fbpx

Potrebujete (chcete) sa postarať o blízku osobu? Na čo máte nárok, aký je postup a čo hovorí zákon?

Opatrovanie blízkej osoby – ako na to?

Ak zdravotný stav niektorého z rodičov, starých rodičov, susedov či známych vyžaduje pravidelnú pomoc a opateru inej osoby, jednou z možností je požiadať o kompenzačný príspevok prostredníctvom úradu práce, podľa zákona č. 447/2008, a to:

 1. a) peňažný príspevok na opatrovanie,
 2. b) peňažný príspevok na osobnú asistenciu.

Vtedy nepotrebuje spĺňať kvalifikačné predpoklady (opatrovateľský kurz), dôležité je, že buď opatrovateľ je priamy príbuzný, alebo bude musieť mať u opatrovaného prechodný pobyt.

Opatrovateľom môže byť osoba v produktívnom veku, ale aj dôchodca.

Opatrovaný tak zostáva doma, vo svojom prostredí, s rodinou, ktorá sa o neho stará. Opatrovateľ dostáva každý mesiac príspevok na opatrovanie. Takmer ideálny stav. Na prvý pohľad. Skôr, než sa pustíte do vybavovania príspevku, zamyslite sa a pravdivo si odpovedzte na tieto otázky:

 1. Ste ochotní vzdať sa svojej práce? Vymeniť prácu za starostlivosť o niekoho?
 2. Aké máte rodinné zázemie? Kto vás zastúpi v prípade choroby? Kto vám pomôže, ak sa zhorší zdravotný stav opatrovaného? Kto s ním zostane, keď pôjdete preč? Ako by ste riešili vlastnú dovolenku (napr. kto sa postará o opatrovaného? Budete si môcť dovolenku finančne dovoliť?).
 3. Aké máte finančné zázemie? Opatrovateľský príspevok bude takmer určite nižší ako váš terajší plat. Možno výrazne nižší. Ako to budete riešiť?

V tejto súvislosti sa zamyslite nad vlastným dôchodkom.

 • Bude sa vám tento príjem počítať do dôchodku?
 • Aký dôchodok „vďaka“ tomu dostanete?

Ak nemáte tieto veci vyriešené, tak radšej hľadajte iné možnosti podľa zdravotného stavu a finančnej situácie – domov dôchodcov, denný stacionár, dlhodobú PN (do 3 mesiacov)…

Ak vás tieto otázky (a odpovede) neodradili, tak potom vitajte vo svete zákona č. 448/2008 Z. z. – zákona o sociálnych službách.

Opatrovanie blízkej osoby – ako na to?

Pustite sa do vybavovania.

 1. Premyslite si, čo všetko budete žiadať – príspevok na opatrovanie, na hygienu, na stravu, na PHM, na úpravu bytu, na kúpu osobného motorového vozidla, ZŤP preukaz, parkovací preukaz…
 2. Začnite úradom práce, soc. vecí a rodiny v okresnom meste, v ktorom má trvalý pobyt človek, ktorého chcete opatrovať. Navštívte úrad práce (alebo tel. kontakt) podľa trvalého bydliska žiadateľa (budúceho opatrovaného) a tiež aj trvalého pobytu opatrovateľa. Každý úrad práce má kompenzačné príspevky rozdelené podľa obcí, pracovníčka úradu práce vám podá bližšie informácie a tlačivá potrebné k vybaveniu kompenzačných príspevkov.
 3. Tlačivo „Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti…“ zaneste všeobecnému lekárovi človeka, ktorého chcete opatrovať. Zároveň sa s ním porozprávajte o tom, čo chcete žiadať. Podľa toho môže lekár urobiť ďalšie vyšetrenia, prípadne vyžiadať aktuálne nálezy od odborných lekárov. Lekár vyplní tlačivo a doloží správy od odborných lekárov. Vyhotovte si kópie, tie priložíte k žiadosti. Originály vrátite lekárovi.

Spýtajte sa, ako dlho to bude trvať.

Žiadny zákon neurčuje lehotu. Ak nie sú potrebné žiadne ďalšie vyšetrenia a ide naozaj len o to, aby lekár „vypísal papier“, spravidla to urobí do 2-3 týždňov. Dokonca aj v kovidovej dobe, kedy sú lekári zavalení žiadosťami o vypísanie PN. Poznám jedného, ktorému to trvá 1,5 mesiaca. Vždy. Preto, ak je odpoveď neurčitá v zmysle „určite pár týždňov alebo aj viac“, nechajte si potvrdiť, kedy ste mu tento doklad odovzdali.

Po 2 týždňoch sa lekárovi ozvite a slušne sa spýtajte, kedy to bude. Ak príde zase neurčitá odpoveď, môžete sa sťažovať na príslušnom samosprávnom kraji, na sociálnej poisťovni, ale tiež môžete osloviť Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Zvlášť vtedy, ak zdravotný stav osoby naozaj vyžaduje čo najskôr zabezpečiť opatrovanie. Toto všetko platí, ak lekár má všetky podklady a jeho úlohou je len vypísať žiadosť a dať vám potrebné nálezy a lekárske správy.

Ak je to potrebné, lekár si môže vyžiadať odborné vyšetrenia, aktuálne správy od odborných lekárov…

Vtedy sa čakacia doba predlžuje – všeobecný lekár nemá dosah na to, aký termín dostanete u odborného lekára alebo na nejaké konkrétne vyšetrenie.

 1. Kým budete čakať na vyplnené tlačivo od lekára, pripravte si ostatné doklady – všetko, čo vám povie pracovníčka na úrade práce.
 2. Ak máte všetko pripravené vrátane tlačiva od lekára, môžete žiadosť podať osobne na úrade práce, soc. vecí a rodiny.
 3. Úrady práce rozhodujú maximálne do 2 mesiacov. Ak danej osobe nie je dovtedy poskytovaná žiadna soc. služba, tak priznajú nárok odo dňa podania žiadosti.

Výška príspevku je tiež individuálna.

Závisí od výšky dôchodku opatrovanej osoby. Úrad práce prizná príspevok len osobe, ktorá je posúdená na V. a VI. stupeň odkázanosti. Všetko záleží od zdravotného stavu žiadateľa. V prípade, že žiadateľ je posúdený na III. alebo IV. stupeň, tak úrad odporučí požiadať o sociálnu službu príslušný obecný úrad podľa trvalého pobytu žiadateľa. A v takom prípade sa začne iný kolotoč.

O tom si povieme na budúce.

Sylvia Smatanová

Korektúry: Katarína Málková

Mohlo by vás zaujímať…

Vladimír Cupaník o prevencii pred rakovinou a ženskom zdraví

Katarína Málková, jazyková korektorka

Máte firmu alebo projekt, kde potrebujete pomôcť s textami a korektúrami? Katarína Málková vám s nimi veľmi rada pomôže. Kontaktovať ju môžete tu: https://www.facebook.com/Corectus/

Mohlo by vás zaujímať