Odmeny za prácu poslancov BSK sú štedré: 1076 eur za mesiac, plus náhrady 76 eur = 1136 eur

Odmeny za prácu poslancov BSK sú štedré

Dáta bez pátosu priniesli pred voľbami zaujímavé informácie. Viete, koľko dostávajú poslanci? A dokonca aj keď nechodia na zastupiteľstvo? Pozrite si tento prehľad. V pôvodnom statuse autor porovnáva aj výkonnosť a odmeny s poslancami mesta Bratislava. My sme sa ale pozreli na BSK. Celé porovnanie nájdete tu: DATA BEZ PATOSU

Odmeny za prácu poslancov BSK sú štedré: 1076 eur za mesiac, plus náhrady 76 eur = 1136 eur

To je porovnateľne, ak nie viac, ako priemerný plat sociálneho pracovníka v Domove sociálnych služieb. V prípade neprítomnosti na hlasovaní je plat krátený o 20%, ale iba v tom mesiaci, kedy bolo zastupiteľstvo.

Príklad: ak niekto nebol na septembrovom zastupiteľstve BSK a naposledy bol na júnovom (ak bol), tak dostane za obdobie júl až november spolu 5 platov v sume viac ako 5 000 eur. Toto ste asi nevedeli.

Pán Martin Vlačiky jediný navrhoval zníženie (a nie zvýšenie) počtu poslancov na BSK vo svetle kríz, ale neuspel.

Rybičky si akvárium sami nevypustia.

Na BSK=župe stoja poslanci v nákladoch ročne asi 1% z daňových príjmov župy. Počet poslancov narastie z 50 na 53, čo je tiež z pohľadu občana luxus.

Mnohí poslanci sa nestíhajú zúčastňovať rokovaní preto, lebo:

– sú poslancami Národnej rady Slovenska

– sú poslancami aj na župe a aj na Magistráte

– sú ešte poslancami aj v mestských častiach a v obciach

– sú prípadne primátormi a starostami

Metodiku hodnotenia účasti poslancov spracoval a publikoval Martin Vlačiky nasledovne:

ÚČASŤ POSLANCOV ZASTUPITEĽSTVA BRATISLAVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA NA HLASOVANIACH VO VOLEBNOM OBDOBÍ 2017-2022

Spracoval som ju na základe odpovedí na moje dve interpelácie. Pozrite si, ako dopadol v účasti na hlasovaniach konkrétny poslanec za vašu mestskú časť, obec, mesto, ktorého ste možno v minulosti volili a zhodnoťte, či vás zastupoval dostatočne zodpovedne. Z hodnotenia som vylúčil tragicky zosnulého poslanca Dolinaya.

Odmeny za prácu poslancov BSK

VÝČITKA K DOSTUPNOSTI DÁT

Namiesto toho, aby všetky obce, mestské časti, mestá a kraje mali na webe priamo a rýchlo dostupné prehľady účasti a hlasovania, Martin Vláčiky si musel údaje pracne pýtať formou interpelácií a dostal ich na poslednú chvíľu.

Nevôľa zodpovedať sa voči občanom je veľká a miera utajovania základných skutočností obludná. Pritom by malo platiť, že čo nie je TAJNÉ, to je VEREJNÉ. Hodnotí sa na stránke DATA BEZ PÁTOSU

Pripravila: Martina Valachová

Mohlo by vás zaujímať