fbpx

Nepodľahnite tlaku hradiť 33€ za zapísanie rodného čísla do registra. Martin Jurkovič: „Teraz nerobte nič.“

Počuli ste už o novej povinnosti spoločností zapísať rodné číslo do Obchodného registra?

Áno, je to tu opäť. Po povinnosti zápisu konečného užívateľa výhod v roku 2019, ktorá zaťažila spoločnosti a zahltila súdy, majú spoločnosti novú povinnosť zapísať rodné číslo spoločníka do Obchodného registra. Zákon by sa ale mal upraviť a štát by si mal údaje doplniť sám.

O tejto novej zákonnej povinnosti sme sa porozprávali s majiteľom portálu pre podnikateľov efektívnejšie.sk, Mgr. Martinom Jurkovičom.

Naši čitatelia, podnikatelia, majú teraz asi dve hlavné otázky – „Čo mám teraz robiť?“ a „O čo ide pri zákonnej povinnosti zápisu rodného čísla do Obchodného registra?“

Teší ma, že na prvú otázku môžem odpovedať tým najlepším možným spôsobom – „Teraz nerobte nič.“. K druhej otázke, daná zákonná povinnosť má za účel jednoznačnú identifikáciu osôb v spoločnostiach, ktorá je možná len prostredníctvom rodného čísla ako jednoznačného identifikátora osoby.

Ako je možné, že netreba nič robiť? Ako si potom spoločnosti splnia túto povinnosť?

Spoločnosti síce majú podľa aktuálneho znenia zákona povinnosť doplniť údaje do 30. septembra 2022. Štát si ale uvedomuje problémy, ktoré to spôsobí podnikateľom a aj súdom. Rieši sa zmena zákona a aktuálne je v medzirezortnom pripomienkovom konaní novela zákona o Obchodnom registri, ktorá predpokladá, že tieto údaje budú automaticky doplnené Ministerstvom vnútra.

Ako to bude prebiehať?

Štát si rodné číslo spoločníkov doplní z iných informačných systémov verejnej správy. Vie meno a adresu spoločníka, a tak vie osobu identifikovať. Sú ale prípady, kedy sa mu to podariť nemusí, a to je napríklad vtedy, ak na jednej adrese bývajú dve osoby s rovnakým menom (napríklad otec a syn).

Ako bude spoločnosť vedieť, že si štát doplnil údaje jej spoločníkov, a teda že má túto povinnosť vyriešenú?

O automatizovanom doplnení identifikačných údajov zašle súd najneskôr do 31. mája 2022 do elektronickej schránky Slovensko.sk oznámenie o doplnení identifikačných údajov. Teda informáciu, že majú danú povinnosť splnenú.

Čo ak súd nezašle spoločnosti toto oznámenie do 31. mája 2022?

Ak spoločnosť toto oznámenie neobdrží, automatizované doplnenie identifikačných údajov nebolo možné pre túto spoločnosť vykonať, a teda musí si túto povinnosť splniť sama.

Akým spôsobom si majú tieto spoločnosti sami splniť túto povinnosť?

Aktuálne je splnenie tejto povinnosti spojené so súdnym poplatkom 33 €. Očakáva sa ale, že bude na tento účel vytvorený špeciálny bezpoplatkový formulár. Tak ako tomu bolo pri zápise konečného užívateľa výhod.

Vie vaša spoločnosť pomôcť spoločnostiam, ktoré budú musieť danú povinnosť riešiť sami a rodné číslo zapísať?

Naším cieľom je odbremeňovať podnikateľov od zbytočnej byrokracie, a preto pre tieto spoločnosti pripravujeme administratívnu službu zápisu rodného čísla zadarmo.

Ako je možné, že viete túto administratívnu službu ponúknuť zadarmo?

Hlavným dôvodom, prečo vieme ponúknuť službu zadarmo, je, že na elektronické podania (či už ide o zakladanie spoločnosti s.r.o., alebo činnosti k živnostiam) máme špeciálny informačný systém, vďaka ktorému nemusíme údaje kopírovať alebo prepisovať. Systém si sám načíta údaje z obchodného registra, automaticky pripraví splnomocnenie a poskytne nám tiež XML dokument, ktorý jedným kliknutím nahráme do formulára Slovensko.sk. To, čo iným spoločnostiam trvá hodinu, my vieme spraviť doslova za pár minút.

Ľudia sú veľmi citliví na osobné údaje a po novom sa vedia vďaka GDPR aj brániť. Bude teda zapísané rodné číslo verejne dostupné?

Nie, rodné číslo nebude verejne dostupné. Budú ho mať k dispozícii len štátne orgány.

Týka sa povinnosť zapísať rodné číslo spoločníka do Obchodného registra všetkých spoločností?

Nie, netýka sa všetkých spoločností. Týka sa len spoločností, ktoré boli založené pred 1. októbrom 2020. Po 1. októbri 2020 je totiž rodné číslo spoločníka povinne vyplňovanou položkou vo formulári na zápis novej spoločnosti. Pred týmto dátumom vo formulári ale kolónka na rodné číslo vôbec nebola.

Novela zákona o obchodom registri teda ešte nebola schválená a nie je možné s istotou povedať ako sa situácia vyvinie. Ako by sa mohli naši čitatelia dostať k informáciám ohľadom vývoja v tejto veci?

Na našej webstránke je článok o povinnosti zápisu rodného čísla do Obchodného registra, ktorý priebežne aktualizujeme. Je tam tiež možnosť zadať svoj email a týchto ľudí budeme informovať o ďalšom vývoji. Aby mohli túto vec pustiť z hlavy a venovať sa hlavne svojmu podnikaniu.

Dali sme si tiež záväzok, že v prípade, ak si štát nedoplní údaje sám, pripravíme ZADARMO administratívnu službu na doplnenie rodného čísla pre našich klientov, ale aj spoločnostiam, ktoré sa prihlásia do nášho newsletteru.

Rozhovor pripravila: Martina Valachová

Korektúry: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

 

 

Mohlo by vás zaujímať