fbpx
Odpovede na výberové konania od štyridsiatnikov

Odpovede na výberové konania od štyridsiatnikov a päťdesiatnikov

Pred časom sme robili prieskum s názvom: Sú ľudia po štyridsiatke zbytoční? Na otvorenú otázku: Čo pokladáte za hlavné témy, súvisiace so zamestnateľnosťou ľudí po 40tke na trhu práce na Slovensku sme našli aj tieto odpovede na výberové konania od štyridsiatnikov a päťdesiatnikov.

Prieskum bol anonymný, odpovede sú teda bez konkrétnych mien.

Hlavné témy – vyberáme z odpovedí:

  • Menej ponúk pre vysokokvalifikovaných ľudí, ktoré sú aj riadne zaplatené. Celá infraštruktúra pracovného trhu je nastavená pre menej kvalifikovaných ľudí. Väčšina pracovných ponúk je pre výrobných a administratívnych robotníkov.
  • Nízky vek recruiterov
  • Diskriminácia ľudí po 40, neochota , predsudky
  • Strach zo skúseného človeka, ktorý má už vlastný názor a hierarchiu hodnôt a nenechá si „skákať“ po hlave, neohýba pokorne chrbát, svoje názory vyjadruje, nevymýšľa si „báchorky“ a neprifarbuje veci na krajšie a prijateľnejšie farby na pracovnom pohovore; strach, že vyzretého človeka nebudú vedieť adekvátne zaplatiť?
  • Slabú profesionalitu HR ľudí
  • Ľudia po 40tke už vedia, čo chcú a to aj žiadajú. A to je práve ten problém, prečo si zamestnávateľ vyberie radšej absolventa po škole.
  • Pracovné príležitosti na vidieku – vôbec nie sú.Nie každý chce žiť v hlavnom meste!
  • Po 40tke sme pre zamestnávateľov neperspektívni, aj keď máme pracovné skúsenosti a kvalifikáciu. Mladým môžu dať menší plat a viacej s nimi manipulovať a tu je ten problém …
  • Výkonnostný potenciál týchto ľudí – sú totiž ideálnymi pracovníkmi: už majú skúsenosti, no ešte nie sú starí (cca 20 rokov do dôchodku), navyše už zvyčajne nemajú malé deti, ktoré bývajú chorľavé, a ešte nemajú vnúčatá, ktoré treba opatrovať.
  • Pocit frustrácie, straty sebavedomia, pocit zbytočnosti po odpracovaných rokoch v produktívnom veku a zrazu skúsenosť, že už nie ste pre pracovný trh atraktívny.

S čím ste sa na výberových konaniach stretli  vy?

Podeľte sa. Odpovede môžete ešte stále vpísať do formuláru (anonymne) alebo nám napíšte mailom na valachova@40plus.sk svoj príbeh či pohľad na vec. Čím viac budeme na tému rozprávať, tým viac vieme pomôcť zmene stavu na pracovnom trhu. Ďakujeme.

Príležitosť posunúť sa | Workshop 17.1.2020

Ako sa lepšie pripraviť na pohovor do nového zamestnania po 40ke
Ako sa lepšie pripraviť na pohovor

Ako sa lepšie pripraviť na pohovor do nového zamestnania

Po štyridsiatke, zdá sa, riešime najviac zmeny v kariére, v zamestnaní.  Niekedy neplánovane. 
Zlé skúsenosti z výberových konaní nás, zvlášť nad 40 stavia do nelichotivej situácie.
V tom horšom prípade si pripadáme, ako totálne nekompetentní. V tom lepšom, zase ako slabo kvalifikovaní kandidáti.

Mohlo by vás zaujímať