebo to je taká tá nádej, ktorá tu je. Verím životnej filozofii, že po každej búrke vyjde slnko…

A v tej pomyselnej tme dnešnej doby je dôležité sa pozrieť aj na to, čo konkrétne spoločnosť Microsoft ponúka na to, aby sme vám mohli pomôcť sa zlepšovať vo svojich zručnostiach. To svetlo v tej tme – jedna z pomocí, ktorá tu je pre ľudí. Jedna z tých ciest, ako sa môžu naučiť prestať báť sa toho, čo ich čaká v postpandemickej dobe.

Pracovné trendy v budúcnosti sa zmenia a vy sa už teraz môžete začať vzdelávať.

LINKY NA KURZY – Anglický jazyk

https://news.microsoft.com/sk-sk/2020/07/01/microsoft-spusta-novu-iniciativu-na-pomoc-ludom-ktori-prisli-o-zamestnanie-v-suvislosti-s-krizou/

https://blogs.microsoft.com/blog/2020/06/30/microsoft-launches-initiative-to-help-25-million-people-worldwide-acquire-the-digital-skills-needed-in-a-covid-19-economy/

LINK NA KURZY – Slovenský a český jazyk

www.microsoftacademy.cz

LINK NA KURZY a vzdelavánie pre učiteľov a rodičov

www.skolanadialku.sk

Rozhovor pripravila: Martina Valachová

Korektúry: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

 

 

 

Mohlo by vás zaujímať