Odtučnený prášok z cvrčka bude vo viaczrnnom chlebe, rožkoch, krekroch. Kde ho ešte nájdete?

Odtučnený prášok z cvrčka domového vo viaczrnnom chlebe a rožkoch, v krekroch a iných potravinách

Okolo cvrčkov je teraz veľa poplachu. Taký malý živočích a toľko stresu, však? V nedávnom podcaste sme rozobrali niektoré aspekty s mikrobiologičkou Ivanou Stenzlovou. Začítala som sa do nariadenia a vyberám z neho časti, ktoré ma zaujali. Dole pod článkom nájdete link na celý dokument… Je to zaujímavé…

V dokumente sa okrem iného uvádza

( zaujímavé časti dávam boldom… a tie, ktoré sú pre mňa alarmujúce červenou farbou)

Čiastočne odtučnený prášok zo svrčka domového Acheta domesticus je za navrhovaných podmienok používania a v prípustných množstvách bezpečný. Uvedené vedecké stanovisko teda poskytuje dostatočné odôvodnenie pre záver, že čiastočne odtučnený prášok zo svrčka domového Acheta domesticus, ak sa používa v:

 • viaczrnnom chlebe a rožkoch
 • v krekroch a chlebových tyčinkách,
 • cereálnych tyčinkách,
 • suchých premixoch na pečenie,
 • sušienkach,
 • vo výrobkoch na báze sušených plnených alebo neplnených cestovín,
 • v omáčkach,
 • spracovaných zemiakových výrobkoch,
 • strukovinových a zeleninových jedlách,
 • pizzi, vo výrobkoch na báze cestovín,
 • v sušenej srvátke,
 • analógoch mäsa,
 • polievkach a polievkových koncentrátoch alebo práškoch,
 • snackoch na báze kukuričnej múky,
 • nápojoch podobných pivu,
 • čokoládových cukrovinkách,
 • orechoch a olejnatých semenách,
 • iných snackoch než sú lupienky,
 • a mäsových prípravkoch určených pre bežnú populáciu,

spĺňa podmienky na jeho umiestnenie na trh v súlade s článkom 12 ods. 1 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

Môj vhľad? Bežná populácia by mala byť obozretná. Ak si totiž v jeden deň skombinujete jedálniček nevhodne, môžete do seba dostať viac cvrčkov, akoby ste boli kedy dúfali… Ak sa to totiž spočíta, nemusí už možno ísť o prípustné či vhodné množstvo pre vaše telo. Navyše, podľa informácií nižšie, bude asi ťažké zistiť, v ktorej potravine sa múčka nachádza. Zo znenia nariadenia totiž vyplýva, že sa „odporúča uviesť“. Viac nižšie…

A čo alergici?

Na základe obmedzeného množstva uverejnených dôkazov o potravinovej alergii súvisiacej s hmyzom vo všeobecnosti, ktoré nejednoznačne prepojili konzumáciu druhu Acheta domesticus s viacerými prípadmi anafylaxie, a na základe dôkazov o tom, že druh Acheta domesticus obsahuje niekoľko potenciálne alergénnych bielkovín, dospel úrad vo svojom stanovisku k záveru, že konzumácia tejto novej potraviny môže viesť k senzibilizácii na bielkoviny druhu Acheta domesticus. Úrad odporučil podrobnejšie preskúmať alergénnosť druhu Acheta domesticus.

Môj vhľad? Ešte len budú skúmať… Teda možno to budú skúmať. Úrad odporučil skúmať. Nenariadil skúmať… A čítajte ďalej…

Zatiaľ zvlášť označené nebudú! Dôvod? Domnienky komisie…

S cieľom reagovať na odporúčanie úradu Komisia v súčasnosti skúma spôsoby uskutočnenia potrebného výskumu alergénnosti druhu Acheta domesticus. Kým úrad neposúdi údaje získané v rámci výskumu, a keďže dodnes neexistujú jednoznačné dôkazy o priamej súvislosti medzi konzumáciou druhu Acheta domesticus a prípadmi primárnej senzibilizácie a alergie, Komisia sa domnieva, že do únijného zoznamu povolených nových potravín by sa nemali zahrnúť žiadne špecifické požiadavky na označovanie týkajúce sa potenciálu druhu Acheta domesticus spôsobovať primárnu senzibilizáciu.

Môj vhľad? Neverím vlastným očiam! Slová ako domnieva sa a kým úrad neposúdi? A zvlášť, že by sa nemali zahrnúť špecifické požiadavky na označovanie? Podľa mňa precedens… Aj preto je dôležité, aby si každý človek urobil revíziu toho, čo konzumuje a plán, ako to zmení, aby sa vyhol vlastným možným komplikáciám…

V nariadení sa k označeniu uvádza:

Na označení potravín, ktoré obsahujú čiastočne odtučnený prášok zo svrčka domového Acheta domesticus, sa musí uviesť informácia, že táto zložka môže vyvolať alergické reakcie u spotrebiteľov so známymi alergiami na kôrovce, mäkkýše a výrobky z nich, ako aj na prachové roztoče. Táto informácia sa musí uviesť v tesnej blízkosti zoznamu zložiek.

Môj vhľad? Z uvedeného vyplýva, že informáciu, že vo výrobku je múčka z crčka, nenájdete explicitne uvedenú. Nájdete iba informáciu tak, ako ste doteraz zvyknutí.

Alergény prítomné v substráte, ktorým sa hmyz kŕmi?

Úrad vo svojom stanovisku takisto dospel k záveru, že konzumácia čiastočne odtučneného prášku zo svrčka domového Acheta domesticus môže vyvolať alergické reakcie u osôb, ktoré sú alergické na kôrovce, mäkkýše a prachové roztoče. Úrad ďalej poznamenal, že v novej potravine sa môžu objaviť ďalšie alergény, ak sú tieto alergény prítomné v substráte, ktorým sa hmyz kŕmi. Preto je vhodné, aby sa potraviny s obsahom čiastočne odtučneného prášku zo svrčka domového Acheta domesticus náležite označovali v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) 2015/2283.

Môj vhľad? Odporúčam si všimnúť slovo VHODNÉ! Nie povinné… Z hľadiska bezpečnosti a starostlivosti o vaše vlastné zdravie si prečítajte celé nariadenie a zariaďte sa podľa seba.

Nariadenie tu: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/HTML/?uri=CELEX%3A32023R0005&fbclid=IwAR1l_8oziObjLj9_MxNH3m5-dIv6pXqiJKJ_-gPPPmMTrUS9NzqP1GfuXa0

A možno vám príde vhod pozrieť si rozhovor s Ivanou Stenzlovou…

Pripravila: Martina Valachová

Mohlo by vás zaujímať