Podporte našu činnosť 40plus 2% z daní

2% dane Ako postupovať

 Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Naše Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Názov:Inštitút trvalého rozvoja 40+, o.z.
  Evidenčné číslo:12636/2020
  IČO/SID :51187957
  Ulica:Pivničná 1316/30, Senec, PSČ:90301
  Bankový účet:SK4583300000002201651060, Fio banka a.s
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska

 Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť: 
 4. Naše Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Názov:Inštitút trvalého rozvoja 40+, o.z.
  Evidenčné číslo:12636/2020
  IČO/SID :51187957
  Ulica:Pivničná 1316/30, Senec, PSČ:90301
  Bankový účet:SK4583300000002201651060, Fio banka a.s
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 Postup pre právnické osoby:

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).
 4. Naše Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Názov:Inštitút trvalého rozvoja 40+, o.z.
  Evidenčné číslo:12636/2020
  IČO/SID :51187957
  Ulica:Pivničná 1316/30, Senec, PSČ:90301
  Bankový účet:SK4583300000002201651060, Fio banka a.s
 5. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 6. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Prečo vás žiadame o podporu?

Sme prvá slovenská odborná platforma venovaná reštartu ľudí po 40tke. Podporujeme ľudí 40 plus, ktorí sa rozhodujú pre zmenu v kariére alebo osobnom živote, hľadajú nové príležitosti a sú konfrontovaní s vekovou diskrimináciou.

Dodávame ľuďom po 40ke odvahu a povzbudzujeme ich sebadôveru v procesoch náročných zmien.

Hľadáme systémové riešenia v oblasti odstraňovania vekovej diskriminácie a zároveň sme v kontakte s individuálnymi príbehmi ľudí vo veku 40+, ktorí majú čo ponúknuť a chcú byť aktívnou súčasťou spoločnosti.

ĎAKUJEME

Mohlo by vás zaujímať