Po internete chodí taký vtip, že v roku 2025 bude vraj za interrupciu považovaná aj prerušovaná súlož

Petícia k zmene zákona o interrupciáchPetícia k zmene zákona o interrupciách

Po internete chodí taký vtip, že v roku 2025 bude vraj za interrupciu považovaná aj prerušovaná súlož… Akoby sme nemali všetci dosť svojich starostí, o ďalšie sa postarajú niektorí poslanci. Zloženie členov parlamentu, zdá sa, by mala už naozaj preveriť odborná komisia, pretože to, čo sa v niektorých zákonoch deje či chystá, nemá nič spoločné s právom a v mnohých ohľadoch ani so zdravým rozumom.

Nastúpiť by teda mohli právnici a psychiatri.

Kým sa tak stane (a či sa stane), rozhodli sa aspoň odborníci z oblasti gynekológie a tiež aj zdravotné sestry, že to nenechajú len tak a vírus, ktorý rozsieva pani Anna Záborská sa rozhodli zastaviť. Resp. upriamiť pozornosť verejnosti na petíciu, ktorá by možno pomohla, aby sme to spoločne podporili a zastavili.

Neviem, ako je možné, že v roku 2021 sa chceme vrátiť späť a dokonca chce ísť zákon o interrupciách aj nad rámec toho, aby lekári mohli včas zasahovať. Všimli ste si to? Pretože aj pri interrupcii zo zdravotných dôvodov chcú aktuálne v návrhu zákona odsúhlasiť čakaciu dobu. Čakaciu dobu na čo? Kým sa žene pohorší či ju nebodaj na zdraví a živote ohrozí? Neuveriteľné. Neprípustné!

Po internete teraz chodí taký vtip, že v roku 2025 bude vraj za interrupciu považovaná aj prerušovaná súlož.

Že je to nezmysel? Hoax? Hlúposť?

A viete, že možno ani nie? Je len na nás, čo a či dopustíme… Viac ako 200 odborníkov sa spojilo a obracajú sa na nás všetkých. Môžeme podporiť ich odborný apel podpisom petície, v ktorej sa, okrem iného, uvádza:

Pod rúškom pomoci ženám tento zákon prináša ďalšie reštrikcie a okliešťuje práva žien.  Zákonu vytýkame nasledovné:

  • Vzdialenie sa od odporúčaní medzinárodne uznávaných odborných organizácií (WHO, FIGO, Slovenská gynekologická a pôrodnícka spoločnosť).
  • Predĺženie povinnej čakacej lehoty na 96 resp.72 hodín a jej rozšírenie na zdravotne indikované zákroky považujeme za spochybnenie rozhodovacej schopnosti ženy. Takáto formulácia vyplýva z neznalosti reálnej situácie, keď prístup k zákrokom je nedostatočný a považujeme za zbytočné komplikovať ho ďalšími lehotami.
  • Osobitne znepokojivo vnímame snahu navrhovateľov zahrnúť interrupcie zo zdravotných
    indikácií medzi zákroky, pri ktorých sa vyžaduje povinná čakacia lehota. Zakazovať nám konať včas a čakať na „bezprostredné ohrozenie zdravia alebo života ženy“ je v absolútnom rozpore s naším poslaním, ktorého súčasťou je ochrana zdravia a maximálna snaha predchádzať zhoršeniu zdravotného stavu.
  • Tento subjektívny rozmer bude umocnený vytvorením kontrolnej komisie, špecificky zriadenej na tento účel. Takýto postup v lekárskej praxi nemá obdoby.
  • Absencia pomoci ženám, ktoré napriek poskytovanej podpore musia alebo chcú podstúpiť interrupciu- chýba zabezpečenie dôstojného priebehu zákroku a zdravotne najmenej rizikového medicínskeho postupu.
  • Doplnenie hlásenia o navrhované informácie pre potreby štatistického úradu majú nejasný zámer, znepokojivá je taktiež nedostatočná miera ochrany osobných údajov ženy v najcitlivejšom období života.
  • Zákaz reklamy, ktorý návrh zavádza, je nejednoznačný a zvýrazňuje jednostrannosť informovanosti, keď pacientke pri nedostatočných možnostiach na vykonanie zákroku zabránime aj vo vyhľadaní potrebných informácií. Ambulanciám a zdravotníckym zariadeniam hrozí likvidačná pokuta, ak zverejnia informácie o dostupnosti či potrebe umelého prerušenia tehotenstva.

Petícia k zmene zákona o interrupciách

Svojím podpisom vyjadrite nesúhlas s navrhovaným zákonom, ktorý opakovane porušuje práva žien a vracia nás o pár storočí späť.

Vyjadrenie v PDF: https://api.mojapeticia.sk/media/campaign/attachment/dad06c5e-547e-4639-a5f7-c33937921707.pdf

Pripravila: Martina Valachová

Korektúry: Katarína Málková

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

 

 

Pozn: text petície bol prevzatý priamo z portálu Moja petícia

Mohlo by vás zaujímať