Pavlovský: 11 832 hodín čakáme v gastro na to, že si pán minister nájde čas. Exekúcie 2 655 firiem sú na spadnutie

Gastro prevádzky počas korony na SlovenskuViliam Pavlovský: 11 832 hodín čakáme v gastro na to, že si pán minister nájde čas a vypočuje si problémy

Minister Krajniak ako najväčší bojovník za exekučnú amnestiu paradoxne svojou nečinnosťou uvrhuje do exekúcie 2 665 spoločností na Slovensku.

Gastro sektor mal ako jediný na Slovensku najdlhší zákaz vykonávať svoju činnosť už počas prvých dvoch vĺn pandémie. S príchodom tretej vlny sa však nič nezmenilo. Zákazy pretrvávajú, kompenzácie neprichádzajú a akoby to nestačilo, Sociálna poisťovňa začala od gastro prevádzok vymáhať aj splátky za odložené odvody za zamestnancov z minulého roka. 2 665 podnikov sa tak ocitlo pod hrozbou exekúcie, kompetentní sa však tvária, že nič nevidia.

Po tvrdom zatvorení gastro prevádzok počas prvých vĺn pandémie prijala vláda opatrenie, podľa ktorého preplácala mzdy vo výške 80 % z hrubej mzdy zamestnanca. S neskorším príchodom opatrení Pomoc + a Pomoc ++ sa však priemerné mesačné náklady na zamestnanca stále pohybovali vo výške 427,70 EUR, pričom každý jeden zamestnanec bol vládou donútený vzdať sa 20 % svojej mzdy.

Vláda v tom čase síce umožnila gastro podnikateľom odložiť si odvody za zamestnancov

…no zdá sa, že za túto „pomoc“ mnohí z nich kruto zaplatia. Hneď v septembri, ktorý so sebou priniesol aj obávanú 3. vlnu a nové zákazy týkajúce sa opäť výlučne gastro sektora, totiž Sociálna poisťovňa začala s vymáhaním odložených odvodov. Každej jednej spoločnosti, ktorá si odvody odložila, poslala e-mail s povinnosťou úhrady prvej splátky odložených odvodov v termíne do konca septembra 2021. „Zdá sa, že práve minister Krajniak, najväčší bojovník za exekučnú amnestiu, dostane do exekúcie 2 665 gastro prevádzok naprieč celým Slovenskom. Práve on jediný má pritom kompetenciu vyriešiť problém s odloženými odvodmi či už odkladom alebo odpustením,“ hovorí Viliam Pavlovský, prezident Aliancie slovenskej gastronómie (ASG).

Celkový odvodový dlh sa pohybuje vo výške zhruba 50 mil. EUR.

Je to však suma, ktorú si prevádzky nezavinili svojou zlou hospodárnosťou či neochotou platiť záväzky. Tento dlh vznikol poctivým prevádzkam, ktoré svojich zamestnancov neprepustili počas najtvrdšieho zákazu prijatého vládou v celej histórii Slovenska. „Vysvetlenie, že na to chýbajú zdroje, neobstojí, nakoľko vláda pri úprave štátneho rozpočtu o tomto probléme vedela, nehovoriac o tom, že ho spôsobila svojím vlastným konaním. A ak sú zdroje na to, aby vláda rozdávala 200 mil. EUR cez očkovaciu lotériu, bolo by vhodné nájsť zdroje aj na riešenie dlžôb zapríčinených rozhodnutím vlády,“ zdôrazňuje Pavlovský.

Aliancia slovenskej gastronómie, ktorá v rámci Slovenska zastrešuje viac ako 1 500 gastro prevádzok, je však šokovaná z viacerých krokov kompetentných.

„Je niekoľko dní po splatnosti prvej splátky odložených odvodov. Spoločnosti, ktoré ju nezaplatili, sa dostávajú do exekúcií, napriek tomu však minister Krajniak dodnes nezverejnil žiadne riešenie.Prevádzky nielenže majú tvrdý zákaz vykonávať svoju činnosť, ale na zamestnancov prijatých pred 1. februárom 2021 nemôžu za september 2021 čerpať ani len Prvú pomoc. To znamená, že ak si zamestnanec počas 1. a 2. vlny pandémie našiel inú prácu no napriek tomu sa v lete vrátil späť do gastra, podniky naňho nemôžu čerpať žiadny príspevok. Týmito krokmi nás vláda okráda aj o tú poslednú kvalifikovanú pracovnú silu, ktorú v slovenskom gastre máme. Takíto zamestnanci sa totiž stávajú nedôveryhodnými aj v očiach bánk, a tak jednoducho odchádzajú do iných odvetví,“ približuje Pavlovský.

Stopku od vlády dostala aj pomoc 3B, teda jediná skutočná pomoc pre gastro sektor, nakoľko bola priamo naviazaná na pokles tržby.

„Pomoc, ktorá zostala v platnosti, je šitá na mieru spoločnostiam, ktoré vopred vedia, kedy pre svojich zamestnancov budú mať pracú a kedy nie. Gastro sektor sa však neriadi istotou a už vôbec nie v dobe tak tvrdých zákazov a obmedzení. Keď ráno otvárame podniky, nevieme, koľko zákazníkov príde a aká tržba nás na konci dňa čaká,“ vysvetľuje Pavlovský.

„Sme priam zdesení z toho, že ani po 1,5 roku sme sa od prázdnych rečí stále nepohli k skutkom. Verili sme, že 3. vlna pandémie sa bude niesť v znamení spravodlivosti, že vláda je na ňu pripravená, a že keď bude minister zdravotníctva vyhlasovať tvrdé zákazy, hneď nato budú ministri jednotlivých rezortov predkladať konkrétne riešenia a kompenzácie. Ani po absolútne bezproblémovom lete sa však opatrenia nepripravili tak, aby prevádzkam, ktorým vláda zakáže podnikať, boli škody kompenzované v 100 % sumách a v danom mesiaci,“ hovorí Pavlovský.

Gastro sektor na Slovensku zamestnáva zhruba 50 000 ľudí.

Ľudí, ktorí sú tvrdo zasiahnutí zákazmi, a ktorí by si po 1,5 roku konečne zaslúžili 100 % svojej mzdy z ktorej roky platili riadne odvody. Zdá sa však, že ministerstvo na nich stále zabúda.

Aliancia slovenskej gastronómie žiadala ministra Krajniaka o stretnutie už niekoľkokrát. „11 832 hodín čakáme na to, že si pán minister nájde čas a vypočuje si problémy, ktorým gastro čelí aj kvôli jeho rozhodnutiam. Nezostáva nám preto nič iné, len požiadať ho o stretnutie takto, verejne. V prípade nezáujmu sa, žiaľ, stáva priamo zodpovedným za exekúcie 2 655 firiem, rovnako ako aj za každého gastro zamestnanca, ktorý oddnes príde o prácu. Toto je totiž realita, ktorá sa nedá vyriešiť na sociálnej sieti,“ dodáva Pavlovský.
Kontakt: Viliam Pavlovský

prezident ASG

0908 931 405

viliam.pavlovsky@gastroaliancia.sk

 

Aliancia Slovenskej Gastronómie – 10 pre gastro

office@gastroaliancia.sk

www.gastroaliancia.sk

Mohlo by vás zaujímať